Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:19:42

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

 MÚ B-NM, Junácka č. 1, neštandartný trvalý pobyt + bez TP 

 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 

Koniec.