Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:21:56

MESTSKÁ ČAS BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : M


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Magurská   1   3374   1 
 2   Magurská   1 A   7748   1 
 3   Magurská   1 B   7748   1 
 4   Magurská   2   2764   1 
 5   Magurská   2 A   7764   1 
 6   Magurská   2 B   10853   1 
 7   Magurská   3   3374   1 
 8   Magurská   3 A   7748   1 
 9   Magurská   3 C   7748   1 
 10   Magurská   4   2765   1 
 11   Magurská   4 A   1379   1 
 12   Magurská   4 B   10418   1 
 13   Magurská   5   2771   1 
 14   Magurská   5 A   3488   1 
 15   Magurská   5 B   3488   1 
 16   Magurská   6   2766   1 
 17   Magurská   7   2772   1 
 18   Magurská   8   2767   1 
 19   Magurská   12   2769   1 
 20   Magurská   16   3152   1 
 21   Magurská   16 A   3125   1 
 22   Magurská   19   2776   1 
 23   Magurská   19 A   10514   1 
 24   Magurská   21   2777   1 
 25   Magurská   27   3053   1 
 26   Magurská   29   2995   1 
 27   Magurská   31   2762   1 
 28   Magurská   31 A   10311   1 
 29   Magurská   33   2778   1 
 30   Magurská   33 A   3383   1 
 31   Magurská   35   2779   1 
 32   Magurská   37   2780   1 
 33   Magurská   39   13747   1 
 34   Magurská   39 A   6547   1 
 35   Magurská   43   2783   1 
 36   Makovického   1   549   8 
 37   Makovického   2 A   11265   8 
 38   Makovického   3   550   8 
 39   Makovického   5   551   8 
 40   Makovického   6   554   8 
 41   Makovického   8   13864   8 
 42   Makovického   10   13865   8 
 43   Malagová   2   12552   5 
 44   Malagová   4   13861   5 
 45   Malagová   6   12717   5 
 46   Malagová   11   13809   5 
 47   Malagová   12   13618   5 
 48   Malagová   13   13649   5 
 49   Malagová   14   13907   5 
 50   Mandžovníková   3   3192   3 
 51   Mandžovníková   5   3187   3 
 52   Mandžovníková   5 A   13210   3 
 53   Mandžovníková   8   11000   3 
 54   Mandžovníková   9   12067   3 
 55   Mandžovníková   10   3314   3 
 56   Mandžovníková   10   12368   3 
 57   Mandžovníková   14   11628   3 
 58   Matičná   3   578   8 
 59   Matičná   4   598   8 
 60   Matičná   5   579   8 
 61   Matičná   6   599   8 
 62   Matičná   7   580   8 
 63   Matičná   8   600   8 
 64   Matičná   9   581   8 
 65   Matičná   10   601   8 
 66   Matičná   11   582   8 
 67   Matičná   12   602   8 
 68   Matičná   13   583   8 
 69   Matičná   14   603   8 
 70   Matičná   15   584   8 
 71   Matičná   16   604   8 
 72   Matičná   17   585   8 
 73   Matičná   18   605   8 
 74   Matičná   19   586   8 
 75   Matičná   20   606   8 
 76   Matičná   21   587   8 
 77   Matičná   22   607   8 
 78   Matičná   23   588   8 
 79   Matičná   24   608   8 
 80   Matičná   25   589   8 
 81   Matičná   26   609   8 
 82   Matičná   27   590   8 
 83   Matičná   28   610   8 
 84   Matičná   29   591   8 
 85   Matičná   30   611   8 
 86   Matičná   31   592   8 
 87   Matičná   32   612   8 
 88   Matičná   33   593   8 
 89   Matičná   34   613   8 
 90   Matičná   35   594   8 
 91   Matičná   36   614   8 
 92   Matičná   37   595   8 
 93   Matičná   38   615   8 
 94   Matičná   39   596   8 
 95   Matičná   40   616   8 
 96   Matičná   41   597   8 
 97   Matičná   42   617   8 
 98   Matúškova   1   2133   1 
 99   Matúškova   2   2145   1 
 100   Matúškova   3   2134   1 
 101   Matúškova   4   2146   1 
 102   Matúškova   5   2135   1 
 103   Matúškova   5 A   2135   1 
 104   Matúškova   6   2147   1 
 105   Matúškova   7   2136   1 
 106   Matúškova   8   3586   1 
 107   Matúškova   9   2137   1 
 108   Matúškova   11   2138   1 
 109   Matúškova   12   2149   1 
 110   Matúškova   13   2139   1 
 111   Matúškova   14   2150   1 
 112   Matúškova   15   2140   1 
 113   Matúškova   16   2151   1 
 114   Matúškova   17   2141   1 
 115   Matúškova   27   2144   1 
 116   Merlotová   2   13652   6 
 117   Merlotová   4 A   13453   6 
 118   Merlotová   4 B   13453   6 
 119   Merlotová   6   13363   6 
 120   Merlotová   8   12834   6 
 121   Mestská   1   270   2 
 122   Mestská   2   244   2 
 123   Mestská   3   270   2 
 124   Mestská   4   244   2 
 125   Mestská   5   270   2 
 126   Mestská   6   244   2 
 127   Mestská   7   271   2 
 128   Mestská   8   245   2 
 129   Mestská   9   271   2 
 130   Mestská   10   245   2 
 131   Mestská   11   271   2 
 132   Mikovíniho   1   1621   7 
 133   Mikovíniho   5   1623   7 
 134   Mikovíniho   7   1623   7 
 135   Mikovíniho   9   1624   7 
 136   Mikovíniho   11   1624   7 
 137   Mikovíniho   13   1625   7 
 138   Mikovíniho   15   1625   7 
 139   Modranská   1   10879   5 
 140   Modranská   3   13735   5 
 141   Moravská   1   51   2 
 142   Moravská   3   8   2 
 143   Moravská   5   9   2 
 144   Moravská   7   10   2 
 145   Muštová   5   13014   6 
 146   Muštová   15   7182   6 
 147   Muštová   19   11244   6 
 148   Muštová   21   1251   6 
 149   Muštová   25 A   1255   6 
 150   Muštová   27   1256   6 
 151   Muštová   29   12833   6 

Koniec.