Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:19:39

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

 Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava 


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Brezovská   1   784   6 
 2   Brezovská   3   785   6 
 3   Brezovská   5   786   6 
 4   Brezovská   7   787   6 
 5   Brezovská   9   788   6 
 6   Brezovská   11   789   6 
 7   Brezovská   13   790   6 
 8   Brezovská   15   791   6 
 9   Brezovská   17   792   6 
 10   Brezovská   19   793   6 
 11   Brezovská   21   794   6 
 12   Brezovská   23   13808   6 
 13   Brezovská   25   13738   6 
 14   Brezovská   25 A   12660   6 
 15   Brezovská   27   797   6 
 16   Brezovská   29   798   6 
 17   Brezovská   31   799   6 
 18   Brezovská   33   800   6 
 19   Briežky   13   12057   6 
 20   Čsl. Parašutistov   1   211   6 
 21   Čsl. Parašutistov   3   212   6 
 22   Čsl. Parašutistov   5   212   6 
 23   Čsl. Parašutistov   7   212   6 
 24   Čsl. Parašutistov   9   212   6 
 25   Čsl. Parašutistov   11   213   6 
 26   Čsl. Parašutistov   13   214   6 
 27   Čsl. Parašutistov   15   214   6 
 28   Čsl. Parašutistov   17   214   6 
 29   Čsl. Parašutistov   19   214   6 
 30   Čsl. Parašutistov   21   215   6 
 31   Čsl. Parašutistov   23   216   6 
 32   Čsl. Parašutistov   25   216   6 
 33   Čsl. Parašutistov   27   261   6 
 34   Čsl. Parašutistov   29   261   6 
 35   Čsl. Parašutistov   31   217   6 
 36   Frankovská   1   13162   6 
 37   Frankovská   1 A   13162   6 
 38   Frankovská   1 B   13162   6 
 39   Frankovská   1 C   13162   6 
 40   Frankovská   1 D   13162   6 
 41   Frankovská   1 E   13162   6 
 42   Frankovská   1 F   13162   6 
 43   Frankovská   1 G   13162   6 
 44   Frankovská   2   13925   6 
 45   Frankovská   4   13926   6 
 46   Frankovská   6   13927   6 
 47   Frankovská   8   13928   6 
 48   Frankovská   10   13929   6 
 49   Frankovská   12   13930   6 
 50   Frankovská   14   13931   6 
 51   Frankovská   16   13932   6 
 52   Frankovská   18   13933   6 
 53   Frankovská   20   13934   6 
 54   Frankovská   22   13935   6 
 55   Hálkova   1 A   392   6 
 56   Hálkova   3   726   6 
 57   Hálkova   5   727   6 
 58   Hálkova   7   728   6 
 59   Hálkova   9   729   6 
 60   Hattalova   23   13676   6 
 61   Hattalova   23 A   13768   6 
 62   Hattalova   23 B   13768   6 
 63   Hattalova   25   1067   6 
 64   Horská   7   12720   6 
 65   Horská   15   11630   6 
 66   Horská   23   12251   6 
 67   Horská   25   12276   6 
 68   Horská   29   12458   6 
 69   Horská   31   13035   6 
 70   Horská   35   12459   6 
 71   Horská   35 A   12745   6 
 72   Horská   41   13190   6 
 73   Jánoškova   2   848   6 
 74   Jánoškova   4   849   6 
 75   Jánoškova   6   849   6 
 76   Jánoškova   8   1000   6 
 77   Krahulčia   11   13475   6 
 78   Kukučínova   38   1503   6 
 79   Kukučínova   40   997   6 
 80   Kukučínova   42   997   6 
 81   Kukučínova   44   998   6 
 82   Kukučínova   46   998   6 
 83   Kukučínova   48   999   6 
 84   Kukučínova   50   999   6 
 85   Laurotová   2   13346   6 
 86   Laurotová   3   13759   6 
 87   Laurotová   8   11912   6 
 88   Laurotová   20   10586   6 
 89   Laurotová   26   10864   6 
 90   Letná   5   392   6 
 91   Lipovinová   9   13880   6 
 92   Lipovinová   19   1253   6 
 93   Lipovinová   21   1254   6 
 94   Lipovinová   35   12459   6 
 95   Lipovinová   39   13750   6 
 96   Lipovinová   43   13830   6 
 97   Lipovinová   45   13847   6 
 98   Lopenícka   1 A   7655   6 
 99   Lopenícka   2 A   10906   6 
 100   Lopenícka   2 B   10924   6 
 101   Lopenícka   3   13330   6 
 102   Lopenícka   3 A   11087   6 
 103   Lopenícka   4   13365   6 
 104   Lopenícka   5   1185   6 
 105   Lopenícka   6   1198   6 
 106   Lopenícka   6 A   13641   6 
 107   Lopenícka   7   1186   6 
 108   Lopenícka   7 A   12129   6 
 109   Lopenícka   7 B   13340   6 
 110   Lopenícka   8   1199   6 
 111   Lopenícka   9   1187   6 
 112   Lopenícka   10   1200   6 
 113   Lopenícka   10 A   11556   6 
 114   Lopenícka   11   1188   6 
 115   Lopenícka   12   1201   6 
 116   Lopenícka   13   1189   6 
 117   Lopenícka   14   1202   6 
 118   Lopenícka   15   1190   6 
 119   Lopenícka   16   1203   6 
 120   Lopenícka   18   1204   6 
 121   Lopenícka   19   1192   6 
 122   Lopenícka   20   1205   6 
 123   Lopenícka   20 A   13899   6 
 124   Lopenícka   22   1206   6 
 125   Lopenícka   23   1194   6 
 126   Lopenícka   23 A   1194   6 
 127   Lopenícka   24   13789   6 
 128   Lopenícka   25   13404   6 
 129   Lopenícka   26   1208   6 
 130   Lopenícka   28   1209   6 
 131   Lopenícka   30   13502   6 
 132   Merlotová   2   13652   6 
 133   Merlotová   4 A   13453   6 
 134   Merlotová   4 B   13453   6 
 135   Merlotová   6   13363   6 
 136   Merlotová   8   12834   6 
 137   Muštová   5   13014   6 
 138   Muštová   15   7182   6 
 139   Muštová   19   11244   6 
 140   Muštová   21   1251   6 
 141   Muštová   25 A   1255   6 
 142   Muštová   27   1256   6 
 143   Muštová   29   12833   6 
 144   Na Ahoji   18   14148   6 
 145   Neronetová   19   13418   6 
 146   Neronetová   25   13432   6 
 147   Neronetová   27   13484   6 
 148   Neronetová   30   13725   6 
 149   Neronetová   43   13946   6 
 150   Neronetová   54   13136   6 
 151   Otonelská   7   13173   6 
 152   Otonelská   23   13302   6 
 153   Pálavská   1   13538   6 
 154   Pálavská   3   13528   6 
 155   Pálavská   4   13310   6 
 156   Pinotová   1   12071   6 
 157   Pinotová   4   11981   6 
 158   Pinotová   5   10184   6 
 159   Pinotová   10   13548   6 
 160   Pinotová   14   13527   6 
 161   Pinotová   15   13905   6 
 162   Pinotová   24   13674   6 
 163   Pinotová   25   10616   6 
 164   Pinotová   27   10682   6 
 165   Pinotová   32   13614   6 
 166   Pinotová   35   13574   6 
 167   Pinotová   40   10721   6 
 168   Pinotová   44   12280   6 
 169   Pionierska   13   1587   6 
 170   Pionierska   15   1588   6 
 171   Pionierska   17   3276   6 
 172   Pluhová   24   955   6 
 173   Pluhová   26   956   6 
 174   Pluhová   28   957   6 
 175   Pluhová   30   958   6 
 176   Pluhová   32   959   6 
 177   Pluhová   34   960   6 
 178   Pluhová   36   961   6 
 179   Pluhová   38   962   6 
 180   Pluhová   40   963   6 
 181   Pluhová   40 A   12678   6 
 182   Pluhová   42   964   6 
 183   Pluhová   44   965   6 
 184   Pluhová   44 A   13063   6 
 185   Pluhová   46   966   6 
 186   Pluhová   48   967   6 
 187   Pluhová   50   968   6 
 188   Pluhová   50 B   12493   6 
 189   Pluhová   51   934   6 
 190   Pluhová   52   969   6 
 191   Pluhová   53   935   6 
 192   Pluhová   54   970   6 
 193   Pluhová   55   936   6 
 194   Pluhová   56   971   6 
 195   Pluhová   57   937   6 
 196   Pluhová   58   972   6 
 197   Pluhová   59   938   6 
 198   Pluhová   60   973   6 
 199   Pluhová   61   939   6 
 200   Pluhová   61   14146   6 
 201   Pluhová   62   974   6 
 202   Pluhová   63   940   6 
 203   Pluhová   64   975   6 
 204   Pluhová   65   941   6 
 205   Pluhová   66   976   6 
 206   Pluhová   67   942   6 
 207   Pluhová   68   976   6 
 208   Pluhová   69   13689   6 
 209   Pluhová   70   977   6 
 210   Pluhová   70 A   13786   6 
 211   Pluhová   71   944   6 
 212   Pluhová   72   978   6 
 213   Pluhová   73   945   6 
 214   Pluhová   74   979   6 
 215   Pluhová   75   946   6 
 216   Pluhová   76   980   6 
 217   Pluhová   77   946   6 
 218   Pluhová   78   981   6 
 219   Pluhová   80   982   6 
 220   Pluhová   82   983   6 
 221   Pri Dynamitke   1   826   6 
 222   Pri Dynamitke   2   832   6 
 223   Pri Dynamitke   3   827   6 
 224   Pri Dynamitke   4   833   6 
 225   Pri Dynamitke   5   828   6 
 226   Pri Dynamitke   6   834   6 
 227   Pri Dynamitke   7   829   6 
 228   Pri Dynamitke   8   835   6 
 229   Pri Dynamitke   9   830   6 
 230   Pri Dynamitke   10   836   6 
 231   Pri Dynamitke   12   837   6 
 232   Pri Dynamitke   16   13766   6 
 233   Pri Dynamitke   18   13791   6 
 234   Pri Dynamitke   20   13792   6 
 235   Pri Dynamitke   22   13814   6 
 236   Pri Dynamitke   26   841   6 
 237   Pri Dynamitke   28   842   6 
 238   Pri Dynamitke   30   843   6 
 239   Pri Dynamitke   32   844   6 
 240   Pri Dynamitke   34   845   6 
 241   Pri Dynamitke   36   846   6 
 242   Pri Dynamitke   38   847   6 
 243   Račianska   38   1560   6 
 244   Račianska   52   1566   6 
 245   Račianska   56   1568   6 
 246   Račianska   58   1568   6 
 247   Račianska   60   1568   6 
 248   Račianska   66   1571   6 
 249   Račianska   66   3455   6 
 250   Račianska   68   3048   6 
 251   Račianska   79   1526   6 
 252   Račianska   81   1527   6 
 253   Račianska   83   1527   6 
 254   Račianska   85   1527   6 
 255   Račianska   87   1528   6 
 256   Račianska   89   1528   6 
 257   Račianska   91   1528   6 
 258   Račianska   93   1529   6 
 259   Račianska   95   3534   6 
 260   Račianska   97   1530   6 
 261   Račianska   99   1530   6 
 262   Račianska   101   1530   6 
 263   Račianska   103   3544   6 
 264   Račianska   105   1531   6 
 265   Račianska   107   1532   6 
 266   Riazanská   48   681   6 
 267   Riazanská   50   681   6 
 268   Riazanská   52   681   6 
 269   Riazanská   54   681   6 
 270   Riazanská   56   681   6 
 271   Riazanská   58   681   6 
 272   Riazanská   60   681   6 
 273   Riazanská   62   681   6 
 274   Riazanská   64   682   6 
 275   Riazanská   66   682   6 
 276   Riazanská   66 A   806   6 
 277   Riazanská   68   683   6 
 278   Riazanská   70   683   6 
 279   Riazanská   72   684   6 
 280   Riazanská   74   684   6 
 281   Riazanská   77   673   6 
 282   Riazanská   79   673   6 
 283   Riazanská   81   673   6 
 284   Riazanská   83   673   6 
 285   Riazanská   87   3159   6 
 286   Riazanská   104   13322   6 
 287   Riazanská   106   698   6 
 288   Riazanská   108   699   6 
 289   Riazanská   110   700   6 
 290   Riazanská   112   701   6 
 291   Rizlingová   1   12200   6 
 292   Rizlingová   3   12375   6 
 293   Rizlingová   4   12585   6 
 294   Rizlingová   5   12284   6 
 295   Rizlingová   6   12201   6 
 296   Rizlingová   7   12300   6 
 297   Rizlingová   8   12319   6 
 298   Rizlingová   9   12474   6 
 299   Rizlingová   10   12482   6 
 300   Rizlingová   12   12760   6 
 301   Rubinetová   3   13936   6 
 302   Sliačska   10/ A   12548   6 
 303   Sliačska   1 A   13902   6 
 304   Sliačska   1 B   13903   6 
 305   Sliačska   1 C   13903   6 
 306   Sliačska   2   13105   6 
 307   Sliačska   2 A   12232   6 
 308   Sliačska   2 B   12260   6 
 309   Sliačska   5   1214   6 
 310   Sliačska   5 C   13188   6 
 311   Sliačska   7   1215   6 
 312   Sliačska   7 A   12465   6 
 313   Sliačska   7 B   11973   6 
 314   Sliačska   7 C   3518   6 
 315   Sliačska   7 D   10426   6 
 316   Sliačska   7 E   3889   6 
 317   Sliačska   7 F   14056   6 
 318   Sliačska   8   1222   6 
 319   Sliačska   9   3545   6 
 320   Sliačska   10   13477   6 
 321   Sliačska   11   1216   6 
 322   Sliačska   12   1224   6 
 323   Sliačska   13   1217   6 
 324   Sliačska   14   1225   6 
 325   Sliačska   14 A   3257   6 
 326   Sliačska   14 B   12032   6 
 327   Sliačska   15   10338   6 
 328   Sliačska   15 A   10693   6 
 329   Sliačska   15 B   12659   6 
 330   Sliačska   15 C   13151   6 
 331   Sliačska   16   1226   6 
 332   Sliačska   16 A   1595   6 
 333   Sliačska   18   1227   6 
 334   Sliačska   19   1220   6 
 335   Sliačska   20   1228   6 
 336   Sliačska   22   1229   6 
 337   Sliačska   24   1230   6 
 338   Sliačska   25   13069   6 
 339   Sliačska   25   13270   6 
 340   Sliačska   26   1231   6 
 341   Sliačska   28   1232   6 
 342   Sliačska   28 A   12899   6 
 343   Sliačska   30   13788   6 
 344   Sliačska   32   3536   6 
 345   Sliačska   34   1234   6 
 346   Sliačska   35   13805   6 
 347   Sliačska   36   13605   6 
 348   Sliačska   36 A   12903   6 
 349   Sliačska   37   10326   6 
 350   Sliačska   38   13339   6 
 351   Sliačska   39   13536   6 
 352   Sliačska   41   11562   6 
 353   Sliačska   42   13283   6 
 354   Sliačska   43   11289   6 
 355   Sliačska   47   13539   6 
 356   Sliačska   47 A   13565   6 
 357   Sliačska   49   11241   6 
 358   Sliačska   50   10058   6 
 359   Sliačska   52   12684   6 
 360   Sliačska   53   13911   6 
 361   Sliačska   55   13773   6 
 362   Sliačska   57   11557   6 
 363   Sliačska   62   13914   6 
 364   Sliačska   66   13945   6 
 365   Sliačska   67   13535   6 
 366   Sliačska   68   13915   6 
 367   Sliačska   73   10930   6 
 368   Sliačska   75   13229   6 
 369   Sliačska   77   10928   6 
 370   Sliačska   83   13612   6 
 371   Sliačska   85   13737   6 
 372   Sliačska   87   13611   6 
 373   Sliačska   89   10136   6 
 374   Smikova   1   1138   6 
 375   Teplická   1   1375   6 
 376   Teplická   3   1375   6 
 377   Teplická   4   1382   6 
 378   Teplická   5   1375   6 
 379   Teplická   9   1376   6 
 380   Teplická   11   1376   6 
 381   Teplická   13   1376   6 
 382   Teplická   15   1378   6 
 383   Teplická   17   1378   6 
 384   Teplická   19   1378   6 
 385   Tupého   51   13161   6 
 386   Tupého   51 A   13161   6 
 387   Tupého   51 B   13161   6 
 388   Tupého   51 C   13161   6 
 389   Tupého   51 D   13161   6 
 390   Tupého   51 E   13161   6 
 391   Tupého   51 F   13161   6 
 392   Tupého   51 G   13161   6 
 393   Varšavská   1   801   6 
 394   Varšavská   2   815   6 
 395   Varšavská   3   802   6 
 396   Varšavská   4   816   6 
 397   Varšavská   5   13297   6 
 398   Varšavská   6   817   6 
 399   Varšavská   7   13298   6 
 400   Varšavská   8   818   6 
 401   Varšavská   9   13299   6 
 402   Varšavská   10   819   6 
 403   Varšavská   12   820   6 
 404   Varšavská   13   807   6 
 405   Varšavská   14   821   6 
 406   Varšavská   15   808   6 
 407   Varšavská   16   822   6 
 408   Varšavská   17   809   6 
 409   Varšavská   18   823   6 
 410   Varšavská   19   810   6 
 411   Varšavská   20   824   6 
 412   Varšavská   21   811   6 
 413   Varšavská   22   825   6 
 414   Varšavská   22 A   13141   6 
 415   Varšavská   23   812   6 
 416   Varšavská   24   83   6 
 417   Varšavská   25   813   6 
 418   Varšavská   25 A   12180   6 
 419   Varšavská   25 B   13386   6 
 420   Varšavská   27   814   6 
 421   Varšavská   31   218   6 
 422   Veltlínska   1   12430   6 
 423   Veltlínska   2   12231   6 
 424   Veltlínska   3   12414   6 
 425   Veltlínska   4   13007   6 
 426   Veltlínska   5   12472   6 
 427   Veltlínska   6   12325   6 
 428   Veltlínska   7   12473   6 
 429   Veltlínska   8   13147   6 
 430   Veltlínska   10   12279   6 
 431   Veltlínska   12   12257   6 
 432   Veltlínska   14   12405   6 
 433   Vínna   1   13439   6 
 434   Vínna   1 A   13440   6 
 435   Vínna   3   12671   6 
 436   Vínna   3 A   13026   6 
 437   Vínna   3 B   12692   6 
 438   Vínna   3 C   12693   6 
 439   Vínna   3 D   12691   6 
 440   Vínna   4   13262   6 
 441   Vínna   6   13849   6 
 442   Vínna   14   13812   6 
 443   Vínna   16   13537   6 
 444   Vínna   18   13265   6 

Koniec.