Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:21:54

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : G


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Gavlovičova   2   782   8 
 2   Gavlovičova   4   783   8 
 3   Guothova   1   2755   1 
 4   Guothova   2   3065   1 
 5   Guothova   2 A   7760   1 
 6   Guothova   2 B   11838   1 
 7   Guothova   2 C   11838   1 
 8   Guothova   2 D   12456   1 
 9   Guothova   2 E   13234   1 
 10   Guothova   3   2755   1 
 11   Guothova   4   3118   1 
 12   Guothova   5   2756   1 
 13   Guothova   6   3275   1 
 14   Guothova   7   2756   1 
 15   Guothova   8   13951   1 
 16   Guothova   9   2757   1 
 17   Guothova   11   2757   1 
 18   Guothova   12   3373   1 
 19   Guothova   13   2758   1 
 20   Guothova   14   11403   1 
 21   Guothova   15   2758   1 
 22   Guothova   17   2759   1 
 23   Guothova   19   2759   1 
 24   Guothova   20   3403   1 

Koniec.