Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:05

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 5

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Česká č. 10


Budyšínska : 12, 14, 16, 18, 20;

Kukučínova : 22, 24, 32;

Kukuričná : 1;

Kutuzovova : 11, 15, 19, 21, 25;

Laskomerského : 10, 12, 16;

Nová : 3;

Priečna : 4, 8, 10;

Rešetkova : 9;

Tehelná : 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26;