Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:06

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 17

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Sibírska č. 39


Americká : 1;

Kraskova : 4, 6, 8, 10;

Ľubľanská : 1, 2;

Mikovíniho : 13, 15;

Račianska : 23, 25;

Sibírska : 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 29;

Ukrajinská : 1, 2, 4, 6, 8, 10;

Ursínyho : 1, 3, 5, 7;