Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:21:56

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : Ľ


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Ľubľanská   1   1651   7 
 2   Ľubľanská   2   1652   7 
 3   Ľubľanská   4   1653   7 
 4   Ľubľanská   6   1653   7 
 5   Ľubľanská   8   1653   7 
 6   Ľubľanská   10   1653   7 
 7   Ľubochnianska   2   1013   5 
 8   Ľubochnianska   4   1014   5 
 9   Ľubochnianska   5   1012   5 
 10   Ľubochnianska   6   1015   5 
 11   Ľubochnianska   8   1016   5 
 12   Ľudové námestie   1   464   8 
 13   Ľudové námestie   2   487   8 
 14   Ľudové námestie   3   465   8 
 15   Ľudové námestie   5   466   8 
 16   Ľudové námestie   6   489   8 
 17   Ľudové námestie   7   467   8 
 18   Ľudové námestie   8   490   8 
 19   Ľudové námestie   9   468   8 
 20   Ľudové námestie   10   491   8 
 21   Ľudové námestie   11   469   8 
 22   Ľudové námestie   12   492   8 
 23   Ľudové námestie   13   470   8 
 24   Ľudové námestie   14   493   8 
 25   Ľudové námestie   15   471   8 
 26   Ľudové námestie   16   494   8 
 27   Ľudové námestie   17   472   8 
 28   Ľudové námestie   18   495   8 
 29   Ľudové námestie   19   473   8 
 30   Ľudové námestie   20   496   8 
 31   Ľudové námestie   21   474   8 
 32   Ľudové námestie   22   497   8 
 33   Ľudové námestie   23   475   8 
 34   Ľudové námestie   24   498   8 
 35   Ľudové námestie   25   476   8 
 36   Ľudové námestie   26   499   8 
 37   Ľudové námestie   28   500   8 
 38   Ľudové námestie   29   478   8 
 39   Ľudové námestie   30   501   8 
 40   Ľudové námestie   31   479   8 
 41   Ľudové námestie   32   502   8 
 42   Ľudové námestie   33   480   8 
 43   Ľudové námestie   34   503   8 
 44   Ľudové námestie   35   481   8 
 45   Ľudové námestie   36   504   8 
 46   Ľudové námestie   37   482   8 
 47   Ľudové námestie   38   505   8 
 48   Ľudové námestie   39   483   8 
 49   Ľudové námestie   40   506   8 
 50   Ľudové námestie   41   484   8 
 51   Ľudové námestie   42   507   8 
 52   Ľudové námestie   43   485   8 
 53   Ľudové námestie   44   508   8 
 54   Ľudové námestie   45   486   8 
 55   Ľudové námestie   46   509   8 

Koniec.