Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:22:01

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : Z


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Za kasárňou   4   317   8 
 2   Za kasárňou   6   318   8 
 3   Za kasárňou   8   319   8 
 4   Za kasárňou   10   320   8 
 5   Za kasárňou   12   321   8 
 6   Za kasárňou   14   322   8 
 7   Za kasárňou   16   323   8 
 8   Za kasárňou   18   324   8 
 9   Za kasárňou   20   325   8 
 10   Za kasárňou   22   326   8 
 11   Za kasárňou   24   327   8 
 12   Za kasárňou   26   328   8 
 13   Za kasárňou   28   329   8 
 14   Za kasárňou   30   330   8 
 15   Za kasárňou   32   331   8 
 16   Za kasárňou   34   332   8 
 17   Za kasárňou   36   333   8 
 18   Za kasárňou   38   334   8 
 19   Za kasárňou   40   335   8 
 20   Za kasárňou   42   336   8 
 21   Za kasárňou   44   337   8 
 22   Za kasárňou   46   338   8 
 23   Za kasárňou   48   339   8 
 24   Za kasárňou   50   340   8 
 25   Za kasárňou   52   341   8 
 26   Za kasárňou   54   342   8 
 27   Za kasárňou   56   343   8 
 28   Za kasárňou   58   344   8 
 29   Za kasárňou   60   345   8 
 30   Za kasárňou   62   346   8 
 31   Za kasárňou   64   347   8 
 32   Za kasárňou   66   348   8 
 33   Za kasárňou   68   349   8 
 34   Za kasárňou   70   350   8 
 35   Za kasárňou   72   351   8 
 36   Za stanicou   5   10908   5 
 37   Záborského   1   855   8 
 38   Záborského   2   877   8 
 39   Záborského   3   856   8 
 40   Záborského   3 A   856   8 
 41   Záborského   4   878   8 
 42   Záborského   5   857   8 
 43   Záborského   6   879   8 
 44   Záborského   7   858   8 
 45   Záborského   8   880   8 
 46   Záborského   9   859   8 
 47   Záborského   10   881   8 
 48   Záborského   11   860   8 
 49   Záborského   12   882   8 
 50   Záborského   13   1446   8 
 51   Záborského   14   883   8 
 52   Záborského   15   861   8 
 53   Záborského   16   884   8 
 54   Záborského   18   885   8 
 55   Záborského   19   10303   8 
 56   Záborského   19 A   10275   8 
 57   Záborského   20   886   8 
 58   Záborského   21   864   8 
 59   Záborského   22   887   8 
 60   Záborského   23   865   8 
 61   Záborského   24   888   8 
 62   Záborského   25   866   8 
 63   Záborského   26   13748   8 
 64   Záborského   27   867   8 
 65   Záborského   28   890   8 
 66   Záborského   29   868   8 
 67   Záborského   30   891   8 
 68   Záborského   31   869   8 
 69   Záborského   34   893   8 
 70   Záborského   35   871   8 
 71   Záborského   36   894   8 
 72   Záborského   37   872   8 
 73   Záborského   38   895   8 
 74   Záborského   39   873   8 
 75   Záborského   40   896   8 
 76   Záborského   41   874   8 
 77   Záborského   43   875   8 
 78   Záruby   1   3539   3 
 79   Záruby   3   3540   3 
 80   Záruby   5   3541   3 
 81   Záruby   6   10299   3 
 82   Záruby   7   3542   3 
 83   Záruby   8   13560   3 
 84   Záruby   9   2579   3 
 85   Záruby   10   10339   3 
 86   Záruby   11   13887   3 
 87   Záruby   12   2220   3 
 88   Záruby   13   2216   3 
 89   Záruby   14   2221   3 
 90   Záruby   15   13444   3 
 91   Zátišie   3   1073   8 
 92   Zátišie   5   1074   8 
 93   Zátišie   7   1075   8 
 94   Zátišie   9   1076   8 
 95   Zátišie   11   1077   8 
 96   Zátišie   13   1078   8 
 97   Zátišie   15   1079   8 
 98   Zátišie   17   1080   8 
 99   Zátišie   19   1081   8 
 100   Zátišie   21   1082   8 
 101   Zátišie   23   1083   8 
 102   Zátišie   25   1084   8 
 103   Zátišie   27   1085   8 
 104   Zátišie   29   1086   8 
 105   Zátišie   31   1087   8 
 106   Zátišie   33   1088   8 
 107   Zátišie   35   1089   8 
 108   Zátišie   37   1090   8 
 109   Zátišie   39   1091   8 
 110   Zátišie   39 A   14012   8 
 111   Zátišie   41   1092   8 
 112   Zátišie   43   1093   8 
 113   Zátišie   45   1094   8 
 114   Zátišie   47   1095   8 
 115   Zátišie   49   1096   8 
 116   Závodníkova   1   773   8 
 117   Závodníkova   1   10625   8 
 118   Závodníkova   2   777   8 
 119   Závodníkova   3   774   8 
 120   Závodníkova   4   778   8 
 121   Závodníkova   5   775   8 
 122   Závodníkova   6   779   8 
 123   Závodníkova   7   776   8 
 124   Závodníkova   8   780   8 
 125   Závodníkova   8 A   3457   8 
 126   Závodníkova   9   11837   8 
 127   Zelenohorská   2   13518   1 
 128   Zidiny   11   1755   1 
 129   Zidiny   13   1756   1 
 130   Zidiny   13 A   3363   1 
 131   Zidiny   15   13238   1 
 132   Zidiny   15 A   10076   1 
 133   Zidiny   17   1758   1 
 134   Zidiny   19   1759   1 
 135   Zidiny   21   1760   1 
 136   Zidiny   23   1761   1 
 137   Zidiny   25   1762   1 

Koniec.