Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:21:55

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : K


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Kačín   10   10882   1 
 2   Kalinčiakova   1   112   4 
 3   Kalinčiakova   2   115   4 
 4   Kalinčiakova   3   10639   4 
 5   Kalinčiakova   4   115   4 
 6   Kalinčiakova   5   10640   4 
 7   Kalinčiakova   7   10641   4 
 8   Kalinčiakova   8   116   4 
 9   Kalinčiakova   9   10642   4 
 10   Kalinčiakova   11   10643   4 
 11   Kalinčiakova   12   117   4 
 12   Kalinčiakova   13   10644   4 
 13   Kalinčiakova   15   113   4 
 14   Kalinčiakova   17   113   4 
 15   Kalinčiakova   19   114   4 
 16   Kalinčiakova   21   114   4 
 17   Kalinčiakova   23   114   4 
 18   Kalinčiakova   25   114   4 
 19   Kalinčiakova   25   127   4 
 20   Kamzíkov vrch   10   3139   1 
 21   Klatovská   0   3348   5 
 22   Klatovská   10   1411   5 
 23   Klatovská   12   3348   5 
 24   Klatovská   14   1412   5 
 25   Klatovská   16   1413   5 
 26   Klatovská   21   1408   5 
 27   Klatovská   23   1409   5 
 28   Klatovská   29   1410   5 
 29   Klenová   3   13189   1 
 30   Klenová   7   12388   1 
 31   Klenová   8   1687   1 
 32   Klenová   9   12387   1 
 33   Klenová   10   1685   1 
 34   Klenová   10   5088   1 
 35   Klenová   11   12386   1 
 36   Klenová   13   12385   1 
 37   Klenová   14   3057   1 
 38   Klenová   15   12206   1 
 39   Klenová   16   3057   1 
 40   Klenová   18   3056   1 
 41   Klenová   20   3056   1 
 42   Klenová   22   3055   1 
 43   Klenová   24   3055   1 
 44   Klenová   24 A   10525   1 
 45   Klenová   26   3191   1 
 46   Klenová   28   3191   1 
 47   Klenová   29   11801   1 
 48   Klenová   35   13640   1 
 49   Klenová   37   12812   1 
 50   Klenová   43   10669   1 
 51   Klenová   45   10249   1 
 52   Klenová   53   7542   1 
 53   Klenová   57   10337   1 
 54   Klenová   61   1772   1 
 55   Klenová   67   12096   1 
 56   Klenová   71   10271   1 
 57   Klenová   79   12264   1 
 58   Kĺzavá   1   12267   1 
 59   Kĺzavá   2   3165   1 
 60   Kĺzavá   3 B   7588   1 
 61   Kĺzavá   4   12214   1 
 62   Kĺzavá   5 A   10905   1 
 63   Kĺzavá   6   1730   1 
 64   Kĺzavá   7   13879   1 
 65   Kĺzavá   8   10456   1 
 66   Kĺzavá   9   11262   1 
 67   Kĺzavá   10   3478   1 
 68   Kĺzavá   11   1725   1 
 69   Kĺzavá   12   11270   1 
 70   Kĺzavá   13   3267   1 
 71   Kĺzavá   14   10230   1 
 72   Kĺzavá   15   1726   1 
 73   Kĺzavá   16   7663   1 
 74   Kĺzavá   16   10230   1 
 75   Kĺzavá   17   1727   1 
 76   Kĺzavá   18   3465   1 
 77   Kĺzavá   19   3181   1 
 78   Kĺzavá   20   2965   1 
 79   Kĺzavá   21   3264   1 
 80   Kĺzavá   22   2966   1 
 81   Kĺzavá   23   1728   1 
 82   Kĺzavá   25   1729   1 
 83   Kĺzavá   27   10471   1 
 84   Kĺzavá   29   3109   1 
 85   Kĺzavá   31   11100   1 
 86   Kĺzavá   31 A   13186   1 
 87   Kĺzavá   31 B   13002   1 
 88   Kĺzavá   31 C   12592   1 
 89   Kominárska   6   142   2 
 90   Kominárska   7 A   10341   7 
 91   Kominárska   9   138   7 
 92   Kominárska   9   139   7 
 93   Kominárska   13   140   7 
 94   Kováčska   1   209   2 
 95   Kováčska   2   73   2 
 96   Kováčska   4   11904   2 
 97   Kováčska   6   11904   2 
 98   Koziarka   3   13400   5 
 99   Koziarka   5   7695   5 
 100   Krahulčia   11   13475   6 
 101   Kraskova   2   1626   7 
 102   Kraskova   4   1627   7 
 103   Kraskova   6   1627   7 
 104   Kraskova   8   1627   7 
 105   Kraskova   10   1627   7 
 106   Krasňanská   4   13820   5 
 107   Krasňanská   8   13629   5 
 108   Krasňanská   10   13884   5 
 109   Krasňanská   14   13592   5 
 110   Kukučínova   2   52   2 
 111   Kukučínova   4   52   2 
 112   Kukučínova   6   985   2 
 113   Kukučínova   8   985   2 
 114   Kukučínova   10   985   2 
 115   Kukučínova   12   985   2 
 116   Kukučínova   14   985   2 
 117   Kukučínova   16   3103   2 
 118   Kukučínova   22   989   2 
 119   Kukučínova   24   989   2 
 120   Kukučínova   24   990   2 
 121   Kukučínova   28   992   2 
 122   Kukučínova   30   993   2 
 123   Kukučínova   32   994   2 
 124   Kukučínova   38   1503   6 
 125   Kukučínova   40   997   6 
 126   Kukučínova   42   997   6 
 127   Kukučínova   44   998   6 
 128   Kukučínova   46   998   6 
 129   Kukučínova   48   999   6 
 130   Kukučínova   50   999   6 
 131   Kukuričná   1   163   2 
 132   Kurucova   1   1811   1 
 133   Kurucova   2   1808   1 
 134   Kurucova   4   1809   1 
 135   Kurucova   6   1810   1 
 136   Kurucova   7   7581   1 
 137   Kurucova   13   13866   1 
 138   Kutuzovova   1   246   2 
 139   Kutuzovova   2   257   2 
 140   Kutuzovova   3   247   2 
 141   Kutuzovova   4   257   2 
 142   Kutuzovova   5   248   2 
 143   Kutuzovova   6   257   2 
 144   Kutuzovova   7   249   2 
 145   Kutuzovova   9   250   2 
 146   Kutuzovova   11   251   2 
 147   Kutuzovova   13   252   2 
 148   Kutuzovova   15   252   2 
 149   Kutuzovova   19   254   2 
 150   Kutuzovova   21   254   2 
 151   Kutuzovova   23   255   2 
 152   Kutuzovova   25   256   2 
 153   Kyjevská   1   1631   7 
 154   Kyjevská   2   1633   7 
 155   Kyjevská   3   1631   7 
 156   Kyjevská   4   1633   7 
 157   Kyjevská   5   1631   7 
 158   Kyjevská   7   1631   7 

Koniec.