Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:06

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 9

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Súkromné gymnázium, Česká č. 10


Družstevná : 1, 3, 5, 7;

Kalinčiakova : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13;

Pri starej prachárni : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Trnavská : 15, 17, 19, 21, 23;

Vajnorská : 10, 12, 14, 16, 18, 20;