Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:06

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 14

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1


Filiálne nádražie : 3;

Kominárska : 6, 9, 13;

Račianska : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 A, 22 A, 24 A, 24 B, 24 C, 24 D, 24 E, 24 F, 24 G, 24 H, 24 I, 26 A, 26 C, 26 D, 26 E, 26 F;

Šancová : 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 65;