Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:35:08

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020.
Občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.
Vek dosiahnutý v roku 2021.

Zostava podľa veku žiakov ŠO
podľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 4   1   61   30   31 
 4   2   84   30   54 
 4   3   67   39   28 
 4   4   63   27   36 
 4   5   73   41   32 
 4   6   60   34   26 
 4   7   56   29   27 
 4   8   56   29   27 
 4   9   51   18   33 
 4   10   47   28   19 
 4   11   53   26   27 
 4   12   43   20   23 
 4   13   33   19   14 
 4   14   35   20   15 
 4   15   29   20   9 
 4   16   26   12   14 
 4   17   31   19   12 
 4   18   20   11   9 
 4   19   28   10   18 
 4   Sumár:   916   462   454 

Koniec.