Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:35:07

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020.
Občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.
Vek dosiahnutý v roku 2021.

Zostava podľa veku žiakov ŠO
podľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 1   1   71   40   31 
 1   2   75   33   42 
 1   3   94   54   40 
 1   4   83   41   42 
 1   5   70   34   36 
 1   6   120   58   62 
 1   7   86   45   41 
 1   8   76   36   40 
 1   9   77   35   42 
 1   10   72   37   35 
 1   11   72   41   31 
 1   12   78   38   40 
 1   13   69   35   34 
 1   14   66   36   30 
 1   15   75   40   35 
 1   16   67   35   32 
 1   17   73   45   28 
 1   18   55   25   30 
 1   19   57   31   26 
 1   Sumár:   1436   739   697 

Koniec.