--- Školy a školské obvody
- doplnkové pracovné informácie.
 201906   201906 - momentálne polotovar - rok 2019, mesiac 06