Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:06

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 15

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1


Jozefa Cígera Hronského : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Sibírska : 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;