Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:05

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 2

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Za kasárňou č. 2


Bajkalská : 5, 5 A, 5 B, 5 C, 7 A, 9, 9 A;

Junácka : 6;

Vajnorská : 43, 49, 51, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 A, 98 B, 98 C, 98 D, 98 E, 98 F, 98 G, 98 H, 98 J, 98 K;