Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:22:00

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : U


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Uhrova   1   2994   1 
 2   Uhrova   1 A   12107   1 
 3   Uhrova   1 B   12337   1 
 4   Uhrova   1 D   12457   1 
 5   Uhrova   2   2905   1 
 6   Uhrova   3   2902   1 
 7   Uhrova   4   13575   1 
 8   Uhrova   5   3356   1 
 9   Uhrova   6   2906   1 
 10   Uhrova   7   2903   1 
 11   Uhrova   8   2907   1 
 12   Uhrova   9   2904   1 
 13   Uhrova   10   2908   1 
 14   Uhrova   16   3000   1 
 15   Uhrova   20   2914   1 
 16   Uhrova   22   2915   1 
 17   Uhrova   24   2916   1 
 18   Uhrova   26   2917   1 
 19   Ukrajinská   1   1670   7 
 20   Ukrajinská   2   1671   7 
 21   Ukrajinská   4   1671   7 
 22   Ukrajinská   5   13551   7 
 23   Ukrajinská   6   1671   7 
 24   Ukrajinská   8   1671   7 
 25   Ukrajinská   10   1672   7 
 26   Ursínyho   1   1640   7 
 27   Ursínyho   2   1646   7 
 28   Ursínyho   3   1641   7 
 29   Ursínyho   4   1648   7 
 30   Ursínyho   5   1642   7 
 31   Ursínyho   6   1648   7 
 32   Ursínyho   7   1643   7 
 33   Ursínyho   9   1644   7 
 34   Ursínyho   11   1645   7 

Koniec.