Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:35:08

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020.
Občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.
Vek dosiahnutý v roku 2021.

Zostava podľa veku žiakov ŠO
podľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 7   1   106   59   47 
 7   2   128   57   71 
 7   3   121   65   56 
 7   4   115   58   57 
 7   5   113   60   53 
 7   6   101   49   52 
 7   7   86   45   41 
 7   8   86   44   42 
 7   9   88   42   46 
 7   10   68   33   35 
 7   11   53   28   25 
 7   12   64   26   38 
 7   13   73   36   37 
 7   14   50   31   19 
 7   15   58   29   29 
 7   16   39   17   22 
 7   17   38   18   20 
 7   18   40   20   20 
 7   19   42   19   23 
 7   Sumár:   1469   736   733 

Koniec.