Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:22:00

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : Ú


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Úradnícka   2   622   8 
 2   Úradnícka   3   618   8 
 3   Úradnícka   4   623   8 
 4   Úradnícka   5   619   8 
 5   Úradnícka   6   624   8 
 6   Úradnícka   7   620   8 
 7   Úradnícka   8   625   8 
 8   Úradnícka   9   621   8 
 9   Úradnícka   10   626   8 
 10   Úradnícka   12   627   8 
 11   Úradnícka   14   628   8 
 12   Úradnícka   16   629   8 
 13   Úradnícka   18   630   8 
 14   Úradnícka   20   631   8 
 15   Úradnícka   22   632   8 
 16   Úradnícka   24   633   8 
 17   Úradnícka   26   634   8 
 18   Úradnícka   28   635   8 

Koniec.