Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:19:37

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

 Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava 


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Bárdošova   35 A   13557   3 
 2   Bárdošova   35 B   13558   3 
 3   Bárdošova   37   2596   3 
 4   Bárdošova   41   13380   3 
 5   Bárdošova   43   10870   3 
 6   Bárdošova   44   3549   3 
 7   Bárdošova   45   12007   3 
 8   Bárdošova   45 A   12290   3 
 9   Bárdošova   46   3548   3 
 10   Bárdošova   48   3178   3 
 11   Bárdošova   48 A   3468   3 
 12   Bárdošova   49   2592   3 
 13   Bárdošova   50   2729   3 
 14   Bárdošova   51   2593   3 
 15   Bárdošova   53   2594   3 
 16   Bárdošova   54   2730   3 
 17   Bárdošova   55   2595   3 
 18   Bárdošova   56   2731   3 
 19   Bárdošova   56 A   3003   3 
 20   Bárdošova   58   2732   3 
 21   Bárdošova   59   3001   3 
 22   Bárdošova   59 A   12394   3 
 23   Bárdošova   59 B   13806   3 
 24   Bárdošova   60   2733   3 
 25   Bárdošova   62   2770   3 
 26   Bárdošova   64   2735   3 
 27   Bárdošova   68   2736   3 
 28   Bárdošova   70   3034   3 
 29   Bárdošova   70 B   13289   3 
 30   Bárdošova   78   10332   3 
 31   Bárdošova   78 A   10331   3 
 32   Bellova   2   3049   3 
 33   Bellova   2 A   12031   3 
 34   Bellova   2 C   13045   3 
 35   Bellova   2 D   13044   3 
 36   Bellova   2 E   13044   3 
 37   Bellova   2 F   13043   3 
 38   Bellova   2 G   13043   3 
 39   Bellova   2 H   13042   3 
 40   Bellova   2 I   13042   3 
 41   Bellova   2 J   13041   3 
 42   Bellova   2 K   13041   3 
 43   Bellova   2 L   13040   3 
 44   Bellova   2 M   13040   3 
 45   Bellova   2 N   13039   3 
 46   Bellova   2 O   13039   3 
 47   Bellova   3   1987   3 
 48   Bellova   4   3050   3 
 49   Bellova   5   1988   3 
 50   Bellova   7   3171   3 
 51   Bellova   9   3142   3 
 52   Bellova   11   11852   3 
 53   Bellova   12   12582   3 
 54   Bellova   12 A   12582   3 
 55   Bellova   12 B   12582   3 
 56   Bellova   12 C   12583   3 
 57   Bellova   12 D   12583   3 
 58   Bellova   12 E   12583   3 
 59   Bellova   13   1989   3 
 60   Bellova   14   2026   3 
 61   Bellova   14 A   12455   3 
 62   Bellova   15   2591   3 
 63   Bellova   16   2027   3 
 64   Bellova   17   1990   3 
 65   Bellova   18   2028   3 
 66   Bellova   19   1991   3 
 67   Bellova   20   2157   3 
 68   Bellova   21   3145   3 
 69   Bellova   21 A   3145   3 
 70   Bellova   22   2152   3 
 71   Bellova   23   2439   3 
 72   Bellova   24   1771   3 
 73   Bellova   25   6314   3 
 74   Bellova   25 A   12078   3 
 75   Bellova   26   2029   3 
 76   Bellova   26 A   3343   3 
 77   Bellova   27   10454   3 
 78   Bellova   27 A   13519   3 
 79   Bellova   28   2030   3 
 80   Bellova   29   3129   3 
 81   Bellova   30   3012   3 
 82   Bellova   32   2031   3 
 83   Bellova   33   1992   3 
 84   Bellova   34   13771   3 
 85   Bellova   35   1993   3 
 86   Bellova   36   2032   3 
 87   Bellova   37   1994   3 
 88   Bellova   38   12389   3 
 89   Bellova   38 A   12390   3 
 90   Bellova   39   1995   3 
 91   Bellova   40   2033   3 
 92   Bellova   40 A   12688   3 
 93   Bellova   41   1996   3 
 94   Bellova   42   11178   3 
 95   Bellova   43   1997   3 
 96   Bellova   44   3456   3 
 97   Bellova   45   1998   3 
 98   Bellova   46   2034   3 
 99   Bellova   47   1999   3 
 100   Bellova   48   14109   3 
 101   Bellova   49   2000   3 
 102   Bellova   50   2296   3 
 103   Bellova   50 A   12005   3 
 104   Bellova   50 B   7686   3 
 105   Bellova   51   2001   3 
 106   Bellova   52   2297   3 
 107   Bellova   53   2002   3 
 108   Bellova   54   2035   3 
 109   Bellova   54 B   11292   3 
 110   Bellova   55   2003   3 
 111   Bellova   56   3013   3 
 112   Bellova   56 A   11572   3 
 113   Bellova   56 B   11928   3 
 114   Bellova   56 C   14102   3 
 115   Bellova   57   2004   3 
 116   Bellova   58   2036   3 
 117   Bellova   59   2005   3 
 118   Bellova   60   2037   3 
 119   Bellova   61   2006   3 
 120   Bellova   62   2038   3 
 121   Bellova   63   2007   3 
 122   Bellova   64   2039   3 
 123   Bellova   65   2008   3 
 124   Bellova   66   2040   3 
 125   Bellova   67   2009   3 
 126   Bellova   67 A   13494   3 
 127   Bellova   68   2041   3 
 128   Bellova   69   13148   3 
 129   Bellova   69 A   13149   3 
 130   Bellova   70   2042   3 
 131   Bellova   71   2011   3 
 132   Bellova   72   2043   3 
 133   Bellova   73   2012   3 
 134   Bellova   74   2044   3 
 135   Bellova   75   2013   3 
 136   Bellova   76   2045   3 
 137   Bellova   77   2014   3 
 138   Bellova   78   2046   3 
 139   Bellova   79   2015   3 
 140   Bellova   80   2047   3 
 141   Bellova   81   2016   3 
 142   Bellova   82   2048   3 
 143   Bellova   82 A   10531   3 
 144   Bellova   83   2017   3 
 145   Bellova   84   2049   3 
 146   Bellova   85   2018   3 
 147   Bellova   86   2050   3 
 148   Bellova   87   2019   3 
 149   Bellova   88   2051   3 
 150   Bellova   89   2020   3 
 151   Bellova   90   2052   3 
 152   Bellova   92   2053   3 
 153   Bellova   93   2022   3 
 154   Bellova   94   2054   3 
 155   Bellova   95   2023   3 
 156   Bellova   96   2055   3 
 157   Bellova   97   2024   3 
 158   Bellova   98   2056   3 
 159   Bellova   100   2057   3 
 160   Bellova   102   2058   3 
 161   Bellova   104   2059   3 
 162   Bellova   106   2060   3 
 163   Bellova   108   2061   3 
 164   Bellova   110   2062   3 
 165   Bellova   112   2063   3 
 166   Bellova   114   2064   3 
 167   Bellova   116   2065   3 
 168   Brečtanová   2   2356   3 
 169   Brečtanová   2 A   11896   3 
 170   Brečtanová   2 B   11897   3 
 171   Brečtanová   3   2866   3 
 172   Brečtanová   4   2357   3 
 173   Brečtanová   4 A   13008   3 
 174   Brečtanová   4 B   13008   3 
 175   Brečtanová   5   2352   3 
 176   Brečtanová   6   3108   3 
 177   Brečtanová   6 A   13021   3 
 178   Brečtanová   7   2349   3 
 179   Brečtanová   8 A   3143   3 
 180   Brečtanová   9   2354   3 
 181   Brečtanová   10   3097   3 
 182   Brečtanová   10 A   3070   3 
 183   Brečtanová   11   2355   3 
 184   Brečtanová   12   2360   3 
 185   Brečtanová   12 A   3331   3 
 186   Brečtanová   13   2358   3 
 187   Brečtanová   14   2361   3 
 188   Brečtanová   14 B   3091   3 
 189   Brečtanová   14 C   3297   3 
 190   Brečtanová   15   3068   3 
 191   Brečtanová   16   2575   3 
 192   Brečtanová   17   2984   3 
 193   Brečtanová   18   3455   3 
 194   Brečtanová   19   2350   3 
 195   Brečtanová   20   2584   3 
 196   Brečtanová   21   3158   3 
 197   Brečtanová   22   12112   3 
 198   Brečtanová   23   2452   3 
 199   Brečtanová   24   2362   3 
 200   Brečtanová   25   2461   3 
 201   Brečtanová   26   2363   3 
 202   Brečtanová   27   2571   3 
 203   Brečtanová   28   2364   3 
 204   Brečtanová   29   3164   3 
 205   Brečtanová   30   2365   3 
 206   Brečtanová   31   3123   3 
 207   Brečtanová   32   2567   3 
 208   Brečtanová   34   13435   3 
 209   Brusnicová   1   13798   3 
 210   Brusnicová   1 A   10254   3 
 211   Brusnicová   3   2291   3 
 212   Brusnicová   5   10239   3 
 213   Brusnicová   7   11982   3 
 214   Brusnicová   10 G   11993   3 
 215   Brusnicová   11   13520   3 
 216   Brusnicová   15   2295   3 
 217   Brusnicová   16   13630   3 
 218   Brusnicová   18   13631   3 
 219   Brusnicová   20   12316   3 
 220   Brusnicová   20 A   12422   3 
 221   Brusnicová   20 B   12561   3 
 222   Brusnicová   22   12268   3 
 223   Brusnicová   23   11991   3 
 224   Brusnicová   24   12132   3 
 225   Brusnicová   26   13166   3 
 226   Brusnicová   27   2293   3 
 227   Brusnicová   29   2294   3 
 228   Brusnicová   30   10758   3 
 229   Cesta na Kamzík   26   2800   3 
 230   Cesta na Kamzík   28   2802   3 
 231   Cesta na Kamzík   28 A   13199   3 
 232   Cesta na Kamzík   30   2803   3 
 233   Cesta na Kamzík   30 A   11021   3 
 234   Cesta na Kamzík   32   2804   3 
 235   Cesta na Kamzík   34   2801   3 
 236   Cesta na Kamzík   36   10979   3 
 237   Cesta na Kamzík   37   1792   3 
 238   Cesta na Kamzík   37 A   6744   3 
 239   Cesta na Kamzík   37 B   11610   3 
 240   Cesta na Kamzík   37 C   12128   3 
 241   Cesta na Kamzík   37 D   11155   3 
 242   Cesta na Kamzík   37 E   12128   3 
 243   Cesta na Kamzík   39   2813   3 
 244   Cesta na Kamzík   39 A   13807   3 
 245   Čremchová   1   2261   3 
 246   Čremchová   2   2271   3 
 247   Čremchová   2 A   10848   3 
 248   Čremchová   2 B   12048   3 
 249   Čremchová   2 C   10794   3 
 250   Čremchová   2 D   10751   3 
 251   Čremchová   2 E   10774   3 
 252   Čremchová   2 F   12240   3 
 253   Čremchová   3   2262   3 
 254   Čremchová   4   2272   3 
 255   Čremchová   4 A   10484   3 
 256   Čremchová   4 B   10565   3 
 257   Čremchová   4 C   11903   3 
 258   Čremchová   4 D   12199   3 
 259   Čremchová   4 E   12127   3 
 260   Čremchová   5   2263   3 
 261   Čremchová   6   2273   3 
 262   Čremchová   8   2274   3 
 263   Čremchová   8 A   13433   3 
 264   Čremchová   9   2265   3 
 265   Čremchová   10   2275   3 
 266   Čremchová   10 A   10647   3 
 267   Čremchová   11   2266   3 
 268   Čremchová   12   2276   3 
 269   Čremchová   13   2267   3 
 270   Čremchová   14   2277   3 
 271   Čremchová   15   2203   3 
 272   Čremchová   17   2268   3 
 273   Čremchová   18   2278   3 
 274   Čremchová   19   13306   3 
 275   Čremchová   20   13320   3 
 276   Čremchová   24   3100   3 
 277   Čremchová   24 A   3100   3 
 278   Čremchová   25   2269   3 
 279   Čremchová   26   2280   3 
 280   Čremchová   27   2270   3 
 281   Čremchová   28   2281   3 
 282   Čremchová   29   3392   3 
 283   Čremchová   29 A   12315   3 
 284   Čremchová   30   2258   3 
 285   Desiata   2   10605   3 
 286   Desiata   3   3332   3 
 287   Desiata   5   11181   3 
 288   Desiata   7   2259   3 
 289   Desiata   11   10833   3 
 290   Desiata   13   2260   3 
 291   Desiata   15   2962   3 
 292   Desiata   17   2994   3 
 293   Desiata   18   12065   3 
 294   Desiata   19   3089   3 
 295   Desiata   20   10883   3 
 296   Desiata   21   7747   3 
 297   Desiata   22   3470   3 
 298   Desiata   26   2570   3 
 299   Desiata   28   3098   3 
 300   Desiata   30   2386   3 
 301   Desiata   32   2991   3 
 302   Desiata   34   13207   3 
 303   Deviata   3   13480   3 
 304   Deviata   4   3137   3 
 305   Deviata   4 A   7586   3 
 306   Deviata   5   2253   3 
 307   Deviata   5 A   11861   3 
 308   Deviata   6   2255   3 
 309   Deviata   7   3130   3 
 310   Deviata   7 A   13011   3 
 311   Deviata   8   2256   3 
 312   Deviata   8 A   3241   3 
 313   Deviata   9   2254   3 
 314   Deviata   10   2347   3 
 315   Deviata   12   3172   3 
 316   Deviata   14   3059   3 
 317   Druhá   1   2225   3 
 318   Druhá   2   2226   3 
 319   Druhá   4   2227   3 
 320   Dvanásta   5   3305   3 
 321   Dvanásta   6   3430   3 
 322   Dvanásta   7   3246   3 
 323   Dvanásta   9   3302   3 
 324   Dvanásta   12   3196   3 
 325   Dvanásta   14   3209   3 
 326   Dvanásta   15   7690   3 
 327   Hlavná   1   2067   3 
 328   Hlavná   2   2105   3 
 329   Hlavná   2 A   12593   3 
 330   Hlavná   3   2563   3 
 331   Hlavná   4   3188   3 
 332   Hlavná   4 A   13197   3 
 333   Hlavná   5   2068   3 
 334   Hlavná   5 A   3472   3 
 335   Hlavná   6   2566   3 
 336   Hlavná   7   2069   3 
 337   Hlavná   8   1380   3 
 338   Hlavná   9   3239   3 
 339   Hlavná   10   3176   3 
 340   Hlavná   10 A   3443   3 
 341   Hlavná   12   3207   3 
 342   Hlavná   12 A   3250   3 
 343   Hlavná   13 A   11593   3 
 344   Hlavná   14   3193   3 
 345   Hlavná   15   2072   3 
 346   Hlavná   16   2106   3 
 347   Hlavná   17   2073   3 
 348   Hlavná   18   3202   3 
 349   Hlavná   20   2107   3 
 350   Hlavná   20 A   10324   3 
 351   Hlavná   21   2074   3 
 352   Hlavná   22   3144   3 
 353   Hlavná   23   2075   3 
 354   Hlavná   24   2108   3 
 355   Hlavná   25   3218   3 
 356   Hlavná   26   2109   3 
 357   Hlavná   28   2110   3 
 358   Hlavná   29   3546   3 
 359   Hlavná   30   2111   3 
 360   Hlavná   31   10972   3 
 361   Hlavná   32   2112   3 
 362   Hlavná   33   2077   3 
 363   Hlavná   34   2113   3 
 364   Hlavná   35   2078   3 
 365   Hlavná   36   2114   3 
 366   Hlavná   38   2115   3 
 367   Hlavná   39   2569   3 
 368   Hlavná   40   2116   3 
 369   Hlavná   41   2079   3 
 370   Hlavná   42   2117   3 
 371   Hlavná   43   2080   3 
 372   Hlavná   44   2118   3 
 373   Hlavná   45   3484   3 
 374   Hlavná   46   2119   3 
 375   Hlavná   47   2081   3 
 376   Hlavná   48   2120   3 
 377   Hlavná   49   2082   3 
 378   Hlavná   50   2121   3 
 379   Hlavná   51   2083   3 
 380   Hlavná   52   2122   3 
 381   Hlavná   53   2084   3 
 382   Hlavná   54   2123   3 
 383   Hlavná   55   2085   3 
 384   Hlavná   56   10699   3 
 385   Hlavná   57   2086   3 
 386   Hlavná   58   2125   3 
 387   Hlavná   59   2087   3 
 388   Hlavná   60   2126   3 
 389   Hlavná   61   2088   3 
 390   Hlavná   62   2127   3 
 391   Hlavná   63   2089   3 
 392   Hlavná   64   2128   3 
 393   Hlavná   65   2090   3 
 394   Hlavná   66   2129   3 
 395   Hlavná   67   2091   3 
 396   Hlavná   68   2130   3 
 397   Hlavná   69   2092   3 
 398   Hlavná   70   2131   3 
 399   Hlavná   71   2093   3 
 400   Hlavná   72   2132   3 
 401   Hlavná   73   2094   3 
 402   Hlavná   75   2095   3 
 403   Hlavná   77   2096   3 
 404   Hlavná   79   2097   3 
 405   Hlavná   81   2098   3 
 406   Hlavná   83   2099   3 
 407   Hlavná   85   2100   3 
 408   Hlavná   87   2101   3 
 409   Hlavná   89   2102   3 
 410   Hlavná   91   13504   3 
 411   Hlavná   93   2104   3 
 412   Horná Vančurova   2   12328   3 
 413   Horná Vančurova   4   10646   3 
 414   Horná Vančurova   5   11552   3 
 415   Horná Vančurova   6   10211   3 
 416   Horná Vančurova   6 A   10211   3 
 417   Horná Vančurova   7   11551   3 
 418   Horná Vančurova   9   1703   3 
 419   Horná Vančurova   10   13411   3 
 420   Horná Vančurova   12   12402   3 
 421   Horná Vančurova   12 A   12401   3 
 422   Horná Vančurova   17   10949   3 
 423   Horná Vančurova   18   11440   3 
 424   Horná Vančurova   19   12184   3 
 425   Horná Vančurova   20   3449   3 
 426   Horná Vančurova   21   10283   3 
 427   Horná Vančurova   22   1711   3 
 428   Horná Vančurova   23   10614   3 
 429   Horná Vančurova   24   1712   3 
 430   Horná Vančurova   25   1704   3 
 431   Horná Vančurova   26   1713   3 
 432   Horná Vančurova   27   10470   3 
 433   Horná Vančurova   28   1714   3 
 434   Horná Vančurova   29   12794   3 
 435   Horná Vančurova   29 A   12795   3 
 436   Horná Vančurova   29 B   12796   3 
 437   Horná Vančurova   29 C   12797   3 
 438   Horná Vančurova   29 D   12798   3 
 439   Horná Vančurova   29 E   12799   3 
 440   Horná Vančurova   30   12043   3 
 441   Horná Vančurova   31   10557   3 
 442   Horná Vančurova   31 A   10389   3 
 443   Horná Vančurova   31 B   10327   3 
 444   Horná Vančurova   31 C   10302   3 
 445   Hrdličkova   17   2664   3 
 446   Hrdličkova   21   2662   3 
 447   Husova   2   2376   3 
 448   Husova   3   2367   3 
 449   Husova   4   2377   3 
 450   Husova   5   2368   3 
 451   Husova   6   2378   3 
 452   Husova   7   2369   3 
 453   Husova   8   2379   3 
 454   Husova   9   2370   3 
 455   Husova   10   2380   3 
 456   Husova   11   2371   3 
 457   Husova   12   2381   3 
 458   Husova   13   2372   3 
 459   Husova   14   3253   3 
 460   Husova   15   2373   3 
 461   Husova   16   2383   3 
 462   Husova   17   2374   3 
 463   Husova   18   2384   3 
 464   Husova   19   2375   3 
 465   Husova   20   11438   3 
 466   Husova   22   11437   3 
 467   Chrasťová   17   1842   3 
 468   Chrasťová   20   3205   3 
 469   Chrasťová   22   7689   3 
 470   Chrasťová   23   12415   3 
 471   Chrasťová   23 B   12411   3 
 472   Chrasťová   28   10680   3 
 473   Chrasťová   29   3194   3 
 474   Chrasťová   31   3206   3 
 475   Chrasťová   33   3101   3 
 476   Chrasťová   34   10845   3 
 477   Chrasťová   35   3248   3 
 478   Chrasťová   37   3240   3 
 479   Chrasťová   39   12134   3 
 480   Chrasťová   39 A   12727   3 
 481   Chrasťová   43 A   12256   3 
 482   Chrasťová   49   10284   3 
 483   Jalovcová   1   2206   3 
 484   Jalovcová   2   2210   3 
 485   Jalovcová   3   2207   3 
 486   Jalovcová   4   2211   3 
 487   Jalovcová   5   2208   3 
 488   Jalovcová   5 A   10207   3 
 489   Jalovcová   6   2212   3 
 490   Jalovcová   7   2209   3 
 491   Jalovcová   8   2213   3 
 492   Jalovcová   10   2214   3 
 493   Jedenásta   4   3278   3 
 494   Jedenásta   6   2582   3 
 495   Jedenásta   9   13303   3 
 496   Jedenásta   9 A   13304   3 
 497   Jedenásta   13   7590   3 
 498   Jedenásta   16   13022   3 
 499   Jeséniova   1   2298   3 
 500   Jeséniova   1 B   7057   3 
 501   Jeséniova   1 C   7057   3 
 502   Jeséniova   2   2322   3 
 503   Jeséniova   2 A   10424   3 
 504   Jeséniova   3   2299   3 
 505   Jeséniova   3 A   10948   3 
 506   Jeséniova   4   2323   3 
 507   Jeséniova   4 A   3462   3 
 508   Jeséniova   4 B   3463   3 
 509   Jeséniova   4 C   3461   3 
 510   Jeséniova   4 D   6548   3 
 511   Jeséniova   4 E   13221   3 
 512   Jeséniova   4 F   13222   3 
 513   Jeséniova   5   2300   3 
 514   Jeséniova   6   2324   3 
 515   Jeséniova   6 A   7585   3 
 516   Jeséniova   6 B   7656   3 
 517   Jeséniova   6 C   10902   3 
 518   Jeséniova   6 D   10997   3 
 519   Jeséniova   6 E   10997   3 
 520   Jeséniova   7   2301   3 
 521   Jeséniova   8   2325   3 
 522   Jeséniova   8 A   7565   3 
 523   Jeséniova   8 B   10976   3 
 524   Jeséniova   8 C   12904   3 
 525   Jeséniova   8 E   11249   3 
 526   Jeséniova   8 F   13135   3 
 527   Jeséniova   8 H   13325   3 
 528   Jeséniova   9   2302   3 
 529   Jeséniova   10   2326   3 
 530   Jeséniova   11   2303   3 
 531   Jeséniova   12   2327   3 
 532   Jeséniova   13   2304   3 
 533   Jeséniova   13 A   3476   3 
 534   Jeséniova   14   2327   3 
 535   Jeséniova   15   2228   3 
 536   Jeséniova   17   2305   3 
 537   Jeséniova   18 A   12157   3 
 538   Jeséniova   18 B   12740   3 
 539   Jeséniova   18 C   12750   3 
 540   Jeséniova   18 D   12751   3 
 541   Jeséniova   19   3530   3 
 542   Jeséniova   20 B   12196   3 
 543   Jeséniova   21   2306   3 
 544   Jeséniova   22   13497   3 
 545   Jeséniova   23   2307   3 
 546   Jeséniova   24   2331   3 
 547   Jeséniova   25   2308   3 
 548   Jeséniova   25 A   2580   3 
 549   Jeséniova   26   2332   3 
 550   Jeséniova   27   3547   3 
 551   Jeséniova   27 A   11111   3 
 552   Jeséniova   28   13623   3 
 553   Jeséniova   28 A   13624   3 
 554   Jeséniova   29   2309   3 
 555   Jeséniova   30   2334   3 
 556   Jeséniova   31   2310   3 
 557   Jeséniova   32   2335   3 
 558   Jeséniova   33   2311   3 
 559   Jeséniova   33 A   11134   3 
 560   Jeséniova   33 B   11023   3 
 561   Jeséniova   33 C   10333   3 
 562   Jeséniova   33 D   10204   3 
 563   Jeséniova   34   2336   3 
 564   Jeséniova   35   2312   3 
 565   Jeséniova   36   2337   3 
 566   Jeséniova   37   2312   3 
 567   Jeséniova   37 A   10342   3 
 568   Jeséniova   37 B   13396   3 
 569   Jeséniova   38   2338   3 
 570   Jeséniova   39   2313   3 
 571   Jeséniova   39 A   10771   3 
 572   Jeséniova   40   2339   3 
 573   Jeséniova   41   13728   3 
 574   Jeséniova   41 A   2385   3 
 575   Jeséniova   42   2340   3 
 576   Jeséniova   43   2315   3 
 577   Jeséniova   44   2661   3 
 578   Jeséniova   45   2315   3 
 579   Jeséniova   46   2342   3 
 580   Jeséniova   48   2343   3 
 581   Jeséniova   49   2317   3 
 582   Jeséniova   50   2344   3 
 583   Jeséniova   51   2317   3 
 584   Jeséniova   52   2345   3 
 585   Jeséniova   55   2319   3 
 586   Jeséniova   57   2320   3 
 587   Jeséniova   57 A   3138   3 
 588   Jeséniova   59   2321   3 
 589   Jeséniova   61   3138   3 
 590   Jeséniova   65   12416   3 
 591   Júlová   3   13132   3 
 592   Júlová   5   12138   3 
 593   Júlová   7   7597   3 
 594   Júlová   9   3414   3 
 595   Júlová   11   6544   3 
 596   Lopúchová   1   13291   3 
 597   Lopúchová   5 A   13990   3 
 598   Lopúchová   5 B   13990   3 
 599   Lopúchová   5 C   13990   3 
 600   Lopúchová   7   13104   3 
 601   Lopúchová   9   13104   3 
 602   Mandľovníková   3   3192   3 
 603   Mandľovníková   5   3187   3 
 604   Mandľovníková   5 A   13210   3 
 605   Mandľovníková   8   11000   3 
 606   Mandľovníková   9   12067   3 
 607   Mandľovníková   10   3314   3 
 608   Mandľovníková   10   12368   3 
 609   Mandľovníková   14   11628   3 
 610   Na pažiti   7   2158   3 
 611   Na pažiti   9   2159   3 
 612   Na pažiti   11 A   13500   3 
 613   Na pažiti   11 B   13500   3 
 614   Na pažiti   17   12600   3 
 615   Na pažiti   19   12894   3 
 616   Na pažiti   21   13053   3 
 617   Na pažiti   23 A   13584   3 
 618   Na pažiti   23 B   13584   3 
 619   Na pažiti   23 C   13584   3 
 620   Na Revíne   18   12480   3 
 621   Na Revíne   20   12480   3 
 622   Na Revíne   23   3088   3 
 623   Na Revíne   25   3087   3 
 624   Na Revíne   27   3028   3 
 625   Na Revíne   29   11136   3 
 626   Na Revíne   29 A   10493   3 
 627   Na Revíne   29 B   10493   3 
 628   Na Revíne   31   2725   3 
 629   Na Revíne   31 A   12384   3 
 630   Na Revíne   33   2726   3 
 631   Na Revíne   35   2727   3 
 632   Na Revíne   37   10209   3 
 633   Na Revíne   39   13727   3 
 634   Na rozhliadke   2   12830   3 
 635   Na rozhliadke   4   13102   3 
 636   Na rozhliadke   5 A   13692   3 
 637   Na rozhliadke   5 B   13692   3 
 638   Na rozhliadke   5 C   13692   3 
 639   Na spojke   1   2161   3 
 640   Na spojke   3   2160   3 
 641   Na Vtáčniku   1   13815   3 
 642   Na Vtáčniku   4   13693   3 
 643   Na Vtáčniku   5   13853   3 
 644   Na Vtáčniku   7   13754   3 
 645   Na Vtáčniku   11   13823   3 
 646   Na Vtáčniku   17   13218   3 
 647   Na Vtáčniku   20   11066   3 
 648   Na Vtáčniku   23   3419   3 
 649   Na Vtáčniku   25   13241   3 
 650   Na Vtáčniku   29   13793   3 
 651   Na Vtáčniku   31   13590   3 
 652   Na Vtáčniku   33   11439   3 
 653   Na Vtáčniku   34   3471   3 
 654   Na Vtáčniku   35   12498   3 
 655   Na Vtáčniku   37   10613   3 
 656   Na Vtáčniku   38   3406   3 
 657   Na Vtáčniku   39   13645   3 
 658   ôsma   3/ A   11862   3 
 659   ôsma   1   2241   3 
 660   ôsma   2   2244   3 
 661   ôsma   3   7579   3 
 662   ôsma   4   2245   3 
 663   ôsma   5   3418   3 
 664   ôsma   5 A   13307   3 
 665   ôsma   8   2247   3 
 666   ôsma   9   3589   3 
 667   ôsma   10   2248   3 
 668   ôsma   11   3393   3 
 669   ôsma   12   2248   3 
 670   ôsma   14   2249   3 
 671   ôsma   16   2250   3 
 672   ôsma   18   2251   3 
 673   ôsma   20   2252   3 
 674   ôsma   22   10292   3 
 675   ôsma   24   10428   3 
 676   ôsma   26   3411   3 
 677   ôsma   28   3412   3 
 678   ôsma   30   3322   3 
 679   Pekná vyhliadka   1   11550   3 
 680   Pekná vyhliadka   3   13395   3 
 681   Pekná vyhliadka   5   12804   3 
 682   Pekná vyhliadka   11   13627   3 
 683   Piata   1   2235   3 
 684   Piata   2   2237   3 
 685   Piata   3   2236   3 
 686   Pod Vachmajstrom   1   12785   3 
 687   Pod Vachmajstrom   2   12789   3 
 688   Pod Vachmajstrom   2 A   12789   3 
 689   Pod Vachmajstrom   3   12786   3 
 690   Pod Vachmajstrom   4   12790   3 
 691   Pod Vachmajstrom   4 A   12785   3 
 692   Pod Vachmajstrom   4 A   12790   3 
 693   Pod Vachmajstrom   5   12787   3 
 694   Pod Vachmajstrom   5 A   12787   3 
 695   Pod Vachmajstrom   7   12788   3 
 696   Pod Vachmajstrom   8   12791   3 
 697   Pod Vachmajstrom   10   12792   3 
 698   Pod Vachmajstrom   12   12793   3 
 699   Pod Vachmajstrom   12 A   12793   3 
 700   Pod Vachmajstrom   13   13973   3 
 701   Pod Vachmajstrom   14   13972   3 
 702   Pod Vachmajstrom   15   13973   3 
 703   Pod Vachmajstrom   17   13974   3 
 704   Podkolibská   2   2166   3 
 705   Podkolibská   3   3041   3 
 706   Podkolibská   4   2167   3 
 707   Podkolibská   5   3042   3 
 708   Podkolibská   6   2168   3 
 709   Podkolibská   8   2169   3 
 710   Podkolibská   10   2170   3 
 711   Podkolibská   13   2164   3 
 712   Podkolibská   14   2172   3 
 713   Podkolibská   15   2165   3 
 714   Podkolibská   16   2173   3 
 715   Podkolibská   18   2174   3 
 716   Podkolibská   20   2175   3 
 717   Podkolibská   22   2176   3 
 718   Podkolibská   24   2947   3 
 719   Podkolibská   26   2177   3 
 720   Podkolibská   28   2178   3 
 721   Podkolibská   30   2162   3 
 722   Podkolibská   32   12429   3 
 723   Podkolibská   34   2179   3 
 724   Podkolibská   34 A   13578   3 
 725   Podkolibská   36   2180   3 
 726   Podkolibská   38   2181   3 
 727   Prvá   1   2222   3 
 728   Prvá   2   2224   3 
 729   Prvá   3   2223   3 
 730   Pyrenejská   1   2282   3 
 731   Pyrenejská   2   3293   3 
 732   Pyrenejská   4   2438   3 
 733   Pyrenejská   6   2283   3 
 734   Pyrenejská   7   3380   3 
 735   Pyrenejská   9   2284   3 
 736   Pyrenejská   10   2288   3 
 737   Pyrenejská   11 A   13764   3 
 738   Sovia   4   12022   3 
 739   Sovia   6   12835   3 
 740   Sovia   7   11405   3 
 741   Sovia   8   12243   3 
 742   Sovia   10   12241   3 
 743   Strážna   2   12566   3 
 744   Strážna   3 A   14076   3 
 745   Strážna   4   12832   3 
 746   Strážna   4 A   12832   3 
 747   Strážna   9   12806   3 
 748   Strážna   9 A   12806   3 
 749   Strážna   9 B   12806   3 
 750   Strážna   9 C   12807   3 
 751   Strážna   9 D   12807   3 
 752   Strážna   9 E   12807   3 
 753   Strážna   9 F   12808   3 
 754   Strážna   9 G   12808   3 
 755   Strážna   9 H   12808   3 
 756   Strážna   9 I   12808   3 
 757   Strážna   11   12831   3 
 758   Strážna   13   12710   3 
 759   Strážna   15   12709   3 
 760   Strážna   17   12708   3 
 761   Strážna   20   12892   3 
 762   Strážna   28   12382   3 
 763   Strážna   30   12672   3 
 764   Strážna   31   12370   3 
 765   Strážna   32   13101   3 
 766   Strážna   39   12661   3 
 767   Suchá   1   1888   3 
 768   Suchá   3   3247   3 
 769   Suchá   4   1884   3 
 770   Suchá   4 A   7711   3 
 771   Suchá   4 B   3447   3 
 772   Suchá   4 C   3447   3 
 773   Suchá   4 D   10532   3 
 774   Suchá   4 E   10226   3 
 775   Suchá   5   3153   3 
 776   Suchá   6 A   2562   3 
 777   Suchá   6 B   2563   3 
 778   Suchá   6 B   3058   3 
 779   Suchá   7   3163   3 
 780   Suchá   8   1886   3 
 781   Suchá   8 A   3467   3 
 782   Suchá   8 B   10272   3 
 783   Suchá   8 C   3303   3 
 784   Suchá   9   3005   3 
 785   Suchá   10   1887   3 
 786   Suchá   10 A   3426   3 
 787   Suchá   10 C   12734   3 
 788   Suchá   11   2990   3 
 789   Suchá   13   1853   3 
 790   Suchá   14   13458   3 
 791   Suchá   15   13855   3 
 792   Suchá   16   13743   3 
 793   Suchá   17   1890   3 
 794   Suchá   18   1861   3 
 795   Suchá   19   1891   3 
 796   Suchá   20   3080   3 
 797   Suchá   21   1892   3 
 798   Suchá   21 A   7598   3 
 799   Suchá   21 B   7598   3 
 800   Suchá   22   7684   3 
 801   Suchá   23   10203   3 
 802   Suchá   23 A   13121   3 
 803   Suchá   23 B   13564   3 
 804   Suchá   23 C   13559   3 
 805   Suchá   24   7685   3 
 806   Suchá   25   12106   3 
 807   Suchá   25 B   12054   3 
 808   Suchá   27   13448   3 
 809   Suchá   29   2963   3 
 810   Suchá   31   1686   3 
 811   Suchá   33   11257   3 
 812   Suchá   35   11257   3 
 813   Suchá   37   7564   3 
 814   Suchá   39   10680   3 
 815   Suchá   39   11680   3 
 816   Suchá   41   13202   3 
 817   Šiesta   1   2238   3 
 818   Šiesta   2   2240   3 
 819   Šiesta   3   2239   3 
 820   Štvrtá   1   2232   3 
 821   Štvrtá   2   2234   3 
 822   Štvrtá   3   2233   3 
 823   Tretia   1   2229   3 
 824   Tretia   2   2231   3 
 825   Tretia   3   2230   3 
 826   Trinásta   1   11170   3 
 827   Trinásta   2   11298   3 
 828   Trinásta   3   12466   3 
 829   Trinásta   4   11253   3 
 830   Trinásta   5   11402   3 
 831   Trinásta   6   11560   3 
 832   Trinásta   7   11185   3 
 833   Trinásta   8   11427   3 
 834   Trinásta   9   11186   3 
 835   Trinásta   10   11399   3 
 836   Trinásta   11   11187   3 
 837   Trinásta   12   11428   3 
 838   Trinásta   13   11514   3 
 839   Trinásta   14   12189   3 
 840   Trinásta   15   11255   3 
 841   Trinásta   16   12216   3 
 842   Trinásta   17   11401   3 
 843   Trinásta   18   12677   3 
 844   Trinásta   19   11553   3 
 845   Trinásta   20   12161   3 
 846   Trinásta   21   11429   3 
 847   Trinásta   22   12665   3 
 848   Trinásta   23   11254   3 
 849   Trinásta   24   12838   3 
 850   Trinásta   25   12609   3 
 851   Trinásta   26   13305   3 
 852   Trinásta   27   12664   3 
 853   Trinásta   28   13088   3 
 854   Trinásta   29   13231   3 
 855   Trinásta   30   12610   3 
 856   Trinásta   31   12606   3 
 857   Trinásta   32   12543   3 
 858   Trinásta   33   12607   3 
 859   Trinásta   34   12543   3 
 860   Trinásta   36   12543   3 
 861   Trinásta   38   12227   3 
 862   Tupého   1   2193   3 
 863   Tupého   3   2194   3 
 864   Tupého   5   2195   3 
 865   Tupého   7   2196   3 
 866   Tupého   9   2197   3 
 867   Tupého   11   2198   3 
 868   Tupého   13   2199   3 
 869   Tupého   15   2200   3 
 870   Tupého   17   2201   3 
 871   Tupého   19   2202   3 
 872   Tupého   19 E   12733   3 
 873   Vlárska   25   3422   3 
 874   Vlárska   27   3452   3 
 875   Vlárska   29   2574   3 
 876   Vlárska   31   2958   3 
 877   Vlárska   35   13025   3 
 878   Vlárska   62   3157   3 
 879   Vlárska   64   3353   3 
 880   Vlárska   66   3354   3 
 881   Vlárska   68   3175   3 
 882   Vlárska   70   3155   3 
 883   Vlárska   72   3156   3 
 884   Vlárska   74   1493   3 
 885   Vlárska   76   12578   3 
 886   Vlárska   78   13174   3 
 887   Vlárska   80   6549   3 
 888   Vlárska   82   3183   3 
 889   Vlárska   84   6542   3 
 890   Vlárska   86   7744   3 
 891   Vosková   2   12827   3 
 892   Vosková   4   12034   3 
 893   Vosková   6   13357   3 
 894   Vosková   8   12805   3 
 895   Vosková   10   12685   3 
 896   Vosková   12   13086   3 
 897   Vtáčnik   1   11534   3 
 898   Vtáčnik   3   11534   3 
 899   Vtáčnik   7   11685   3 
 900   Vtáčnik   45   13218   3 
 901   Záruby   1   3539   3 
 902   Záruby   3   3540   3 
 903   Záruby   5   3541   3 
 904   Záruby   6   10299   3 
 905   Záruby   7   3542   3 
 906   Záruby   8   13560   3 
 907   Záruby   9   2579   3 
 908   Záruby   10   10339   3 
 909   Záruby   11   13887   3 
 910   Záruby   12   2220   3 
 911   Záruby   13   2216   3 
 912   Záruby   14   2221   3 
 913   Záruby   15   13444   3 

Koniec.