Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:22:00

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : T


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Tehelná   2   244   2 
 2   Tehelná   4   225   2 
 3   Tehelná   6   226   2 
 4   Tehelná   8   227   2 
 5   Tehelná   9   208   2 
 6   Tehelná   10   228   2 
 7   Tehelná   11   208   2 
 8   Tehelná   12   229   2 
 9   Tehelná   13   3006   2 
 10   Tehelná   14   230   2 
 11   Tehelná   15   3006   2 
 12   Tehelná   16   231   2 
 13   Tehelná   17   443   2 
 14   Tehelná   18   232   2 
 15   Tehelná   19   443   2 
 16   Tehelná   20   233   2 
 17   Tehelná   21   443   2 
 18   Tehelná   22   234   2 
 19   Tehelná   23   443   2 
 20   Tehelná   25   3064   2 
 21   Tehelná   26   3120   2 
 22   Teplická   1   1375   6 
 23   Teplická   3   1375   6 
 24   Teplická   4   1382   6 
 25   Teplická   5   1375   6 
 26   Teplická   9   1376   6 
 27   Teplická   11   1376   6 
 28   Teplická   13   1376   6 
 29   Teplická   15   1378   6 
 30   Teplická   17   1378   6 
 31   Teplická   19   1378   6 
 32   Tomášikova   41   13912   4 
 33   Tomášikova   43   13912   4 
 34   Tomášikova   45 A   13912   4 
 35   Tomášikova   45 B   13912   4 
 36   Tomášikova   45 C   13912   4 
 37   Tomášikova   50 A   12570   4 
 38   Tomášikova   50 B   12570   4 
 39   Tomášikova   50 C   12571   4 
 40   Tomášikova   50 D   12572   4 
 41   Tomášikova   50 E   12573   4 
 42   Tomášikova   54   3497   4 
 43   Tomášikova   54 A   3497   4 
 44   Tramínová   1   12756   5 
 45   Tramínová   3   12756   5 
 46   Tramínová   5   12866   5 
 47   Tramínová   7   12867   5 
 48   Tramínová   9   12868   5 
 49   Tramínová   11   12869   5 
 50   Tramínová   13   12870   5 
 51   Tramínová   15   12871   5 
 52   Tramínová   17   12872   5 
 53   Tramínová   19   12873   5 
 54   Tramínová   21   12874   5 
 55   Tramínová   23   12875   5 
 56   Tramínová   25   12876   5 
 57   Tramínová   27   12877   5 
 58   Tramínová   29   12878   5 
 59   Tramínová   31   12879   5 
 60   Tramínová   33   12880   5 
 61   Tretia   1   2229   3 
 62   Tretia   2   2231   3 
 63   Tretia   3   2230   3 
 64   Trinásta   1   11170   3 
 65   Trinásta   2   11298   3 
 66   Trinásta   3   12466   3 
 67   Trinásta   4   11253   3 
 68   Trinásta   5   11402   3 
 69   Trinásta   6   11560   3 
 70   Trinásta   7   11185   3 
 71   Trinásta   8   11427   3 
 72   Trinásta   9   11186   3 
 73   Trinásta   10   11399   3 
 74   Trinásta   11   11187   3 
 75   Trinásta   12   11428   3 
 76   Trinásta   13   11514   3 
 77   Trinásta   14   12189   3 
 78   Trinásta   15   11255   3 
 79   Trinásta   16   12216   3 
 80   Trinásta   17   11401   3 
 81   Trinásta   18   12677   3 
 82   Trinásta   19   11553   3 
 83   Trinásta   20   12161   3 
 84   Trinásta   21   11429   3 
 85   Trinásta   22   12665   3 
 86   Trinásta   23   11254   3 
 87   Trinásta   24   12838   3 
 88   Trinásta   25   12609   3 
 89   Trinásta   26   13305   3 
 90   Trinásta   27   12664   3 
 91   Trinásta   28   13088   3 
 92   Trinásta   29   13231   3 
 93   Trinásta   30   12610   3 
 94   Trinásta   31   12606   3 
 95   Trinásta   32   12543   3 
 96   Trinásta   33   12607   3 
 97   Trinásta   34   12543   3 
 98   Trinásta   36   12543   3 
 99   Trinásta   38   12227   3 
 100   Trnavská   1   1370   4 
 101   Trnavská   3   1370   4 
 102   Trnavská   5   1370   4 
 103   Trnavská   7   10097   4 
 104   Trnavská   9   10098   4 
 105   Trnavská   11   10099   4 
 106   Trnavská   13   10100   4 
 107   Trnavská   15   68   4 
 108   Trnavská   17   1371   4 
 109   Trnavská   19   1371   4 
 110   Trnavská   21   1371   4 
 111   Trnavská   23   128   4 
 112   Trnavská   25   1372   4 
 113   Trnavská   27   1372   4 
 114   Trnavská   33   3016   4 
 115   Tupého   1   2193   3 
 116   Tupého   3   2194   3 
 117   Tupého   5   2195   3 
 118   Tupého   7   2196   3 
 119   Tupého   9   2197   3 
 120   Tupého   11   2198   3 
 121   Tupého   13   2199   3 
 122   Tupého   15   2200   3 
 123   Tupého   17   2201   3 
 124   Tupého   19   2202   3 
 125   Tupého   19 E   12733   3 
 126   Tupého   21   12640   7 
 127   Tupého   21 A   12640   7 
 128   Tupého   21 B   12641   7 
 129   Tupého   21 C   12641   7 
 130   Tupého   21 D   12641   7 
 131   Tupého   23   12417   7 
 132   Tupého   23 A   12417   7 
 133   Tupého   25   12246   7 
 134   Tupého   25 A   12246   7 
 135   Tupého   27   11629   7 
 136   Tupého   27 A   11629   7 
 137   Tupého   29   12560   7 
 138   Tupého   31   12927   7 
 139   Tupého   51   13161   6 
 140   Tupého   51 A   13161   6 
 141   Tupého   51 B   13161   6 
 142   Tupého   51 C   13161   6 
 143   Tupého   51 D   13161   6 
 144   Tupého   51 E   13161   6 
 145   Tupého   51 F   13161   6 
 146   Tupého   51 G   13161   6 
 147   Turbínová   1   3528   5 
 148   Turbínová   5   3184   5 
 149   Tylova   1   1039   5 
 150   Tylova   2   1047   5 
 151   Tylova   3   1039   5 
 152   Tylova   4   1047   5 
 153   Tylova   5   1040   5 
 154   Tylova   6   1048   5 
 155   Tylova   7   1041   5 
 156   Tylova   8   1048   5 
 157   Tylova   9   1042   5 
 158   Tylova   10   1049   5 
 159   Tylova   11   1042   5 
 160   Tylova   12   1049   5 
 161   Tylova   13   1043   5 
 162   Tylova   14   1049   5 
 163   Tylova   15   1043   5 
 164   Tylova   17   1044   5 
 165   Tylova   19   1044   5 
 166   Tylova   23   1046   5 
 167   Tylova   25   1046   5 
 168   Tylova   27   1046   5 

Koniec.