Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:21:57

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : O


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Odbojárov   3   60   4 
 2   Odbojárov   4   64   4 
 3   Odbojárov   6   64   4 
 4   Odbojárov   8   64   4 
 5   Odbojárov   10   65   4 
 6   Odborárska   1   1269   5 
 7   Odborárska   3   1270   5 
 8   Odborárska   3 A   1270   5 
 9   Odborárska   4   1272   5 
 10   Odborárska   6   1273   5 
 11   Odborárska   8   1273   5 
 12   Odborárska   10   1274   5 
 13   Odborárska   12   1274   5 
 14   Odborárska   14   1275   5 
 15   Odborárska   16   1275   5 
 16   Odborárska   18   1276   5 
 17   Odborárska   20   1276   5 
 18   Odborárska   22   1277   5 
 19   Odborárska   24   1277   5 
 20   Odborárska   26   1278   5 
 21   Odborárska   28   1278   5 
 22   Odborárska   30   1279   5 
 23   Odborárska   32   1279   5 
 24   Odborárska   34   1280   5 
 25   Odborárska   36   1280   5 
 26   Odborárska   38   1281   5 
 27   Odborárska   40   1281   5 
 28   Odborárska   42   1282   5 
 29   Odborárska   44   1282   5 
 30   Odborárska   46   3107   5 
 31   Odborárska   48   3107   5 
 32   Odborárska   50   3125   5 
 33   Olbrachtova   2   1053   5 
 34   Olbrachtova   3   1050   5 
 35   Olbrachtova   3 A   1050   5 
 36   Olbrachtova   5   1051   5 
 37   Olbrachtova   5   1052   5 
 38   Olbrachtova   6   1055   5 
 39   Olbrachtova   7   1052   5 
 40   Olbrachtova   9   1052   5 
 41   Olivová   1   1720   1 
 42   Olivová   2   1761   1 
 43   Olivová   2 A   13958   1 
 44   Olivová   3   1754   1 
 45   Olivová   4   1762   1 
 46   Olivová   5   1755   1 
 47   Olivová   6   1763   1 
 48   Olivová   7   1756   1 
 49   Olivová   8   1764   1 
 50   Olivová   9   1757   1 
 51   Olivová   10   1765   1 
 52   Olivová   11   1758   1 
 53   Olivová   12   1766   1 
 54   Olivová   13   1721   1 
 55   Olivová   14   1767   1 
 56   Olivová   15   1760   1 
 57   Olivová   16   1768   1 
 58   Olivová   18   1769   1 
 59   Olivová   20   1793   1 
 60   Olivová   22   1770   1 
 61   Olivová   24   1722   1 
 62   Olivová   26   1772   1 
 63   Olivová   28   1773   1 
 64   Olivová   30   1774   1 
 65   Olivová   32   1775   1 
 66   Olivová   34   1776   1 
 67   Olivová   35   7200   1 
 68   Olivová   36   1777   1 
 69   Olivová   38   1778   1 
 70   Olivová   40   1779   1 
 71   Olivová   42   1780   1 
 72   Olivová   44   1782   1 
 73   Olivová   46   1783   1 
 74   Olivová   48   1784   1 
 75   Olivová   50   1785   1 
 76   Olivová   52   2646   1 
 77   Olivová   54   1786   1 
 78   Olivová   56   1787   1 
 79   Olivová   58   1788   1 
 80   Olivová   60   1789   1 
 81   Olivová   62   1753   1 
 82   Olivová   64   1791   1 
 83   Olivová   66   1759   1 
 84   Olivová   68   1794   1 
 85   Opavská   2   2601   1 
 86   Opavská   4   2602   1 
 87   Opavská   6   2603   1 
 88   Opavská   8   2604   1 
 89   Opavská   8 A   13977   1 
 90   Opavská   10   3391   1 
 91   Opavská   12   2607   1 
 92   Opavská   14   2608   1 
 93   Opavská   14 A   12810   1 
 94   Opavská   16   3376   1 
 95   Opavská   18   3376   1 
 96   Opavská   22   3375   1 
 97   Opavská   26 A   10229   1 
 98   Ormisova   2   1265   5 
 99   Ormisova   3   1257   5 
 100   Ormisova   4   1266   5 
 101   Ormisova   5   1258   5 
 102   Ormisova   6   1267   5 
 103   Ormisova   7   1259   5 
 104   Ormisova   9   1260   5 
 105   Ormisova   11   1261   5 
 106   Ormisova   13   1262   5 
 107   Ormisova   15   1263   5 
 108   Ormisova   17   1264   5 
 109   Osadná   1   259   2 
 110   Osadná   2   267   2 
 111   Osadná   3   260   2 
 112   Osadná   4   268   2 
 113   Osadná   6   268   2 
 114   Osadná   7   79   2 
 115   Osadná   7   262   2 
 116   Osadná   8   269   2 
 117   Osadná   9   263   2 
 118   Osadná   10   270   2 
 119   Osadná   12   270   2 
 120   Osadná   14   270   2 
 121   Osadná   16   271   2 
 122   Osadná   18   271   2 
 123   Osadná   20   271   2 
 124   Otonelská   7   13173   6 
 125   Otonelská   23   13302   6 
 126   Ovručská   1   1662   7 
 127   Ovručská   2   1666   7 
 128   Ovručská   3   1662   7 
 129   Ovručská   4   1666   7 
 130   Ovručská   7   1656   7 
 131   Ovručská   8   1668   7 
 132   Ovručská   9   1656   7 
 133   Ovručská   10   1668   7 
 134   Ovručská   11   1665   7 
 135   Ovručská   12   1669   7 
 136   Ovručská   13   1665   7 
 137   Ovručská   14   1669   7 

Koniec.