Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:35:08

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020.
Občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.
Vek dosiahnutý v roku 2021.

Zostava podľa veku žiakov ŠO
podľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 5   1   58   28   30 
 5   2   111   56   55 
 5   3   86   45   41 
 5   4   75   40   35 
 5   5   70   38   32 
 5   6   75   41   34 
 5   7   46   26   20 
 5   8   57   24   33 
 5   9   59   30   29 
 5   10   67   40   27 
 5   11   53   27   26 
 5   12   72   42   30 
 5   13   63   35   28 
 5   14   62   26   36 
 5   15   68   32   36 
 5   16   54   36   18 
 5   17   53   26   27 
 5   18   50   25   25 
 5   19   38   16   22 
 5   Sumár:   1217   633   584 

Koniec.