Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:06

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 8

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Česká č. 10


Družstevná : 4, 6, 8;

Robotnícka : 3, 5;

Škultétyho : 2, 4, 6;

Trnavská : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Vajnorská : 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19;