Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:05

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 6

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Česká č. 10


Budyšínska : 2, 4, 6, 8, 10, 10 A;

Kutuzovova : 5, 7, 9;

Laskomerského : 4, 8;

Mestská : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;

Nová : 4;

Osadná : 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

Rešetkova : 1, 3, 7;

Sadová : 1;

Tehelná : 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15;

Vajnorská : 27, 29, 31;