Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:06

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 13

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1


Belehradská : 4, 6, 8, 10;

Kováčska : 1, 2, 4, 6;

Legionárska : 17, 19, 21, 23, 27;

Šancová : 49, 51, 55, 57, 61, 63, 102, 104, 106, 108;