Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:21:57

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : P


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Pálavská   1   13538   6 
 2   Pálavská   3   13528   6 
 3   Pálavská   4   13310   6 
 4   Pavlovská   1   851   8 
 5   Pavlovská   3   851   8 
 6   Pavlovská   5   851   8 
 7   Pavlovská   7   851   8 
 8   Pekná cesta   23 B   13426   5 
 9   Pekná cesta   25   2560   5 
 10   Pekná cesta   25 B   13406   5 
 11   Pekná cesta   25 D   12326   5 
 12   Pekná cesta   27   2560   5 
 13   Pekná cesta   31   2462   5 
 14   Pekná cesta   33   10461   5 
 15   Pekná vyhliadka   1   11550   3 
 16   Pekná vyhliadka   3   13395   3 
 17   Pekná vyhliadka   5   12804   3 
 18   Pekná vyhliadka   11   13627   3 
 19   Pezinská   1   1139   5 
 20   Pezinská   2   1141   5 
 21   Pezinská   3   1140   5 
 22   Pezinská   4   1142   5 
 23   Pezinská   5   3220   5 
 24   Pezinská   6   11296   5 
 25   Pezinská   7   14095   5 
 26   Pezinská   18   13254   5 
 27   Pezinská   18 A   13255   5 
 28   Pezinská   18 B   13263   5 
 29   Pezinská   18 C   13341   5 
 30   Pezinská   18 D   13342   5 
 31   Pezinská   18 E   13446   5 
 32   Pezinská   18 F   13447   5 
 33   Pezinská   24   12450   5 
 34   Piata   1   2235   3 
 35   Piata   2   2237   3 
 36   Piata   3   2236   3 
 37   Piešťanská   1   1638   7 
 38   Piešťanská   2   1605   7 
 39   Piešťanská   3   1638   7 
 40   Piešťanská   3 A   72   7 
 41   Piešťanská   5   1639   7 
 42   Piešťanská   7   1639   7 
 43   Pinotová   1   12071   6 
 44   Pinotová   4   11981   6 
 45   Pinotová   5   10184   6 
 46   Pinotová   10   13548   6 
 47   Pinotová   14   13527   6 
 48   Pinotová   15   13905   6 
 49   Pinotová   24   13674   6 
 50   Pinotová   25   10616   6 
 51   Pinotová   27   10682   6 
 52   Pinotová   32   13614   6 
 53   Pinotová   35   13574   6 
 54   Pinotová   40   10721   6 
 55   Pinotová   44   12280   6 
 56   Pionierska   1   3600   7 
 57   Pionierska   1 A   1581   7 
 58   Pionierska   2   1589   7 
 59   Pionierska   3   1582   7 
 60   Pionierska   4   1590   7 
 61   Pionierska   5   1583   7 
 62   Pionierska   6   1591   7 
 63   Pionierska   7   1584   7 
 64   Pionierska   9   1585   7 
 65   Pionierska   11   1715   7 
 66   Pionierska   13   1587   6 
 67   Pionierska   15   1588   6 
 68   Pionierska   17   3276   6 
 69   Pluhová   1   911   8 
 70   Pluhová   3   912   8 
 71   Pluhová   4   947   8 
 72   Pluhová   5   913   8 
 73   Pluhová   6   947   8 
 74   Pluhová   7   914   8 
 75   Pluhová   9   915   8 
 76   Pluhová   10   950   8 
 77   Pluhová   10 A   3133   8 
 78   Pluhová   11   916   8 
 79   Pluhová   12   951   8 
 80   Pluhová   13   917   8 
 81   Pluhová   14   952   8 
 82   Pluhová   15   918   8 
 83   Pluhová   16   953   8 
 84   Pluhová   17   919   8 
 85   Pluhová   18   954   8 
 86   Pluhová   19   13253   8 
 87   Pluhová   20   954   8 
 88   Pluhová   21   920   8 
 89   Pluhová   22   954   8 
 90   Pluhová   23   921   8 
 91   Pluhová   24   955   6 
 92   Pluhová   25   922   8 
 93   Pluhová   26   956   6 
 94   Pluhová   27   923   8 
 95   Pluhová   28   957   6 
 96   Pluhová   29   924   8 
 97   Pluhová   30   958   6 
 98   Pluhová   31   925   8 
 99   Pluhová   32   959   6 
 100   Pluhová   33   926   8 
 101   Pluhová   34   960   6 
 102   Pluhová   35   927   8 
 103   Pluhová   36   961   6 
 104   Pluhová   37   928   8 
 105   Pluhová   38   962   6 
 106   Pluhová   39   929   8 
 107   Pluhová   40   963   6 
 108   Pluhová   40 A   12678   6 
 109   Pluhová   42   964   6 
 110   Pluhová   44   965   6 
 111   Pluhová   44 A   13063   6 
 112   Pluhová   45   931   8 
 113   Pluhová   46   966   6 
 114   Pluhová   47   932   8 
 115   Pluhová   48   967   6 
 116   Pluhová   50   968   6 
 117   Pluhová   50 B   12493   6 
 118   Pluhová   51   934   6 
 119   Pluhová   52   969   6 
 120   Pluhová   53   935   6 
 121   Pluhová   54   970   6 
 122   Pluhová   55   936   6 
 123   Pluhová   56   971   6 
 124   Pluhová   57   937   6 
 125   Pluhová   58   972   6 
 126   Pluhová   59   938   6 
 127   Pluhová   60   973   6 
 128   Pluhová   61   939   6 
 129   Pluhová   61   14146   6 
 130   Pluhová   62   974   6 
 131   Pluhová   63   940   6 
 132   Pluhová   64   975   6 
 133   Pluhová   65   941   6 
 134   Pluhová   66   976   6 
 135   Pluhová   67   942   6 
 136   Pluhová   68   976   6 
 137   Pluhová   69   13689   6 
 138   Pluhová   70   977   6 
 139   Pluhová   70 A   13786   6 
 140   Pluhová   71   944   6 
 141   Pluhová   72   978   6 
 142   Pluhová   73   945   6 
 143   Pluhová   74   979   6 
 144   Pluhová   75   946   6 
 145   Pluhová   76   980   6 
 146   Pluhová   77   946   6 
 147   Pluhová   78   981   6 
 148   Pluhová   80   982   6 
 149   Pluhová   82   983   6 
 150   Plzenská   1   16   2 
 151   Plzenská   3   16   2 
 152   Plzenská   4   3102   2 
 153   Plzenská   5   17   2 
 154   Plzenská   7   17   2 
 155   Plzenská   9   3103   2 
 156   Plzenská   11   18   2 
 157   Pod Klepáčom   1   13431   1 
 158   Pod Klepáčom   2   6553   1 
 159   Pod Klepáčom   3   3044   1 
 160   Pod Klepáčom   4   13196   1 
 161   Pod Klepáčom   5   3043   1 
 162   Pod Klepáčom   7   3017   1 
 163   Pod Klepáčom   8   12338   1 
 164   Pod Klepáčom   9   2341   1 
 165   Pod Klepáčom   10   13223   1 
 166   Pod Klepáčom   11   13470   1 
 167   Pod Klepáčom   13   2600   1 
 168   Pod Klepáčom   15   2639   1 
 169   Pod Klepáčom   15 A   13233   1 
 170   Pod Klepáčom   17   12035   1 
 171   Pod Krásnou hôrkou   8   2658   1 
 172   Pod Krásnou hôrkou   10   2659   1 
 173   Pod Krásnou hôrkou   16   13955   1 
 174   Pod Krásnou hôrkou   18   13955   1 
 175   Pod Krásnou hôrkou   18   13995   1 
 176   Pod Strážami   1   2182   1 
 177   Pod Strážami   2   2192   1 
 178   Pod Strážami   3   2183   1 
 179   Pod Strážami   5   2184   1 
 180   Pod Strážami   7   2185   1 
 181   Pod Strážami   9   2186   1 
 182   Pod Strážami   11   2187   1 
 183   Pod Strážami   13   2188   1 
 184   Pod Strážami   13 A   13131   1 
 185   Pod Strážami   15   2189   1 
 186   Pod Strážami   17   2190   1 
 187   Pod Strážami   19   2191   1 
 188   Pod Vachmajstrom   1   12785   3 
 189   Pod Vachmajstrom   2   12789   3 
 190   Pod Vachmajstrom   2 A   12789   3 
 191   Pod Vachmajstrom   3   12786   3 
 192   Pod Vachmajstrom   4   12790   3 
 193   Pod Vachmajstrom   4 A   12785   3 
 194   Pod Vachmajstrom   4 A   12790   3 
 195   Pod Vachmajstrom   5   12787   3 
 196   Pod Vachmajstrom   5 A   12787   3 
 197   Pod Vachmajstrom   7   12788   3 
 198   Pod Vachmajstrom   8   12791   3 
 199   Pod Vachmajstrom   10   12792   3 
 200   Pod Vachmajstrom   12   12793   3 
 201   Pod Vachmajstrom   12 A   12793   3 
 202   Pod Vachmajstrom   13   13973   3 
 203   Pod Vachmajstrom   14   13972   3 
 204   Pod Vachmajstrom   15   13973   3 
 205   Pod Vachmajstrom   17   13974   3 
 206   Pod Vtáčnikom   1   13896   7 
 207   Pod Vtáčnikom   2   13897   7 
 208   Pod Vtáčnikom   3   13896   7 
 209   Pod Vtáčnikom   4   13897   7 
 210   Pod Vtáčnikom   5   13896   7 
 211   Pod Vtáčnikom   6   13897   7 
 212   Pod Vtáčnikom   8   13897   7 
 213   Pod Vtáčnikom   10   13965   7 
 214   Pod Vtáčnikom   12   13965   7 
 215   Pod Vtáčnikom   14   13965   7 
 216   Pod Vtáčnikom   16   13965   7 
 217   Pod Vtáčnikom   18   13965   7 
 218   Pod Vtáčnikom   20   13965   7 
 219   Pod Vtáčnikom   22   13965   7 
 220   Pod Vtáčnikom   24   13965   7 
 221   Pod Vtáčnikom   26   13965   7 
 222   Podkolibská   1   3532   1 
 223   Podkolibská   2   2166   3 
 224   Podkolibská   3   3041   3 
 225   Podkolibská   4   2167   3 
 226   Podkolibská   5   3042   3 
 227   Podkolibská   6   2168   3 
 228   Podkolibská   8   2169   3 
 229   Podkolibská   10   2170   3 
 230   Podkolibská   13   2164   3 
 231   Podkolibská   14   2172   3 
 232   Podkolibská   15   2165   3 
 233   Podkolibská   16   2173   3 
 234   Podkolibská   18   2174   3 
 235   Podkolibská   20   2175   3 
 236   Podkolibská   22   2176   3 
 237   Podkolibská   24   2947   3 
 238   Podkolibská   26   2177   3 
 239   Podkolibská   28   2178   3 
 240   Podkolibská   30   2162   3 
 241   Podkolibská   32   12429   3 
 242   Podkolibská   34   2179   3 
 243   Podkolibská   34 A   13578   3 
 244   Podkolibská   36   2180   3 
 245   Podkolibská   38   2181   3 
 246   Podniková   1   1283   5 
 247   Pohronská   3   402   8 
 248   Pohronská   4   415   8 
 249   Pohronská   5   403   8 
 250   Pohronská   6   416   8 
 251   Pohronská   7   404   8 
 252   Pohronská   8   417   8 
 253   Pohronská   9   405   8 
 254   Pohronská   10   418   8 
 255   Pohronská   11   406   8 
 256   Pohronská   12   419   8 
 257   Pohronská   13   407   8 
 258   Pohronská   14   420   8 
 259   Pohronská   15   408   8 
 260   Pohronská   16   421   8 
 261   Pohronská   17   409   8 
 262   Pohronská   18   422   8 
 263   Pohronská   19   410   8 
 264   Pohronská   21   411   8 
 265   Pohronská   23   412   8 
 266   Pohronská   25   413   8 
 267   Pohronská   27   414   8 
 268   Považská   3   275   8 
 269   Považská   4   291   8 
 270   Považská   5   276   8 
 271   Považská   6   292   8 
 272   Považská   7   277   8 
 273   Považská   8   293   8 
 274   Považská   9   278   8 
 275   Považská   10   294   8 
 276   Považská   11   279   8 
 277   Považská   12   295   8 
 278   Považská   13   280   8 
 279   Považská   14   296   8 
 280   Považská   15   281   8 
 281   Považská   16   297   8 
 282   Považská   17   282   8 
 283   Považská   18   298   8 
 284   Považská   19   283   8 
 285   Považská   20   299   8 
 286   Považská   21   284   8 
 287   Považská   22   300   8 
 288   Považská   23   285   8 
 289   Považská   24   301   8 
 290   Považská   25   286   8 
 291   Považská   26   302   8 
 292   Považská   27   287   8 
 293   Považská   28   303   8 
 294   Považská   29   288   8 
 295   Považská   30   304   8 
 296   Považská   31   289   8 
 297   Považská   32   305   8 
 298   Považská   33   290   8 
 299   Považská   34   306   8 
 300   Považská   36   307   8 
 301   Považská   38   308   8 
 302   Považská   40   309   8 
 303   Považská   42   310   8 
 304   Považská   44   311   8 
 305   Považská   46   312   8 
 306   Považská   48   313   8 
 307   Považská   50   314   8 
 308   Pražská   2   1901   1 
 309   Pražská   2 A   3413   1 
 310   Pražská   2 B   12814   1 
 311   Pražská   2 C   12814   1 
 312   Pražská   4   1902   1 
 313   Pražská   6   2998   1 
 314   Pražská   8   1903   1 
 315   Pri Bielom kríži   1   1147   5 
 316   Pri Bielom kríži   3   1147   5 
 317   Pri Bielom kríži   4   1151   5 
 318   Pri Bielom kríži   5   1147   5 
 319   Pri Bielom kríži   6   1152   5 
 320   Pri Bielom kríži   7   1148   5 
 321   Pri Bielom kríži   8   1153   5 
 322   Pri Bielom kríži   8 A   3464   5 
 323   Pri Bielom kríži   9   1148   5 
 324   Pri Bielom kríži   10   1154   5 
 325   Pri Bielom kríži   11   1148   5 
 326   Pri Bielom kríži   12   1155   5 
 327   Pri Bielom kríži   13   1149   5 
 328   Pri Bielom kríži   14   1156   5 
 329   Pri Bielom kríži   15   1149   5 
 330   Pri Bielom kríži   16   1157   5 
 331   Pri Bielom kríži   17   1149   5 
 332   Pri Bielom kríži   18   1158   5 
 333   Pri Bielom kríži   19   1150   5 
 334   Pri Bielom kríži   20   1159   5 
 335   Pri Bielom kríži   22   1160   5 
 336   Pri Bielom kríži   24   1161   5 
 337   Pri Bielom kríži   26   1162   5 
 338   Pri Bielom kríži   28   1163   5 
 339   Pri Bielom kríži   30   1164   5 
 340   Pri Bielom kríži   34   1165   5 
 341   Pri dvore   3   11571   5 
 342   Pri Dynamitke   1   826   6 
 343   Pri Dynamitke   2   832   6 
 344   Pri Dynamitke   3   827   6 
 345   Pri Dynamitke   4   833   6 
 346   Pri Dynamitke   5   828   6 
 347   Pri Dynamitke   6   834   6 
 348   Pri Dynamitke   7   829   6 
 349   Pri Dynamitke   8   835   6 
 350   Pri Dynamitke   9   830   6 
 351   Pri Dynamitke   10   836   6 
 352   Pri Dynamitke   12   837   6 
 353   Pri Dynamitke   16   13766   6 
 354   Pri Dynamitke   18   13791   6 
 355   Pri Dynamitke   20   13792   6 
 356   Pri Dynamitke   22   13814   6 
 357   Pri Dynamitke   26   841   6 
 358   Pri Dynamitke   28   842   6 
 359   Pri Dynamitke   30   843   6 
 360   Pri Dynamitke   32   844   6 
 361   Pri Dynamitke   34   845   6 
 362   Pri Dynamitke   36   846   6 
 363   Pri Dynamitke   38   847   6 
 364   Pri starej prachá   1   1350   4 
 365   Pri starej prachá   2   131   4 
 366   Pri starej prachá   3   122   4 
 367   Pri starej prachá   4   10634   4 
 368   Pri starej prachá   5   129   4 
 369   Pri starej prachá   6   10635   4 
 370   Pri starej prachá   7   129   4 
 371   Pri starej prachá   8   10636   4 
 372   Pri starej prachá   9   129   4 
 373   Pri starej prachá   10   10637   4 
 374   Pri starej prachá   12   10638   4 
 375   Pri starej prachá   13   130   4 
 376   Pri starej prachá   15   130   4 
 377   Pri starej prachá   16   133   4 
 378   Pri starej prachá   18   123   4 
 379   Pri starej prachárni   1   1350   4 
 380   Pri starej prachárni   2   131   4 
 381   Pri starej prachárni   3   122   4 
 382   Pri starej prachárni   4   10634   4 
 383   Pri starej prachárni   5   129   4 
 384   Pri starej prachárni   6   10635   4 
 385   Pri starej prachárni   7   129   4 
 386   Pri starej prachárni   8   10636   4 
 387   Pri starej prachárni   9   129   4 
 388   Pri starej prachárni   10   10637   4 
 389   Pri starej prachárni   12   10638   4 
 390   Pri starej prachárni   13   130   4 
 391   Pri starej prachárni   14   132   4 
 392   Pri starej prachárni   15   130   4 
 393   Pri starej prachárni   16   133   4 
 394   Pri starej prachárni   18   123   4 
 395   Pri starom mýte   1   3095   5 
 396   Priečna   4   199   2 
 397   Priečna   8   201   2 
 398   Priečna   10   202   2 
 399   Príkopova   2   56   4 
 400   Príkopova   4   56   4 
 401   Prvá   1   2222   3 
 402   Prvá   2   2224   3 
 403   Prvá   3   2223   3 
 404   Pyrenejská   0   2289   3 
 405   Pyrenejská   1   2282   3 
 406   Pyrenejská   2   3293   3 
 407   Pyrenejská   4   2438   3 
 408   Pyrenejská   6   2283   3 
 409   Pyrenejská   7   3380   3 
 410   Pyrenejská   9   2284   3 
 411   Pyrenejská   10   2288   3 
 412   Pyrenejská   11 A   13764   3 

Koniec.