Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:35:08

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020.
Občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.
Vek dosiahnutý v roku 2021.

Zostava podľa veku žiakov ŠO
podľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 6   1   71   31   40 
 6   2   70   38   32 
 6   3   54   30   24 
 6   4   90   51   39 
 6   5   73   34   39 
 6   6   73   34   39 
 6   7   75   45   30 
 6   8   62   32   30 
 6   9   52   31   21 
 6   10   56   32   24 
 6   11   51   28   23 
 6   12   51   25   26 
 6   13   40   20   20 
 6   14   36   21   15 
 6   15   38   28   10 
 6   16   32   22   10 
 6   17   32   14   18 
 6   18   24   9   15 
 6   19   36   21   15 
 6   Sumár:   1016   546   470 

Koniec.