Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:35:09

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020.
Občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.
Vek dosiahnutý v roku 2021.

Zostava podľa veku žiakov ŠO
podľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 8   1   30   17   13 
 8   2   35   22   13 
 8   3   52   30   22 
 8   4   39   17   22 
 8   5   44   25   19 
 8   6   34   20   14 
 8   7   49   24   25 
 8   8   32   19   13 
 8   9   54   24   30 
 8   10   38   18   20 
 8   11   47   20   27 
 8   12   41   23   18 
 8   13   29   13   16 
 8   14   36   24   12 
 8   15   35   17   18 
 8   16   32   16   16 
 8   17   32   14   18 
 8   18   30   13   17 
 8   19   27   17   10 
 8   Sumár:   716   373   343 

Koniec.