Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:19:39

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

 Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, 831 02 Bratislava 


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Bardejovská   1   13968   5 
 2   Bardejovská   2   1126   5 
 3   Bardejovská   3   1113   5 
 4   Bardejovská   4   1127   5 
 5   Bardejovská   5   1114   5 
 6   Bardejovská   6   1128   5 
 7   Bardejovská   7   1115   5 
 8   Bardejovská   8   1129   5 
 9   Bardejovská   9   1116   5 
 10   Bardejovská   10   1130   5 
 11   Bardejovská   11   1117   5 
 12   Bardejovská   12   1131   5 
 13   Bardejovská   13   1118   5 
 14   Bardejovská   14   1132   5 
 15   Bardejovská   15   1119   5 
 16   Bardejovská   16   1133   5 
 17   Bardejovská   17   1120   5 
 18   Bardejovská   18   1134   5 
 19   Bardejovská   19   1121   5 
 20   Bardejovská   20   1135   5 
 21   Bardejovská   21   1122   5 
 22   Bardejovská   22   1136   5 
 23   Bardejovská   23   1123   5 
 24   Bardejovská   24   1137   5 
 25   Bardejovská   25   1124   5 
 26   Bardejovská   27   1125   5 
 27   Bojnická   15   1487   5 
 28   Bojnická   19   6954   5 
 29   Bojnická   21   6959   5 
 30   Bojnická   23   7694   5 
 31   Bojnická   25   7545   5 
 32   Burgundská   1 A   13423   5 
 33   Burgundská   3   12657   5 
 34   Burgundská   4   13540   5 
 35   Burgundská   5   13103   5 
 36   Burgundská   7 A   12836   5 
 37   Burgundská   7 B   12837   5 
 38   Burgundská   8   13010   5 
 39   Burgundská   9   13665   5 
 40   Burgundská   9 A   13594   5 
 41   Burgundská   9 B   13595   5 
 42   Burgundská   12   13889   5 
 43   Burgundská   14   13176   5 
 44   Burgundská   15   12623   5 
 45   Burgundská   15 A   12624   5 
 46   Cintulova   1   1166   5 
 47   Cintulova   2   1168   5 
 48   Cintulova   2 A   13493   5 
 49   Cintulova   3   1167   5 
 50   Cintulova   4   1267   5 
 51   Cintulova   5   1170   5 
 52   Cintulova   7 A   13753   5 
 53   Cintulova   7 B   13753   5 
 54   Cintulova   8   13577   5 
 55   Elektrárenská   3   1391   5 
 56   Elektrárenská   10   13243   5 
 57   Furmintská   1   13052   5 
 58   Furmintská   2   13410   5 
 59   Furmintská   3   12739   5 
 60   Furmintská   6   12764   5 
 61   Furmintská   8   13084   5 
 62   Horné Židiny   1   1181   5 
 63   Horné Židiny   1 A   12776   5 
 64   Horné Židiny   3   1178   5 
 65   Horné Židiny   18   13242   5 
 66   Horné Židiny   18 A   1179   5 
 67   Horné Židiny   20   13321   5 
 68   Horné Židiny   25   13860   5 
 69   Horné Židiny   36   13736   5 
 70   Horné Židiny   38   7546   5 
 71   Horné Židiny   42   11942   5 
 72   Horné Židiny   747   1175   5 
 73   Horská   1   1236   5 
 74   Horská   2   1237   5 
 75   Horská   2 A   13261   5 
 76   Horská   3   3045   5 
 77   Horská   3 A   3045   5 
 78   Horská   4   1238   5 
 79   Horská   5   13755   5 
 80   Horská   6   1239   5 
 81   Horská   8   12759   5 
 82   Horská   9   13029   5 
 83   Horská   9 A   13029   5 
 84   Horská   10   1240   5 
 85   Horská   11   12817   5 
 86   Horská   11 A   12817   5 
 87   Horská   11 B   12817   5 
 88   Horská   11 C   12817   5 
 89   Horská   11 D   12817   5 
 90   Horská   11 E   12817   5 
 91   Horská   11 F   12817   5 
 92   Horská   11 G   12817   5 
 93   Horská   12   1496   5 
 94   Horská   13 A   12881   5 
 95   Horská   13 B   12882   5 
 96   Horská   13 C   12883   5 
 97   Horská   13 D   12884   5 
 98   Horská   13 E   12885   5 
 99   Horská   13 F   12886   5 
 100   Horská   13 G   12887   5 
 101   Horská   14   13534   5 
 102   Horská   16   1241   5 
 103   Horská   17   13281   5 
 104   Horská   18   1242   5 
 105   Horská   20   1243   5 
 106   Horská   30   10953   5 
 107   Horská   32   2956   5 
 108   Horská   60   10651   5 
 109   Chemická   2   1032   5 
 110   Chemická   3   1030   5 
 111   Chemická   4   1032   5 
 112   Chemická   5   1030   5 
 113   Chemická   6   1033   5 
 114   Chemická   7   1030   5 
 115   Chemická   8   1034   5 
 116   Chemická   9   1030   5 
 117   Chemická   10   1035   5 
 118   Chemická   11   1031   5 
 119   Chemická   12   1035   5 
 120   Chemická   13   1031   5 
 121   Chemická   14   1036   5 
 122   Chemická   15   1031   5 
 123   Chemická   16   1036   5 
 124   Chemická   18   1037   5 
 125   Chemická   20   1037   5 
 126   Chemická   22   1038   5 
 127   Chemická   24   1038   5 
 128   Chemická   26   1038   5 
 129   Jurská   1   1102   5 
 130   Jurská   3   1103   5 
 131   Jurská   3 A   13452   5 
 132   Jurská   5   1104   5 
 133   Jurská   7   1105   5 
 134   Jurská   9   1106   5 
 135   Jurská   11   1107   5 
 136   Jurská   13   1108   5 
 137   Jurská   13 A   13513   5 
 138   Jurská   13 B   13514   5 
 139   Jurská   15   1109   5 
 140   Jurská   15 A   12097   5 
 141   Jurská   15 B   13749   5 
 142   Jurská   21   13621   5 
 143   Jurská   23   13730   5 
 144   Jurská   25   13770   5 
 145   Klatovská   10   1411   5 
 146   Klatovská   12   3348   5 
 147   Klatovská   14   1412   5 
 148   Klatovská   16   1413   5 
 149   Klatovská   21   1408   5 
 150   Klatovská   23   1409   5 
 151   Klatovská   29   1410   5 
 152   Koziarka   3   13400   5 
 153   Koziarka   5   7695   5 
 154   Krasňanská   4   13820   5 
 155   Krasňanská   8   13629   5 
 156   Krasňanská   10   13884   5 
 157   Krasňanská   14   13592   5 
 158   Leánska   1   13883   5 
 159   Leánska   3   13187   5 
 160   Leánska   5   13626   5 
 161   Leánska   6   13164   5 
 162   Leánska   7   13249   5 
 163   Leánska   8   13106   5 
 164   Leánska   9   13244   5 
 165   Leánska   10   13600   5 
 166   Leánska   11   12765   5 
 167   Leánska   13   13878   5 
 168   Ľubochnianska   2   1013   5 
 169   Ľubochnianska   4   1014   5 
 170   Ľubochnianska   5   1012   5 
 171   Ľubochnianska   6   1015   5 
 172   Ľubochnianska   8   1016   5 
 173   Malagová   2   12552   5 
 174   Malagová   4   13861   5 
 175   Malagová   6   12717   5 
 176   Malagová   11   13809   5 
 177   Malagová   12   13618   5 
 178   Malagová   13   13649   5 
 179   Malagová   14   13907   5 
 180   Modranská   1   10879   5 
 181   Modranská   3   13735   5 
 182   Na Grunte   1   13030   5 
 183   Na Grunte   3   13030   5 
 184   Na Grunte   5   12888   5 
 185   Na Grunte   5 A   12888   5 
 186   Na Grunte   5 B   12888   5 
 187   Na Grunte   6   12826   5 
 188   Na Grunte   7   12889   5 
 189   Na Grunte   7 A   12889   5 
 190   Na Grunte   7 B   12889   5 
 191   Na Grunte   8   13479   5 
 192   Na Grunte   9   13547   5 
 193   Na Grunte   10   13118   5 
 194   Na Grunte   12   12777   5 
 195   Na Grunte   13   13597   5 
 196   Na Grunte   14   13185   5 
 197   Na Grunte   16   13019   5 
 198   Na Grunte   17   13642   5 
 199   Na Grunte   19   1381   5 
 200   Na Grunte   21   13273   5 
 201   Na Koziarke   1   13399   5 
 202   Na Koziarke   3   13400   5 
 203   Na Koziarke   9   12900   5 
 204   Na Koziarke   11   13417   5 
 205   Na Koziarke   13   13523   5 
 206   Na Koziarke   22   13111   5 
 207   Na Koziarke   25   12999   5 
 208   Na Koziarke   27   9972   5 
 209   Na Koziarke   27 A   13047   5 
 210   Na Koziarke   31   13591   5 
 211   Na Koziarke   31 B   13885   5 
 212   Na Koziarke   33   13179   5 
 213   Na Koziarke   39   10863   5 
 214   Na Koziarke   41   13327   5 
 215   Na Koziarke   55   13797   5 
 216   Na Slanci   2   13275   5 
 217   Na Slanci   4   13204   5 
 218   Na Slanci   5   13083   5 
 219   Na Slanci   6   12551   5 
 220   Na Slanci   7   12744   5 
 221   Na Slanci   8   13252   5 
 222   Na Slanci   12   12818   5 
 223   Na Slanci   13   12917   5 
 224   Na Slanci   14   12890   5 
 225   Na Slanci   15   13237   5 
 226   Na Slanci   16   12819   5 
 227   Na Slanci   24   13130   5 
 228   Námestie Biely kríž   1   1110   5 
 229   Námestie Biely kríž   2   1111   5 
 230   Námestie Biely kríž   3   1110   5 
 231   Námestie Biely kríž   4   1111   5 
 232   Námestie Biely kríž   5   1110   5 
 233   Námestie Biely kríž   6   1111   5 
 234   Nobelova   1   1498   5 
 235   Nobelova   1 A   3160   5 
 236   Nobelova   1 A   3161   5 
 237   Nobelova   2   1288   5 
 238   Nobelova   2 A   3151   5 
 239   Nobelova   3   1499   5 
 240   Nobelova   5   84   5 
 241   Nobelova   6   1290   5 
 242   Nobelova   8   1291   5 
 243   Nobelova   10   1291   5 
 244   Nobelova   12   1293   5 
 245   Nobelova   12 A   13816   5 
 246   Nobelova   12 B   13816   5 
 247   Nobelova   12 C   13833   5 
 248   Nobelova   12 D   13833   5 
 249   Nobelova   12 E   13910   5 
 250   Nobelova   12 F   13910   5 
 251   Nobelova   16   1295   5 
 252   Nobelova   20   3260   5 
 253   Nobelova   22   3260   5 
 254   Nobelova   24   3260   5 
 255   Nobelova   26   1298   5 
 256   Nobelova   42   3261   5 
 257   Nobelova   44   3261   5 
 258   Nobelova   46   3261   5 
 259   Nobelova   48   3261   5 
 260   Nobelova   48 A   3261   5 
 261   Nová Koziarka   50   13985   5 
 262   Nová Rožňavská   3   12922   5 
 263   Odborárska   1   1269   5 
 264   Odborárska   3   1270   5 
 265   Odborárska   3 A   1270   5 
 266   Odborárska   4   1272   5 
 267   Odborárska   6   1273   5 
 268   Odborárska   8   1273   5 
 269   Odborárska   10   1274   5 
 270   Odborárska   12   1274   5 
 271   Odborárska   14   1275   5 
 272   Odborárska   16   1275   5 
 273   Odborárska   18   1276   5 
 274   Odborárska   20   1276   5 
 275   Odborárska   22   1277   5 
 276   Odborárska   24   1277   5 
 277   Odborárska   26   1278   5 
 278   Odborárska   28   1278   5 
 279   Odborárska   30   1279   5 
 280   Odborárska   32   1279   5 
 281   Odborárska   34   1280   5 
 282   Odborárska   36   1280   5 
 283   Odborárska   38   1281   5 
 284   Odborárska   40   1281   5 
 285   Odborárska   42   1282   5 
 286   Odborárska   44   1282   5 
 287   Odborárska   46   3107   5 
 288   Odborárska   48   3107   5 
 289   Odborárska   50   3125   5 
 290   Olbrachtova   2   1053   5 
 291   Olbrachtova   3   1050   5 
 292   Olbrachtova   3 A   1050   5 
 293   Olbrachtova   5   1051   5 
 294   Olbrachtova   5   1052   5 
 295   Olbrachtova   6   1055   5 
 296   Olbrachtova   7   1052   5 
 297   Olbrachtova   9   1052   5 
 298   Ormisova   2   1265   5 
 299   Ormisova   3   1257   5 
 300   Ormisova   4   1266   5 
 301   Ormisova   5   1258   5 
 302   Ormisova   6   1267   5 
 303   Ormisova   7   1259   5 
 304   Ormisova   9   1260   5 
 305   Ormisova   11   1261   5 
 306   Ormisova   13   1262   5 
 307   Ormisova   15   1263   5 
 308   Ormisova   17   1264   5 
 309   Pekná cesta   23 B   13426   5 
 310   Pekná cesta   25   2560   5 
 311   Pekná cesta   25 B   13406   5 
 312   Pekná cesta   25 D   12326   5 
 313   Pekná cesta   27   2560   5 
 314   Pekná cesta   31   2462   5 
 315   Pekná cesta   33   10461   5 
 316   Pezinská   1   1139   5 
 317   Pezinská   2   1141   5 
 318   Pezinská   3   1140   5 
 319   Pezinská   4   1142   5 
 320   Pezinská   5   3220   5 
 321   Pezinská   6   11296   5 
 322   Pezinská   7   14095   5 
 323   Pezinská   18   13254   5 
 324   Pezinská   18 A   13255   5 
 325   Pezinská   18 B   13263   5 
 326   Pezinská   18 C   13341   5 
 327   Pezinská   18 D   13342   5 
 328   Pezinská   18 E   13446   5 
 329   Pezinská   18 F   13447   5 
 330   Pezinská   24   12450   5 
 331   Podniková   1   1283   5 
 332   Pri Bielom kríži   1   1147   5 
 333   Pri Bielom kríži   3   1147   5 
 334   Pri Bielom kríži   4   1151   5 
 335   Pri Bielom kríži   5   1147   5 
 336   Pri Bielom kríži   6   1152   5 
 337   Pri Bielom kríži   7   1148   5 
 338   Pri Bielom kríži   8   1153   5 
 339   Pri Bielom kríži   8 A   3464   5 
 340   Pri Bielom kríži   9   1148   5 
 341   Pri Bielom kríži   10   1154   5 
 342   Pri Bielom kríži   11   1148   5 
 343   Pri Bielom kríži   12   1155   5 
 344   Pri Bielom kríži   13   1149   5 
 345   Pri Bielom kríži   14   1156   5 
 346   Pri Bielom kríži   15   1149   5 
 347   Pri Bielom kríži   16   1157   5 
 348   Pri Bielom kríži   17   1149   5 
 349   Pri Bielom kríži   18   1158   5 
 350   Pri Bielom kríži   19   1150   5 
 351   Pri Bielom kríži   20   1159   5 
 352   Pri Bielom kríži   22   1160   5 
 353   Pri Bielom kríži   24   1161   5 
 354   Pri Bielom kríži   26   1162   5 
 355   Pri Bielom kríži   28   1163   5 
 356   Pri Bielom kríži   30   1164   5 
 357   Pri Bielom kríži   34   1165   5 
 358   Pri dvore   3   11571   5 
 359   Pri starom mýte   1   3095   5 
 360   Račianska   72   1572   5 
 361   Račianska   80   1576   5 
 362   Račianska   86   1578   5 
 363   Račianska   88   1578   5 
 364   Račianska   88 B   1579   5 
 365   Račianska   111   1534   5 
 366   Račianska   113   1534   5 
 367   Račianska   115   1534   5 
 368   Račianska   117   1535   5 
 369   Račianska   119   1536   5 
 370   Račianska   121   1537   5 
 371   Račianska   123   1538   5 
 372   Račianska   125   1539   5 
 373   Račianska   127   1540   5 
 374   Račianska   129   1541   5 
 375   Račianska   131   1542   5 
 376   Račianska   133   1544   5 
 377   Račianska   135   1544   5 
 378   Račianska   137   1545   5 
 379   Račianska   139   1546   5 
 380   Račianska   141   1547   5 
 381   Rožňavská   5   1401   5 
 382   Rožňavská   7   1402   5 
 383   Rožňavská   7   13681   5 
 384   Rožňavská   11   13070   5 
 385   Rožňavská   21   1406   5 
 386   Rožňavská   25   3134   5 
 387   Rubínová   1   12956   5 
 388   Rubínová   2   12755   5 
 389   Rubínová   3   12957   5 
 390   Rubínová   4   12755   5 
 391   Rubínová   5   12958   5 
 392   Rubínová   6   12755   5 
 393   Rubínová   7   12959   5 
 394   Rubínová   8   12755   5 
 395   Rubínová   9   12960   5 
 396   Rubínová   10   12755   5 
 397   Rubínová   11   12961   5 
 398   Rubínová   12   12844   5 
 399   Rubínová   13   12962   5 
 400   Rubínová   14   12845   5 
 401   Rubínová   15   12963   5 
 402   Rubínová   16   12846   5 
 403   Rubínová   17   12964   5 
 404   Rubínová   18   12847   5 
 405   Rubínová   19   12965   5 
 406   Rubínová   20   12848   5 
 407   Rubínová   21   12966   5 
 408   Rubínová   22   12849   5 
 409   Rubínová   23   12967   5 
 410   Rubínová   24   12850   5 
 411   Rubínová   25   12968   5 
 412   Rubínová   26   12851   5 
 413   Rubínová   27   12969   5 
 414   Rubínová   28   12852   5 
 415   Rubínová   29   12970   5 
 416   Rubínová   30   12853   5 
 417   Rubínová   31   12971   5 
 418   Rubínová   32   12854   5 
 419   Rubínová   33   12972   5 
 420   Rubínová   34   12855   5 
 421   Rubínová   35   12973   5 
 422   Rubínová   36   12856   5 
 423   Rubínová   37   12974   5 
 424   Rubínová   38   12857   5 
 425   Rubínová   39   12975   5 
 426   Rubínová   40   12858   5 
 427   Rubínová   41   12976   5 
 428   Rubínová   42   12859   5 
 429   Rubínová   43   12977   5 
 430   Rubínová   44   12860   5 
 431   Rubínová   45   12978   5 
 432   Rubínová   46   12861   5 
 433   Rubínová   47   12979   5 
 434   Rubínová   48   12862   5 
 435   Rubínová   49   12980   5 
 436   Rubínová   50   12863   5 
 437   Rubínová   51   12981   5 
 438   Rubínová   52   12864   5 
 439   Rubínová   53   12982   5 
 440   Rubínová   54   12865   5 
 441   Rubínová   55   12983   5 
 442   Rubínová   57   12984   5 
 443   Rýnska   5   13507   5 
 444   Rýnska   8   13563   5 
 445   Rýnska   10   13471   5 
 446   Savignonská   1   13271   5 
 447   Savignonská   2   13288   5 
 448   Savignonská   5   12905   5 
 449   Savignonská   6   12707   5 
 450   Savignonská   7   12926   5 
 451   Savignonská   10   13646   5 
 452   Savignonská   11   13451   5 
 453   Savignonská   13   13150   5 
 454   Semilonská   1   13099   5 
 455   Semilonská   3   13082   5 
 456   Semilonská   4   13856   5 
 457   Semilonská   5   13064   5 
 458   Semilonská   7   13158   5 
 459   Semilonská   11   13081   5 
 460   Skalická cesta   2   1145   5 
 461   Skalická cesta   4   1145   5 
 462   Skalická cesta   5   1144   5 
 463   Skalická cesta   6   1145   5 
 464   Skalická cesta   7   1144   5 
 465   Skalická cesta   8   1146   5 
 466   Skalická cesta   9   13184   5 
 467   Skalická cesta   9 A   13184   5 
 468   Skalická cesta   10   1146   5 
 469   Skalická cesta   12   1146   5 
 470   Stará Vajnorská   4   1367   5 
 471   Stará Vajnorská   6 B   13347   5 
 472   Stará Vajnorská   11 A   13112   5 
 473   Stará Vajnorská   11 B   13115   5 
 474   Stará Vajnorská   14   1899   5 
 475   Stará Vajnorská   16   1899   5 
 476   Stará Vajnorská   17   1419   5 
 477   Stará Vajnorská   17 A   10234   5 
 478   Stará Vajnorská   17 A   12017   5 
 479   Stará Vajnorská   17 C   11921   5 
 480   Stará Vajnorská   17 D   13027   5 
 481   Stará Vajnorská   17 E   13356   5 
 482   Stará Vajnorská   17 F   12670   5 
 483   Stará Vajnorská   19   3308   5 
 484   Stará Vajnorská   37   3022   5 
 485   Stará Vajnorská   39   3060   5 
 486   Stará Vajnorská   92   11860   5 
 487   Tramínová   1   12756   5 
 488   Tramínová   3   12756   5 
 489   Tramínová   5   12866   5 
 490   Tramínová   7   12867   5 
 491   Tramínová   9   12868   5 
 492   Tramínová   11   12869   5 
 493   Tramínová   13   12870   5 
 494   Tramínová   15   12871   5 
 495   Tramínová   17   12872   5 
 496   Tramínová   19   12873   5 
 497   Tramínová   21   12874   5 
 498   Tramínová   23   12875   5 
 499   Tramínová   25   12876   5 
 500   Tramínová   27   12877   5 
 501   Tramínová   29   12878   5 
 502   Tramínová   31   12879   5 
 503   Tramínová   33   12880   5 
 504   Turbínová   1   3528   5 
 505   Turbínová   5   3184   5 
 506   Tylova   1   1039   5 
 507   Tylova   2   1047   5 
 508   Tylova   3   1039   5 
 509   Tylova   4   1047   5 
 510   Tylova   5   1040   5 
 511   Tylova   6   1048   5 
 512   Tylova   7   1041   5 
 513   Tylova   8   1048   5 
 514   Tylova   9   1042   5 
 515   Tylova   10   1049   5 
 516   Tylova   11   1042   5 
 517   Tylova   12   1049   5 
 518   Tylova   13   1043   5 
 519   Tylova   14   1049   5 
 520   Tylova   15   1043   5 
 521   Tylova   17   1044   5 
 522   Tylova   19   1044   5 
 523   Tylova   23   1046   5 
 524   Tylova   25   1046   5 
 525   Tylova   27   1046   5 
 526   Vajnorská   89 A   10150   5 
 527   Vajnorská   110   1361   5 
 528   Vajnorská   114   10617   5 
 529   Vajnorská   116   10618   5 
 530   Vajnorská   118   10619   5 
 531   Vajnorská   122   1363   5 
 532   Vajnorská   131   1344   5 
 533   Vajnorská   138   1418   5 
 534   Vavrinecká   1   12501   5 
 535   Vavrinecká   2   12928   5 
 536   Vavrinecká   3   12503   5 
 537   Vavrinecká   4   12929   5 
 538   Vavrinecká   5   12505   5 
 539   Vavrinecká   6   12930   5 
 540   Vavrinecká   7   12507   5 
 541   Vavrinecká   8   12931   5 
 542   Vavrinecká   9   12509   5 
 543   Vavrinecká   10   12932   5 
 544   Vavrinecká   11   12511   5 
 545   Vavrinecká   12   12933   5 
 546   Vavrinecká   13   12513   5 
 547   Vavrinecká   14   12934   5 
 548   Vavrinecká   15   12515   5 
 549   Vavrinecká   16   12935   5 
 550   Vavrinecká   17   12517   5 
 551   Vavrinecká   18   12936   5 
 552   Vavrinecká   19   12519   5 
 553   Vavrinecká   20   12937   5 
 554   Vavrinecká   21   12521   5 
 555   Vavrinecká   22   12938   5 
 556   Vavrinecká   23   12523   5 
 557   Vavrinecká   24   12939   5 
 558   Vavrinecká   25   12525   5 
 559   Vavrinecká   26   12940   5 
 560   Vavrinecká   27   12527   5 
 561   Vavrinecká   28   12941   5 
 562   Vavrinecká   29   12529   5 
 563   Vavrinecká   30   12942   5 
 564   Vavrinecká   31   12531   5 
 565   Vavrinecká   32   12943   5 
 566   Vavrinecká   33   12533   5 
 567   Vavrinecká   34   12944   5 
 568   Vavrinecká   35   12535   5 
 569   Vavrinecká   36   12945   5 
 570   Vavrinecká   37   12537   5 
 571   Vavrinecká   38   12946   5 
 572   Vavrinecká   39   12539   5 
 573   Vavrinecká   40   12947   5 
 574   Vavrinecká   41   12541   5 
 575   Vavrinecká   42   12948   5 
 576   Vavrinecká   44   12949   5 
 577   Vavrinecká   46   12950   5 
 578   Vavrinecká   48   12951   5 
 579   Vavrinecká   50   12952   5 
 580   Vavrinecká   52   12953   5 
 581   Vavrinecká   54   12954   5 
 582   Vavrinecká   56   12955   5 
 583   Vavrinecká   58   13318   5 
 584   Vavrinecká   60   13319   5 
 585   Vihorlatská   2   1019   5 
 586   Vihorlatská   4   1020   5 
 587   Vihorlatská   6   1021   5 
 588   Vihorlatská   8   1022   5 
 589   Vihorlatská   12   1024   5 
 590   Vihorlatská   14   1025   5 
 591   Vihorlatská   16   1026   5 
 592   Vlašská   1   13745   5 
 593   Vlašská   3 A   13818   5 
 594   Vlašská   6   13731   5 
 595   Vlašská   7   13620   5 
 596   Za stanicou   5   10908   5 

Koniec.