Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:35:08

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020.
Občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.
Vek dosiahnutý v roku 2021.

Zostava podľa veku žiakov ŠO
podľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 3   1   25   11   14 
 3   2   35   14   21 
 3   3   37   21   16 
 3   4   30   17   13 
 3   5   39   22   17 
 3   6   35   15   20 
 3   7   51   22   29 
 3   8   49   29   20 
 3   9   52   27   25 
 3   10   38   19   19 
 3   11   48   18   30 
 3   12   39   20   19 
 3   13   36   14   22 
 3   14   45   19   26 
 3   15   31   17   14 
 3   16   39   17   22 
 3   17   38   16   22 
 3   18   36   20   16 
 3   19   28   15   13 
 3   Sumár:   731   353   378 

Koniec.