Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:21:58

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : R


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Račianska   2   1548   2 
 2   Račianska   4   1548   2 
 3   Račianska   5   1502   7 
 4   Račianska   6   1548   2 
 5   Račianska   7   1502   7 
 6   Račianska   8   1549   2 
 7   Račianska   10   1549   2 
 8   Račianska   11   1504   7 
 9   Račianska   12   1549   2 
 10   Račianska   13   1504   7 
 11   Račianska   14   1550   2 
 12   Račianska   16   10094   2 
 13   Račianska   17   1506   7 
 14   Račianska   18   10095   2 
 15   Račianska   19   1506   7 
 16   Račianska   20   1551   2 
 17   Račianska   20   11577   2 
 18   Račianska   20 A   11577   2 
 19   Račianska   22 A   1552   7 
 20   Račianska   23   1508   7 
 21   Račianska   24 A   13799   7 
 22   Račianska   24 B   13799   7 
 23   Račianska   24 B   13800   7 
 24   Račianska   24 C   13799   7 
 25   Račianska   24 D   13799   7 
 26   Račianska   24 E   13800   2 
 27   Račianska   24 F   13800   7 
 28   Račianska   24 G   13800   7 
 29   Račianska   24 H   13800   7 
 30   Račianska   24 I   13800   7 
 31   Račianska   24 I   13800   2 
 32   Račianska   25   1508   7 
 33   Račianska   26   0   7 
 34   Račianska   26 A   13916   7 
 35   Račianska   26 B   13916   7 
 36   Račianska   26 C   13917   7 
 37   Račianska   26 D   13917   7 
 38   Račianska   26 E   13918   2 
 39   Račianska   26 F   13918   2 
 40   Račianska   27   1509   7 
 41   Račianska   29   1509   7 
 42   Račianska   31   1509   7 
 43   Račianska   33   1510   7 
 44   Račianska   35   1511   7 
 45   Račianska   37   1511   7 
 46   Račianska   38   1560   6 
 47   Račianska   39   1511   7 
 48   Račianska   41   1512   7 
 49   Račianska   43   1513   7 
 50   Račianska   45   1514   7 
 51   Račianska   47   1515   7 
 52   Račianska   49   1515   7 
 53   Račianska   51   1515   7 
 54   Račianska   52   1566   6 
 55   Račianska   53   1516   7 
 56   Račianska   55   1517   7 
 57   Račianska   56   1568   6 
 58   Račianska   57   1517   7 
 59   Račianska   58   1568   6 
 60   Račianska   60   1568   6 
 61   Račianska   61   1518   7 
 62   Račianska   63   1519   7 
 63   Račianska   65   1520   7 
 64   Račianska   66   1571   6 
 65   Račianska   66   3455   6 
 66   Račianska   68   3048   6 
 67   Račianska   69 B   13152   7 
 68   Račianska   72   1572   5 
 69   Račianska   79   1526   6 
 70   Račianska   80   1576   5 
 71   Račianska   81   1527   6 
 72   Račianska   83   1527   6 
 73   Račianska   85   1527   6 
 74   Račianska   86   1578   5 
 75   Račianska   87   1528   6 
 76   Račianska   88   1578   5 
 77   Račianska   88 B   1579   5 
 78   Račianska   89   1528   6 
 79   Račianska   91   1528   6 
 80   Račianska   93   1529   6 
 81   Račianska   95   3534   6 
 82   Račianska   97   1530   6 
 83   Račianska   99   1530   6 
 84   Račianska   101   1530   6 
 85   Račianska   103   3544   6 
 86   Račianska   105   1531   6 
 87   Račianska   107   1532   6 
 88   Račianska   111   1534   5 
 89   Račianska   113   1534   5 
 90   Račianska   115   1534   5 
 91   Račianska   117   1535   5 
 92   Račianska   119   1536   5 
 93   Račianska   121   1537   5 
 94   Račianska   123   1538   5 
 95   Račianska   125   1539   5 
 96   Račianska   127   1540   5 
 97   Račianska   129   1541   5 
 98   Račianska   131   1542   5 
 99   Račianska   133   1544   5 
 100   Račianska   135   1544   5 
 101   Račianska   137   1545   5 
 102   Račianska   139   1546   5 
 103   Račianska   141   1547   5 
 104   Račianske mýto   1 A   10990   7 
 105   Račianske mýto   1 C   10990   7 
 106   Račianske mýto   1 D   10990   7 
 107   Rešetkova   1   176   2 
 108   Rešetkova   3   177   2 
 109   Rešetkova   5   178   2 
 110   Rešetkova   7   179   2 
 111   Rešetkova   9   180   2 
 112   Rešetkova   11   181   2 
 113   Rešetkova   13   182   2 
 114   Rešetkova   15   183   2 
 115   Riazanská   2   675   8 
 116   Riazanská   3   636   8 
 117   Riazanská   4   675   8 
 118   Riazanská   5   637   8 
 119   Riazanská   6   676   8 
 120   Riazanská   7   638   8 
 121   Riazanská   8   676   8 
 122   Riazanská   9   639   8 
 123   Riazanská   10   676   8 
 124   Riazanská   11   640   8 
 125   Riazanská   12   676   8 
 126   Riazanská   13   641   8 
 127   Riazanská   14   677   8 
 128   Riazanská   15   642   8 
 129   Riazanská   16   677   8 
 130   Riazanská   17   643   8 
 131   Riazanská   18   677   8 
 132   Riazanská   19   644   8 
 133   Riazanská   20   677   8 
 134   Riazanská   21   645   8 
 135   Riazanská   22   678   8 
 136   Riazanská   23   646   8 
 137   Riazanská   24   678   8 
 138   Riazanská   25   647   8 
 139   Riazanská   26   678   8 
 140   Riazanská   27   648   8 
 141   Riazanská   28   678   8 
 142   Riazanská   29   649   8 
 143   Riazanská   30   679   8 
 144   Riazanská   31   650   8 
 145   Riazanská   32   679   8 
 146   Riazanská   33   651   8 
 147   Riazanská   34   679   8 
 148   Riazanská   35   652   8 
 149   Riazanská   36   679   8 
 150   Riazanská   37   653   8 
 151   Riazanská   39   654   8 
 152   Riazanská   40   680   8 
 153   Riazanská   41   655   8 
 154   Riazanská   42   680   8 
 155   Riazanská   43   656   8 
 156   Riazanská   44   680   8 
 157   Riazanská   45   657   8 
 158   Riazanská   46   680   8 
 159   Riazanská   47   658   8 
 160   Riazanská   48   681   6 
 161   Riazanská   49   659   8 
 162   Riazanská   50   681   6 
 163   Riazanská   51   660   8 
 164   Riazanská   52   681   6 
 165   Riazanská   53   661   8 
 166   Riazanská   54   681   6 
 167   Riazanská   55   662   8 
 168   Riazanská   56   681   6 
 169   Riazanská   57   663   8 
 170   Riazanská   58   681   6 
 171   Riazanská   59   664   8 
 172   Riazanská   60   681   6 
 173   Riazanská   61   665   8 
 174   Riazanská   62   681   6 
 175   Riazanská   63   666   8 
 176   Riazanská   64   682   6 
 177   Riazanská   65   667   8 
 178   Riazanská   66   682   6 
 179   Riazanská   66 A   806   6 
 180   Riazanská   67   668   8 
 181   Riazanská   68   683   6 
 182   Riazanská   69   669   8 
 183   Riazanská   70   683   6 
 184   Riazanská   71   670   8 
 185   Riazanská   72   684   6 
 186   Riazanská   73   671   8 
 187   Riazanská   74   684   6 
 188   Riazanská   77   673   6 
 189   Riazanská   79   673   6 
 190   Riazanská   81   673   6 
 191   Riazanská   83   673   6 
 192   Riazanská   87   3159   6 
 193   Riazanská   104   13322   6 
 194   Riazanská   106   698   6 
 195   Riazanská   108   699   6 
 196   Riazanská   110   700   6 
 197   Riazanská   112   701   6 
 198   Rizlingová   1   12200   6 
 199   Rizlingová   3   12375   6 
 200   Rizlingová   4   12585   6 
 201   Rizlingová   5   12284   6 
 202   Rizlingová   6   12201   6 
 203   Rizlingová   7   12300   6 
 204   Rizlingová   8   12319   6 
 205   Rizlingová   9   12474   6 
 206   Rizlingová   10   12482   6 
 207   Rizlingová   12   12760   6 
 208   Robotnícka   3   20   2 
 209   Robotnícka   5   20   2 
 210   Robotnícka   6   27   2 
 211   Robotnícka   7   20   2 
 212   Robotnícka   8   3116   2 
 213   Robotnícka   9   20   2 
 214   Robotnícka   10   3116   2 
 215   Robotnícka   11   3211   2 
 216   Robotnícka   12   3103   2 
 217   Robotnícka   14   3103   2 
 218   Robotnícka   16   3103   2 
 219   Robotnícka   18   3103   2 
 220   Royova   1   2878   1 
 221   Royova   2   2918   1 
 222   Royova   4   2919   1 
 223   Royova   4 A   13891   1 
 224   Royova   5   2880   1 
 225   Royova   5 A   10202   1 
 226   Royova   6   2910   1 
 227   Royova   8   2921   1 
 228   Royova   9   2882   1 
 229   Royova   10   2922   1 
 230   Royova   11   11130   1 
 231   Royova   13   2884   1 
 232   Royova   14   2923   1 
 233   Royova   16   2924   1 
 234   Royova   17   2886   1 
 235   Royova   18   2925   1 
 236   Royova   19   2887   1 
 237   Royova   20   2926   1 
 238   Royova   21   2887   1 
 239   Royova   22   2931   1 
 240   Royova   23   2888   1 
 241   Royova   25   2888   1 
 242   Royova   27   2889   1 
 243   Royova   29   2889   1 
 244   Royova   29 A   10274   1 
 245   Royova   31   2890   1 
 246   Royova   33   2891   1 
 247   Royova   35   2892   1 
 248   Royova   35 A   10686   1 
 249   Royova   37   2893   1 
 250   Rozvodná   1   2959   1 
 251   Rozvodná   3   2959   1 
 252   Rozvodná   5   2960   1 
 253   Rozvodná   7   2960   1 
 254   Rozvodná   9   3402   1 
 255   Rozvodná   9 A   11301   1 
 256   Rozvodná   11   3200   1 
 257   Rozvodná   11 B   11301   1 
 258   Rozvodná   13   3198   1 
 259   Rozvodná   13 C   11301   1 
 260   Rozvodná   15   3197   1 
 261   Rozvodná   17   3189   1 
 262   Rozvodná   19   3190   1 
 263   Rozvodná   25   7688   1 
 264   Rožňavská   5   1401   5 
 265   Rožňavská   7   1402   5 
 266   Rožňavská   7   13681   5 
 267   Rožňavská   11   13070   5 
 268   Rožňavská   21   1406   5 
 269   Rožňavská   25   3134   5 
 270   Rubinetová   3   13936   6 
 271   Rubínová   1   12956   5 
 272   Rubínová   2   12755   5 
 273   Rubínová   3   12957   5 
 274   Rubínová   4   12755   5 
 275   Rubínová   5   12958   5 
 276   Rubínová   6   12755   5 
 277   Rubínová   7   12959   5 
 278   Rubínová   8   12755   5 
 279   Rubínová   9   12960   5 
 280   Rubínová   10   12755   5 
 281   Rubínová   11   12961   5 
 282   Rubínová   12   12844   5 
 283   Rubínová   13   12962   5 
 284   Rubínová   14   12845   5 
 285   Rubínová   15   12963   5 
 286   Rubínová   16   12846   5 
 287   Rubínová   17   12964   5 
 288   Rubínová   18   12847   5 
 289   Rubínová   19   12965   5 
 290   Rubínová   20   12848   5 
 291   Rubínová   21   12966   5 
 292   Rubínová   22   12849   5 
 293   Rubínová   23   12967   5 
 294   Rubínová   24   12850   5 
 295   Rubínová   25   12968   5 
 296   Rubínová   26   12851   5 
 297   Rubínová   27   12969   5 
 298   Rubínová   28   12852   5 
 299   Rubínová   29   12970   5 
 300   Rubínová   30   12853   5 
 301   Rubínová   31   12971   5 
 302   Rubínová   32   12854   5 
 303   Rubínová   33   12972   5 
 304   Rubínová   34   12855   5 
 305   Rubínová   35   12973   5 
 306   Rubínová   36   12856   5 
 307   Rubínová   37   12974   5 
 308   Rubínová   38   12857   5 
 309   Rubínová   39   12975   5 
 310   Rubínová   40   12858   5 
 311   Rubínová   41   12976   5 
 312   Rubínová   42   12859   5 
 313   Rubínová   43   12977   5 
 314   Rubínová   44   12860   5 
 315   Rubínová   45   12978   5 
 316   Rubínová   46   12861   5 
 317   Rubínová   47   12979   5 
 318   Rubínová   48   12862   5 
 319   Rubínová   49   12980   5 
 320   Rubínová   50   12863   5 
 321   Rubínová   51   12981   5 
 322   Rubínová   52   12864   5 
 323   Rubínová   53   12982   5 
 324   Rubínová   54   12865   5 
 325   Rubínová   55   12983   5 
 326   Rubínová   57   12984   5 
 327   Rýnska   5   13507   5 
 328   Rýnska   8   13563   5 
 329   Rýnska   10   13471   5 

Koniec.