Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:35:08

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020.
Občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.
Vek dosiahnutý v roku 2021.

Zostava podľa veku žiakov ŠO
podľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 2   1   62   35   27 
 2   2   80   48   32 
 2   3   92   55   37 
 2   4   58   35   23 
 2   5   76   39   37 
 2   6   56   36   20 
 2   7   57   31   26 
 2   8   65   35   30 
 2   9   52   28   24 
 2   10   55   29   26 
 2   11   56   26   30 
 2   12   42   18   24 
 2   13   44   28   16 
 2   14   41   22   19 
 2   15   44   24   20 
 2   16   28   16   12 
 2   17   33   16   17 
 2   18   38   16   22 
 2   19   44   17   27 
 2   Sumár:   1023   554   469 

Koniec.