Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:06

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 12

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1


Belehradská : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Jiskrova : 1, 2, 3, 4, 6, 8;

Legionárska : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Šancová : 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;