Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:05

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 4

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Za kasárňou č. 2


Bajkalská : 9 B;

Tomášikova : 41, 43, 45 A, 45 B, 45 C, 50 A, 50 B, 50 C, 50 D, 50 E, 54, 54 A;

Trnavská : 33;