Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:05

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 1

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Za kasárňou č. 2


Kalinčiakova : 12, 29;

Kutuzovova : 1, 2, 4, 6;

Mestská : 8, 10;

Odbojárov : 3, 5;

Príkopova : 2, 4;

Vajnorská : 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78;

Viktora Tegelhoffa : 4;