Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:34:30

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020.
Občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.
Vek dosiahnutý v roku 2021.

Zostava podľa veku žiakov ŠO
podľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 1   487   254   233 
 2   625   303   322 
 3   608   343   265 
 4   557   289   268 
 5   564   297   267 
 6   563   291   272 
 7   511   270   241 
 8   494   253   241 
 9   489   238   251 
 10   446   237   209 
 11   442   215   227 
 12   436   217   219 
 13   392   203   189 
 14   380   203   177 
 15   381   210   171 
 16   321   174   147 
 17   340   174   166 
 18   301   143   158 
 19   304   148   156 
 Sumár:   8641   4462   4179 

Koniec.