Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:21:56

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : L


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Ladislava Dérera   1   2737   1 
 2   Ladislava Dérera   2   2749   1 
 3   Ladislava Dérera   3   2738   1 
 4   Ladislava Dérera   4   2750   1 
 5   Ladislava Dérera   5   2739   1 
 6   Ladislava Dérera   7   2740   1 
 7   Ladislava Dérera   8   2752   1 
 8   Ladislava Dérera   9   2741   1 
 9   Ladislava Dérera   10   2753   1 
 10   Ladislava Dérera   11   3154   1 
 11   Ladislava Dérera   12   2581   1 
 12   Ladislava Dérera   13   3149   1 
 13   Ladislava Dérera   15   3141   1 
 14   Ladislava Dérera   16   3210   1 
 15   Ladislava Dérera   17   2742   1 
 16   Ladislava Dérera   18   10293   1 
 17   Ladislava Dérera   19   2743   1 
 18   Ladislava Dérera   20   2879   1 
 19   Ladislava Dérera   21   3199   1 
 20   Ladislava Dérera   23   3014   1 
 21   Ladislava Dérera   25   2790   1 
 22   Ladislava Dérera   27   2744   1 
 23   Ladislava Dérera   29   2745   1 
 24   Ladislava Dérera   31   2746   1 
 25   Ladislava Dérera   33   1923   1 
 26   Ladislava Dérera   35   2747   1 
 27   Ladislava Dérera   37   2748   1 
 28   Ladislava Dérera   39   13603   1 
 29   Ladislava Dérera   39 A   13698   1 
 30   Ladzianskeho   6   2709   1 
 31   Ladzianskeho   8   2707   1 
 32   Ladzianskeho   10   2710   1 
 33   Ladzianskeho   12   2711   1 
 34   Lamanského   1   898   8 
 35   Lamanského   2   902   8 
 36   Lamanského   3   899   8 
 37   Lamanského   4   903   8 
 38   Lamanského   5   900   8 
 39   Lamanského   6   904   8 
 40   Lamanského   7   901   8 
 41   Lamanského   8   905   8 
 42   Lamanského   10   906   8 
 43   Lamanského   12   907   8 
 44   Lamanského   14   908   8 
 45   Lamanského   16   909   8 
 46   Lamanského   18   910   8 
 47   Laskomerského   2   147   2 
 48   Laskomerského   4   148   2 
 49   Laskomerského   6   149   2 
 50   Laskomerského   8   150   2 
 51   Laskomerského   10   151   2 
 52   Laskomerského   12   152   2 
 53   Laskomerského   14   153   2 
 54   Laskomerského   16   154   2 
 55   Laurotová   2   13346   6 
 56   Laurotová   3   13759   6 
 57   Laurotová   8   11912   6 
 58   Laurotová   20   10586   6 
 59   Laurotová   26   10864   6 
 60   Leánska   1   13883   5 
 61   Leánska   3   13187   5 
 62   Leánska   5   13626   5 
 63   Leánska   6   13164   5 
 64   Leánska   7   13249   5 
 65   Leánska   8   13106   5 
 66   Leánska   9   13244   5 
 67   Leánska   10   13600   5 
 68   Leánska   11   12765   5 
 69   Leánska   13   13878   5 
 70   Legerského   2   1655   7 
 71   Legerského   4   1655   7 
 72   Legerského   6   1656   7 
 73   Legerského   8   1656   7 
 74   Legerského   10   1657   7 
 75   Legerského   12   1657   7 
 76   Legerského   14   1657   7 
 77   Legerského   16   1657   7 
 78   Legerského   18   1658   7 
 79   Legionárska   1   1   2 
 80   Legionárska   3   10631   2 
 81   Legionárska   5   10631   2 
 82   Legionárska   7   10631   2 
 83   Legionárska   9   10632   2 
 84   Legionárska   11   2   2 
 85   Legionárska   13   2   2 
 86   Legionárska   15   71   2 
 87   Legionárska   17   4   2 
 88   Legionárska   19   4   2 
 89   Legionárska   21   4   2 
 90   Legionárska   23   3538   2 
 91   Legionárska   27   3551   2 
 92   Letecká   2   360   8 
 93   Letecká   3   352   8 
 94   Letecká   4   361   8 
 95   Letecká   5   353   8 
 96   Letecká   6   362   8 
 97   Letecká   7   354   8 
 98   Letecká   8   363   8 
 99   Letecká   9   355   8 
 100   Letecká   10   364   8 
 101   Letecká   11   356   8 
 102   Letecká   12   365   8 
 103   Letecká   13   357   8 
 104   Letecká   14   366   8 
 105   Letecká   15   358   8 
 106   Letecká   16   367   8 
 107   Letecká   17   359   8 
 108   Letecká   18   368   8 
 109   Letecká   20   369   8 
 110   Letecká   22   370   8 
 111   Letecká   24   371   8 
 112   Letecká   26   372   8 
 113   Letecká   28   373   8 
 114   Letná   2   394   8 
 115   Letná   4   395   8 
 116   Letná   5   392   6 
 117   Letná   6   396   8 
 118   Letná   8   397   8 
 119   Letná   10   398   8 
 120   Letná   12   399   8 
 121   Letná   14   400   8 
 122   Letná   16   401   8 
 123   Limbová   12   2651   1 
 124   Limbová   18   2652   1 
 125   Limbová   20   3018   1 
 126   Lipovinová   9   13880   6 
 127   Lipovinová   19   1253   6 
 128   Lipovinová   21   1254   6 
 129   Lipovinová   35   12459   6 
 130   Lipovinová   39   13750   6 
 131   Lipovinová   43   13830   6 
 132   Lipovinová   45   13847   6 
 133   Lombardiniho   1   556   8 
 134   Lombardiniho   3   557   8 
 135   Lombardiniho   4   568   8 
 136   Lombardiniho   5   558   8 
 137   Lombardiniho   6   569   8 
 138   Lombardiniho   7   10716   8 
 139   Lombardiniho   8   570   8 
 140   Lombardiniho   9   559   8 
 141   Lombardiniho   10   571   8 
 142   Lombardiniho   11   13003   8 
 143   Lombardiniho   12   572   8 
 144   Lombardiniho   13   561   8 
 145   Lombardiniho   14   573   8 
 146   Lombardiniho   15   562   8 
 147   Lombardiniho   17   563   8 
 148   Lombardiniho   18   574   8 
 149   Lombardiniho   19   564   8 
 150   Lombardiniho   20   575   8 
 151   Lombardiniho   21   565   8 
 152   Lombardiniho   22   576   8 
 153   Lombardiniho   23   566   8 
 154   Lombardiniho   24   577   8 
 155   Lopenícka   1 A   7655   6 
 156   Lopenícka   2 A   10906   6 
 157   Lopenícka   2 B   10924   6 
 158   Lopenícka   3   13330   6 
 159   Lopenícka   3 A   11087   6 
 160   Lopenícka   4   13365   6 
 161   Lopenícka   5   1185   6 
 162   Lopenícka   6   1198   6 
 163   Lopenícka   6 A   13641   6 
 164   Lopenícka   7   1186   6 
 165   Lopenícka   7 A   12129   6 
 166   Lopenícka   7 B   13340   6 
 167   Lopenícka   8   1199   6 
 168   Lopenícka   9   1187   6 
 169   Lopenícka   10   1200   6 
 170   Lopenícka   10 A   11556   6 
 171   Lopenícka   11   1188   6 
 172   Lopenícka   12   1201   6 
 173   Lopenícka   13   1189   6 
 174   Lopenícka   14   1202   6 
 175   Lopenícka   15   1190   6 
 176   Lopenícka   16   1203   6 
 177   Lopenícka   18   1204   6 
 178   Lopenícka   19   1192   6 
 179   Lopenícka   20   1205   6 
 180   Lopenícka   20 A   13899   6 
 181   Lopenícka   22   1206   6 
 182   Lopenícka   23   1194   6 
 183   Lopenícka   23 A   1194   6 
 184   Lopenícka   24   13789   6 
 185   Lopenícka   25   13404   6 
 186   Lopenícka   26   1208   6 
 187   Lopenícka   28   1209   6 
 188   Lopenícka   30   13502   6 
 189   Lopúchová   0   13291   3 
 190   Lopúchová   1   13291   3 
 191   Lopúchová   5 A   13990   3 
 192   Lopúchová   5 B   13990   3 
 193   Lopúchová   5 C   13990   3 
 194   Lopúchová   7   13104   3 
 195   Lopúchová   9   13104   3 

Koniec.