Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:06

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 10

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Súkromné gymnázium, Česká č. 10


Budyšínska : 1;

Česká : 4, 5, 6, 7, 7 A, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;

Kukučínova : 16;

Osadná : 1, 2, 3;

Plzenská : 4, 9, 11;

Pri starej prachárni : 1;

Robotnícka : 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Vajnorská : 22, 24, 26, 28, 30;