Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:35:09

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020.
Občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.
Vek dosiahnutý v roku 2021.

Zostava podľa veku žiakov ŠO
podľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 9   1   3   3   0 
 9   2   7   5   2 
 9   3   5   4   1 
 9   4   4   3   1 
 9   5   6   4   2 
 9   6   9   4   5 
 9   7   5   3   2 
 9   8   11   5   6 
 9   9   4   3   1 
 9   10   5   1   4 
 9   11   9   1   8 
 9   12   6   5   1 
 9   13   5   3   2 
 9   14   9   4   5 
 9   15   3   3   0 
 9   16   4   3   1 
 9   17   10   6   4 
 9   18   8   4   4 
 9   19   4   2   2 
 9   Sumár:   117   66   51 

Koniec.