Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:19:41

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

 Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava 


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Gavlovičova   2   782   8 
 2   Gavlovičova   4   783   8 
 3   Halašova   1   749   8 
 4   Halašova   3   750   8 
 5   Halašova   4   731   8 
 6   Halašova   5   751   8 
 7   Halašova   6   732   8 
 8   Halašova   7   752   8 
 9   Halašova   8   733   8 
 10   Halašova   9   753   8 
 11   Halašova   10   734   8 
 12   Halašova   11   754   8 
 13   Halašova   12   13769   8 
 14   Halašova   13   755   8 
 15   Halašova   14   736   8 
 16   Halašova   15   756   8 
 17   Halašova   16   737   8 
 18   Halašova   17   757   8 
 19   Halašova   18   738   8 
 20   Halašova   19   758   8 
 21   Halašova   22   740   8 
 22   Halašova   24   741   8 
 23   Halašova   25   760   8 
 24   Halašova   26   742   8 
 25   Halašova   27   761   8 
 26   Halašova   29   762   8 
 27   Halašova   30   743   8 
 28   Halašova   31   763   8 
 29   Halašova   32   744   8 
 30   Halašova   33   764   8 
 31   Halašova   34   745   8 
 32   Halašova   35   765   8 
 33   Halašova   36   746   8 
 34   Halašova   36 A   11048   8 
 35   Halašova   37   766   8 
 36   Halašova   38   747   8 
 37   Halašova   39   767   8 
 38   Halašova   40   748   8 
 39   Halašova   41   768   8 
 40   Halašova   43   769   8 
 41   Halašova   45   770   8 
 42   Halašova   47   771   8 
 43   Halašova   49   772   8 
 44   Hálkova   4   702   8 
 45   Hálkova   6   703   8 
 46   Hálkova   8   704   8 
 47   Hálkova   10   705   8 
 48   Hálkova   12   706   8 
 49   Hálkova   14   707   8 
 50   Hálkova   16   708   8 
 51   Hálkova   18   709   8 
 52   Hálkova   20   710   8 
 53   Hálkova   22   711   8 
 54   Hálkova   24   712   8 
 55   Hálkova   26   713   8 
 56   Hálkova   28   714   8 
 57   Hálkova   30   715   8 
 58   Hálkova   32   716   8 
 59   Hálkova   34   717   8 
 60   Hálkova   36   718   8 
 61   Hálkova   38   719   8 
 62   Hálkova   40   720   8 
 63   Hálkova   42   721   8 
 64   Hálkova   44   722   8 
 65   Hálkova   46   723   8 
 66   Hálkova   48   723   8 
 67   Hálkova   50   723   8 
 68   Hálkova   52   723   8 
 69   Hálkova   54   724   8 
 70   Hálkova   54 B   13124   8 
 71   Hattalova   1   2901   8 
 72   Hattalova   3   1056   8 
 73   Hattalova   5   1057   8 
 74   Hattalova   7   1058   8 
 75   Hattalova   9   1059   8 
 76   Hattalova   11   1060   8 
 77   Hattalova   13   1061   8 
 78   Hattalova   15   1062   8 
 79   Hattalova   19   1064   8 
 80   Hattalova   21   1065   8 
 81   Jarošova   1   2961   8 
 82   Jazdecká   3   374   8 
 83   Jazdecká   4   382   8 
 84   Jazdecká   5   375   8 
 85   Jazdecká   6   383   8 
 86   Jazdecká   7   376   8 
 87   Jazdecká   8   384   8 
 88   Jazdecká   9   377   8 
 89   Jazdecká   10   385   8 
 90   Jazdecká   11   378   8 
 91   Jazdecká   12   386   8 
 92   Jazdecká   13   379   8 
 93   Jazdecká   14   387   8 
 94   Jazdecká   15   380   8 
 95   Jazdecká   16   388   8 
 96   Jazdecká   17   381   8 
 97   Jazdecká   18   389   8 
 98   Lamanského   1   898   8 
 99   Lamanského   2   902   8 
 100   Lamanského   3   899   8 
 101   Lamanského   4   903   8 
 102   Lamanského   5   900   8 
 103   Lamanského   6   904   8 
 104   Lamanského   7   901   8 
 105   Lamanského   8   905   8 
 106   Lamanského   10   906   8 
 107   Lamanského   12   907   8 
 108   Lamanského   14   908   8 
 109   Lamanského   16   909   8 
 110   Lamanského   18   910   8 
 111   Letecká   2   360   8 
 112   Letecká   3   352   8 
 113   Letecká   4   361   8 
 114   Letecká   5   353   8 
 115   Letecká   6   362   8 
 116   Letecká   7   354   8 
 117   Letecká   8   363   8 
 118   Letecká   9   355   8 
 119   Letecká   10   364   8 
 120   Letecká   11   356   8 
 121   Letecká   12   365   8 
 122   Letecká   13   357   8 
 123   Letecká   14   366   8 
 124   Letecká   15   358   8 
 125   Letecká   16   367   8 
 126   Letecká   17   359   8 
 127   Letecká   18   368   8 
 128   Letecká   20   369   8 
 129   Letecká   22   370   8 
 130   Letecká   24   371   8 
 131   Letecká   26   372   8 
 132   Letecká   28   373   8 
 133   Letná   2   394   8 
 134   Letná   4   395   8 
 135   Letná   6   396   8 
 136   Letná   8   397   8 
 137   Letná   10   398   8 
 138   Letná   12   399   8 
 139   Letná   14   400   8 
 140   Letná   16   401   8 
 141   Lombardiniho   1   556   8 
 142   Lombardiniho   3   557   8 
 143   Lombardiniho   4   568   8 
 144   Lombardiniho   5   558   8 
 145   Lombardiniho   6   569   8 
 146   Lombardiniho   7   10716   8 
 147   Lombardiniho   8   570   8 
 148   Lombardiniho   9   559   8 
 149   Lombardiniho   10   571   8 
 150   Lombardiniho   11   13003   8 
 151   Lombardiniho   12   572   8 
 152   Lombardiniho   13   561   8 
 153   Lombardiniho   14   573   8 
 154   Lombardiniho   15   562   8 
 155   Lombardiniho   17   563   8 
 156   Lombardiniho   18   574   8 
 157   Lombardiniho   19   564   8 
 158   Lombardiniho   20   575   8 
 159   Lombardiniho   21   565   8 
 160   Lombardiniho   22   576   8 
 161   Lombardiniho   23   566   8 
 162   Lombardiniho   24   577   8 
 163   Ľudové námestie   1   464   8 
 164   Ľudové námestie   2   487   8 
 165   Ľudové námestie   3   465   8 
 166   Ľudové námestie   5   466   8 
 167   Ľudové námestie   6   489   8 
 168   Ľudové námestie   7   467   8 
 169   Ľudové námestie   8   490   8 
 170   Ľudové námestie   9   468   8 
 171   Ľudové námestie   10   491   8 
 172   Ľudové námestie   11   469   8 
 173   Ľudové námestie   12   492   8 
 174   Ľudové námestie   13   470   8 
 175   Ľudové námestie   14   493   8 
 176   Ľudové námestie   15   471   8 
 177   Ľudové námestie   16   494   8 
 178   Ľudové námestie   17   472   8 
 179   Ľudové námestie   18   495   8 
 180   Ľudové námestie   19   473   8 
 181   Ľudové námestie   20   496   8 
 182   Ľudové námestie   21   474   8 
 183   Ľudové námestie   22   497   8 
 184   Ľudové námestie   23   475   8 
 185   Ľudové námestie   24   498   8 
 186   Ľudové námestie   25   476   8 
 187   Ľudové námestie   26   499   8 
 188   Ľudové námestie   28   500   8 
 189   Ľudové námestie   29   478   8 
 190   Ľudové námestie   30   501   8 
 191   Ľudové námestie   31   479   8 
 192   Ľudové námestie   32   502   8 
 193   Ľudové námestie   33   480   8 
 194   Ľudové námestie   34   503   8 
 195   Ľudové námestie   35   481   8 
 196   Ľudové námestie   36   504   8 
 197   Ľudové námestie   37   482   8 
 198   Ľudové námestie   38   505   8 
 199   Ľudové námestie   39   483   8 
 200   Ľudové námestie   40   506   8 
 201   Ľudové námestie   41   484   8 
 202   Ľudové námestie   42   507   8 
 203   Ľudové námestie   43   485   8 
 204   Ľudové námestie   44   508   8 
 205   Ľudové námestie   45   486   8 
 206   Ľudové námestie   46   509   8 
 207   Makovického   1   549   8 
 208   Makovického   2 A   11265   8 
 209   Makovického   3   550   8 
 210   Makovického   5   551   8 
 211   Makovického   6   554   8 
 212   Makovického   8   13864   8 
 213   Makovického   10   13865   8 
 214   Matičná   3   578   8 
 215   Matičná   4   598   8 
 216   Matičná   5   579   8 
 217   Matičná   6   599   8 
 218   Matičná   7   580   8 
 219   Matičná   8   600   8 
 220   Matičná   9   581   8 
 221   Matičná   10   601   8 
 222   Matičná   11   582   8 
 223   Matičná   12   602   8 
 224   Matičná   13   583   8 
 225   Matičná   14   603   8 
 226   Matičná   15   584   8 
 227   Matičná   16   604   8 
 228   Matičná   17   585   8 
 229   Matičná   18   605   8 
 230   Matičná   19   586   8 
 231   Matičná   20   606   8 
 232   Matičná   21   587   8 
 233   Matičná   22   607   8 
 234   Matičná   23   588   8 
 235   Matičná   24   608   8 
 236   Matičná   25   589   8 
 237   Matičná   26   609   8 
 238   Matičná   27   590   8 
 239   Matičná   28   610   8 
 240   Matičná   29   591   8 
 241   Matičná   30   611   8 
 242   Matičná   31   592   8 
 243   Matičná   32   612   8 
 244   Matičná   33   593   8 
 245   Matičná   34   613   8 
 246   Matičná   35   594   8 
 247   Matičná   36   614   8 
 248   Matičná   37   595   8 
 249   Matičná   38   615   8 
 250   Matičná   39   596   8 
 251   Matičná   40   616   8 
 252   Matičná   41   597   8 
 253   Matičná   42   617   8 
 254   Novinárska   3   510   8 
 255   Novinárska   4   514   8 
 256   Novinárska   5   511   8 
 257   Novinárska   6   515   8 
 258   Novinárska   7   512   8 
 259   Novinárska   8   516   8 
 260   Novinárska   9   513   8 
 261   Novinárska   10   517   8 
 262   Pavlovská   1   851   8 
 263   Pavlovská   3   851   8 
 264   Pavlovská   5   851   8 
 265   Pavlovská   7   851   8 
 266   Pluhová   1   911   8 
 267   Pluhová   3   912   8 
 268   Pluhová   4   947   8 
 269   Pluhová   5   913   8 
 270   Pluhová   6   947   8 
 271   Pluhová   7   914   8 
 272   Pluhová   9   915   8 
 273   Pluhová   10   950   8 
 274   Pluhová   10 A   3133   8 
 275   Pluhová   11   916   8 
 276   Pluhová   12   951   8 
 277   Pluhová   13   917   8 
 278   Pluhová   14   952   8 
 279   Pluhová   15   918   8 
 280   Pluhová   16   953   8 
 281   Pluhová   17   919   8 
 282   Pluhová   18   954   8 
 283   Pluhová   19   13253   8 
 284   Pluhová   20   954   8 
 285   Pluhová   21   920   8 
 286   Pluhová   22   954   8 
 287   Pluhová   23   921   8 
 288   Pluhová   25   922   8 
 289   Pluhová   27   923   8 
 290   Pluhová   29   924   8 
 291   Pluhová   31   925   8 
 292   Pluhová   33   926   8 
 293   Pluhová   35   927   8 
 294   Pluhová   37   928   8 
 295   Pluhová   39   929   8 
 296   Pluhová   45   931   8 
 297   Pluhová   47   932   8 
 298   Pohronská   3   402   8 
 299   Pohronská   4   415   8 
 300   Pohronská   5   403   8 
 301   Pohronská   6   416   8 
 302   Pohronská   7   404   8 
 303   Pohronská   8   417   8 
 304   Pohronská   9   405   8 
 305   Pohronská   10   418   8 
 306   Pohronská   11   406   8 
 307   Pohronská   12   419   8 
 308   Pohronská   13   407   8 
 309   Pohronská   14   420   8 
 310   Pohronská   15   408   8 
 311   Pohronská   16   421   8 
 312   Pohronská   17   409   8 
 313   Pohronská   18   422   8 
 314   Pohronská   19   410   8 
 315   Pohronská   21   411   8 
 316   Pohronská   23   412   8 
 317   Pohronská   25   413   8 
 318   Pohronská   27   414   8 
 319   Považská   3   275   8 
 320   Považská   4   291   8 
 321   Považská   5   276   8 
 322   Považská   6   292   8 
 323   Považská   7   277   8 
 324   Považská   8   293   8 
 325   Považská   9   278   8 
 326   Považská   10   294   8 
 327   Považská   11   279   8 
 328   Považská   12   295   8 
 329   Považská   13   280   8 
 330   Považská   14   296   8 
 331   Považská   15   281   8 
 332   Považská   16   297   8 
 333   Považská   17   282   8 
 334   Považská   18   298   8 
 335   Považská   19   283   8 
 336   Považská   20   299   8 
 337   Považská   21   284   8 
 338   Považská   22   300   8 
 339   Považská   23   285   8 
 340   Považská   24   301   8 
 341   Považská   25   286   8 
 342   Považská   26   302   8 
 343   Považská   27   287   8 
 344   Považská   28   303   8 
 345   Považská   29   288   8 
 346   Považská   30   304   8 
 347   Považská   31   289   8 
 348   Považská   32   305   8 
 349   Považská   33   290   8 
 350   Považská   34   306   8 
 351   Považská   36   307   8 
 352   Považská   38   308   8 
 353   Považská   40   309   8 
 354   Považská   42   310   8 
 355   Považská   44   311   8 
 356   Považská   46   312   8 
 357   Považská   48   313   8 
 358   Považská   50   314   8 
 359   Riazanská   2   675   8 
 360   Riazanská   3   636   8 
 361   Riazanská   4   675   8 
 362   Riazanská   5   637   8 
 363   Riazanská   6   676   8 
 364   Riazanská   7   638   8 
 365   Riazanská   8   676   8 
 366   Riazanská   9   639   8 
 367   Riazanská   10   676   8 
 368   Riazanská   11   640   8 
 369   Riazanská   12   676   8 
 370   Riazanská   13   641   8 
 371   Riazanská   14   677   8 
 372   Riazanská   15   642   8 
 373   Riazanská   16   677   8 
 374   Riazanská   17   643   8 
 375   Riazanská   18   677   8 
 376   Riazanská   19   644   8 
 377   Riazanská   20   677   8 
 378   Riazanská   21   645   8 
 379   Riazanská   22   678   8 
 380   Riazanská   23   646   8 
 381   Riazanská   24   678   8 
 382   Riazanská   25   647   8 
 383   Riazanská   26   678   8 
 384   Riazanská   27   648   8 
 385   Riazanská   28   678   8 
 386   Riazanská   29   649   8 
 387   Riazanská   30   679   8 
 388   Riazanská   31   650   8 
 389   Riazanská   32   679   8 
 390   Riazanská   33   651   8 
 391   Riazanská   34   679   8 
 392   Riazanská   35   652   8 
 393   Riazanská   36   679   8 
 394   Riazanská   37   653   8 
 395   Riazanská   39   654   8 
 396   Riazanská   40   680   8 
 397   Riazanská   41   655   8 
 398   Riazanská   42   680   8 
 399   Riazanská   43   656   8 
 400   Riazanská   44   680   8 
 401   Riazanská   45   657   8 
 402   Riazanská   46   680   8 
 403   Riazanská   47   658   8 
 404   Riazanská   49   659   8 
 405   Riazanská   51   660   8 
 406   Riazanská   53   661   8 
 407   Riazanská   55   662   8 
 408   Riazanská   57   663   8 
 409   Riazanská   59   664   8 
 410   Riazanská   61   665   8 
 411   Riazanská   63   666   8 
 412   Riazanská   65   667   8 
 413   Riazanská   67   668   8 
 414   Riazanská   69   669   8 
 415   Riazanská   71   670   8 
 416   Riazanská   73   671   8 
 417   Semianova   2   548   8 
 418   Slnečná   1   394   8 
 419   Slnečná   1   840   8 
 420   Slnečná   2   477   8 
 421   Slnečná   3   518   8 
 422   Slnečná   3   519   8 
 423   Slnečná   4   522   8 
 424   Slnečná   5   518   8 
 425   Slnečná   5   519   8 
 426   Slnečná   6   523   8 
 427   Slnečná   7   520   8 
 428   Slnečná   8   524   8 
 429   Slnečná   9   521   8 
 430   Slnečná   10   525   8 
 431   Sreznevského   1   526   8 
 432   Sreznevského   2   539   8 
 433   Sreznevského   3   527   8 
 434   Sreznevského   4   540   8 
 435   Sreznevského   5   528   8 
 436   Sreznevského   6   541   8 
 437   Sreznevského   7   13530   8 
 438   Sreznevského   8   3195   8 
 439   Sreznevského   9   530   8 
 440   Sreznevského   10   542   8 
 441   Sreznevského   11   531   8 
 442   Sreznevského   12   543   8 
 443   Sreznevského   13   13877   8 
 444   Sreznevského   15   532   8 
 445   Sreznevského   16   544   8 
 446   Sreznevského   17   533   8 
 447   Sreznevského   18   545   8 
 448   Sreznevského   19   534   8 
 449   Sreznevského   20   546   8 
 450   Sreznevského   21   535   8 
 451   Sreznevského   22   547   8 
 452   Sreznevského   23   536   8 
 453   Sreznevského   25   537   8 
 454   Sreznevského   27   538   8 
 455   Svätovojtešská   2   1319   8 
 456   Svätovojtešská   3   423   8 
 457   Svätovojtešská   4   444   8 
 458   Svätovojtešská   5   424   8 
 459   Svätovojtešská   6   445   8 
 460   Svätovojtešská   7   425   8 
 461   Svätovojtešská   8   446   8 
 462   Svätovojtešská   9   426   8 
 463   Svätovojtešská   10   447   8 
 464   Svätovojtešská   11   427   8 
 465   Svätovojtešská   12   448   8 
 466   Svätovojtešská   13   428   8 
 467   Svätovojtešská   14   449   8 
 468   Svätovojtešská   15   429   8 
 469   Svätovojtešská   16   450   8 
 470   Svätovojtešská   17   430   8 
 471   Svätovojtešská   18   451   8 
 472   Svätovojtešská   19   431   8 
 473   Svätovojtešská   20   452   8 
 474   Svätovojtešská   21   432   8 
 475   Svätovojtešská   22   453   8 
 476   Svätovojtešská   23   433   8 
 477   Svätovojtešská   24   454   8 
 478   Svätovojtešská   25   434   8 
 479   Svätovojtešská   26   455   8 
 480   Svätovojtešská   27   435   8 
 481   Svätovojtešská   28   456   8 
 482   Svätovojtešská   29   436   8 
 483   Svätovojtešská   30   457   8 
 484   Svätovojtešská   31   437   8 
 485   Svätovojtešská   32   458   8 
 486   Svätovojtešská   33   438   8 
 487   Svätovojtešská   34   459   8 
 488   Svätovojtešská   35   439   8 
 489   Svätovojtešská   36   460   8 
 490   Svätovojtešská   37   440   8 
 491   Svätovojtešská   38   461   8 
 492   Svätovojtešská   39   441   8 
 493   Svätovojtešská   40   462   8 
 494   Svätovojtešská   41   442   8 
 495   Svätovojtešská   42   463   8 
 496   Úradnícka   2   622   8 
 497   Úradnícka   3   618   8 
 498   Úradnícka   4   623   8 
 499   Úradnícka   5   619   8 
 500   Úradnícka   6   624   8 
 501   Úradnícka   7   620   8 
 502   Úradnícka   8   625   8 
 503   Úradnícka   9   621   8 
 504   Úradnícka   10   626   8 
 505   Úradnícka   12   627   8 
 506   Úradnícka   14   628   8 
 507   Úradnícka   16   629   8 
 508   Úradnícka   18   630   8 
 509   Úradnícka   20   631   8 
 510   Úradnícka   22   632   8 
 511   Úradnícka   24   633   8 
 512   Úradnícka   26   634   8 
 513   Úradnícka   28   635   8 
 514   Vajnorská   43   1315   8 
 515   Vajnorská   49   1318   8 
 516   Vajnorská   51   1318   8 
 517   Vajnorská   53   1319   8 
 518   Vajnorská   55   1319   8 
 519   Vajnorská   57   1320   8 
 520   Vajnorská   59   1320   8 
 521   Vajnorská   61   1320   8 
 522   Vajnorská   63   1320   8 
 523   Vajnorská   65   675   8 
 524   Vajnorská   67   675   8 
 525   Vajnorská   69   1322   8 
 526   Vajnorská   71   1322   8 
 527   Vajnorská   73   1322   8 
 528   Vajnorská   75   1323   8 
 529   Vajnorská   77   1323   8 
 530   Vajnorská   79   1323   8 
 531   Vajnorská   80   1358   8 
 532   Vajnorská   81   1324   8 
 533   Vajnorská   82   1358   8 
 534   Vajnorská   83   1324   8 
 535   Vajnorská   84   1358   8 
 536   Vajnorská   85   1325   8 
 537   Vajnorská   86   1358   8 
 538   Vajnorská   88   1358   8 
 539   Vajnorská   90   1358   8 
 540   Vajnorská   92   1358   8 
 541   Vajnorská   94   1358   8 
 542   Vajnorská   96   1358   8 
 543   Vajnorská   98 A   10595   8 
 544   Vajnorská   98 B   10595   8 
 545   Vajnorská   98 C   10595   8 
 546   Vajnorská   98 D   10595   8 
 547   Vajnorská   98 E   10595   8 
 548   Vajnorská   98 F   10595   8 
 549   Vajnorská   98 G   10595   8 
 550   Vajnorská   98 H   10595   8 
 551   Vajnorská   98 J   10595   8 
 552   Vajnorská   98 K   10595   8 
 553   Za kasárňou   4   317   8 
 554   Za kasárňou   6   318   8 
 555   Za kasárňou   8   319   8 
 556   Za kasárňou   10   320   8 
 557   Za kasárňou   12   321   8 
 558   Za kasárňou   14   322   8 
 559   Za kasárňou   16   323   8 
 560   Za kasárňou   18   324   8 
 561   Za kasárňou   20   325   8 
 562   Za kasárňou   22   326   8 
 563   Za kasárňou   24   327   8 
 564   Za kasárňou   26   328   8 
 565   Za kasárňou   28   329   8 
 566   Za kasárňou   30   330   8 
 567   Za kasárňou   32   331   8 
 568   Za kasárňou   34   332   8 
 569   Za kasárňou   36   333   8 
 570   Za kasárňou   38   334   8 
 571   Za kasárňou   40   335   8 
 572   Za kasárňou   42   336   8 
 573   Za kasárňou   44   337   8 
 574   Za kasárňou   46   338   8 
 575   Za kasárňou   48   339   8 
 576   Za kasárňou   50   340   8 
 577   Za kasárňou   52   341   8 
 578   Za kasárňou   54   342   8 
 579   Za kasárňou   56   343   8 
 580   Za kasárňou   58   344   8 
 581   Za kasárňou   60   345   8 
 582   Za kasárňou   62   346   8 
 583   Za kasárňou   64   347   8 
 584   Za kasárňou   66   348   8 
 585   Za kasárňou   68   349   8 
 586   Za kasárňou   70   350   8 
 587   Za kasárňou   72   351   8 
 588   Záborského   1   855   8 
 589   Záborského   2   877   8 
 590   Záborského   3   856   8 
 591   Záborského   3 A   856   8 
 592   Záborského   4   878   8 
 593   Záborského   5   857   8 
 594   Záborského   6   879   8 
 595   Záborského   7   858   8 
 596   Záborského   8   880   8 
 597   Záborského   9   859   8 
 598   Záborského   10   881   8 
 599   Záborského   11   860   8 
 600   Záborského   12   882   8 
 601   Záborského   13   1446   8 
 602   Záborského   14   883   8 
 603   Záborského   15   861   8 
 604   Záborského   16   884   8 
 605   Záborského   18   885   8 
 606   Záborského   19   10303   8 
 607   Záborského   19 A   10275   8 
 608   Záborského   20   886   8 
 609   Záborského   21   864   8 
 610   Záborského   22   887   8 
 611   Záborského   23   865   8 
 612   Záborského   24   888   8 
 613   Záborského   25   866   8 
 614   Záborského   26   13748   8 
 615   Záborského   27   867   8 
 616   Záborského   28   890   8 
 617   Záborského   29   868   8 
 618   Záborského   30   891   8 
 619   Záborského   31   869   8 
 620   Záborského   34   893   8 
 621   Záborského   35   871   8 
 622   Záborského   36   894   8 
 623   Záborského   37   872   8 
 624   Záborského   38   895   8 
 625   Záborského   39   873   8 
 626   Záborského   40   896   8 
 627   Záborského   41   874   8 
 628   Záborského   43   875   8 
 629   Zátišie   3   1073   8 
 630   Zátišie   5   1074   8 
 631   Zátišie   7   1075   8 
 632   Zátišie   9   1076   8 
 633   Zátišie   11   1077   8 
 634   Zátišie   13   1078   8 
 635   Zátišie   15   1079   8 
 636   Zátišie   17   1080   8 
 637   Zátišie   19   1081   8 
 638   Zátišie   21   1082   8 
 639   Zátišie   23   1083   8 
 640   Zátišie   25   1084   8 
 641   Zátišie   27   1085   8 
 642   Zátišie   29   1086   8 
 643   Zátišie   31   1087   8 
 644   Zátišie   33   1088   8 
 645   Zátišie   35   1089   8 
 646   Zátišie   37   1090   8 
 647   Zátišie   39   1091   8 
 648   Zátišie   39 A   14012   8 
 649   Zátišie   41   1092   8 
 650   Zátišie   43   1093   8 
 651   Zátišie   45   1094   8 
 652   Zátišie   47   1095   8 
 653   Zátišie   49   1096   8 
 654   Závodníkova   1   773   8 
 655   Závodníkova   1   10625   8 
 656   Závodníkova   2   777   8 
 657   Závodníkova   3   774   8 
 658   Závodníkova   4   778   8 
 659   Závodníkova   5   775   8 
 660   Závodníkova   6   779   8 
 661   Závodníkova   7   776   8 
 662   Závodníkova   8   780   8 
 663   Závodníkova   8 A   3457   8 
 664   Závodníkova   9   11837   8 

Koniec.