Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:19:37

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

 Základná škola s materskou školou, Česká 10, 831 03 Bratislava 


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Belehradská   1   71   2 
 2   Belehradská   3   71   2 
 3   Belehradská   4   4   2 
 4   Belehradská   4   74   2 
 5   Belehradská   5   71   2 
 6   Belehradská   6   73   2 
 7   Belehradská   7   71   2 
 8   Belehradská   8   74   2 
 9   Belehradská   9   71   2 
 10   Belehradská   10   74   2 
 11   Belehradská   11   71   2 
 12   Belehradská   13   71   2 
 13   Budyšínska   1   75   2 
 14   Budyšínska   2   78   2 
 15   Budyšínska   4   79   2 
 16   Budyšínska   6   80   2 
 17   Budyšínska   8   3170   2 
 18   Budyšínska   10   3170   2 
 19   Budyšínska   10 A   3170   2 
 20   Budyšínska   12   82   2 
 21   Budyšínska   14   82   2 
 22   Budyšínska   16   82   2 
 23   Budyšínska   18   82   2 
 24   Budyšínska   20   3062   2 
 25   Česká   2   108   2 
 26   Česká   3   98   2 
 27   Česká   4   108   2 
 28   Česká   5   3002   2 
 29   Česká   6   109   2 
 30   Česká   7   3002   2 
 31   Česká   7 A   3002   2 
 32   Česká   8   110   2 
 33   Česká   9   100   2 
 34   Česká   11   101   2 
 35   Česká   13   101   2 
 36   Česká   13   102   2 
 37   Česká   15   103   2 
 38   Česká   17   104   2 
 39   Česká   19   105   2 
 40   Česká   21   106   2 
 41   Česká   23   107   2 
 42   Hlučínska   1   11   2 
 43   Hlučínska   2   12   2 
 44   Hlučínska   4   13   2 
 45   Hlučínska   6   14   2 
 46   Hlučínska   8   15   2 
 47   Jiskrova   1   5   2 
 48   Jiskrova   2   6   2 
 49   Jiskrova   3   5   2 
 50   Jiskrova   4   6   2 
 51   Jiskrova   6   7   2 
 52   Jiskrova   8   7   2 
 53   Kominárska   6   142   2 
 54   Kováčska   1   209   2 
 55   Kováčska   2   73   2 
 56   Kováčska   4   11904   2 
 57   Kováčska   6   11904   2 
 58   Kukučínova   2   52   2 
 59   Kukučínova   4   52   2 
 60   Kukučínova   6   985   2 
 61   Kukučínova   8   985   2 
 62   Kukučínova   10   985   2 
 63   Kukučínova   12   985   2 
 64   Kukučínova   14   985   2 
 65   Kukučínova   16   3103   2 
 66   Kukučínova   22   989   2 
 67   Kukučínova   24   989   2 
 68   Kukučínova   24   990   2 
 69   Kukučínova   28   992   2 
 70   Kukučínova   30   993   2 
 71   Kukučínova   32   994   2 
 72   Kukuričná   1   163   2 
 73   Kutuzovova   1   246   2 
 74   Kutuzovova   2   257   2 
 75   Kutuzovova   3   247   2 
 76   Kutuzovova   4   257   2 
 77   Kutuzovova   5   248   2 
 78   Kutuzovova   6   257   2 
 79   Kutuzovova   7   249   2 
 80   Kutuzovova   9   250   2 
 81   Kutuzovova   11   251   2 
 82   Kutuzovova   13   252   2 
 83   Kutuzovova   15   252   2 
 84   Kutuzovova   19   254   2 
 85   Kutuzovova   21   254   2 
 86   Kutuzovova   23   255   2 
 87   Kutuzovova   25   256   2 
 88   Laskomerského   2   147   2 
 89   Laskomerského   4   148   2 
 90   Laskomerského   6   149   2 
 91   Laskomerského   8   150   2 
 92   Laskomerského   10   151   2 
 93   Laskomerského   12   152   2 
 94   Laskomerského   14   153   2 
 95   Laskomerského   16   154   2 
 96   Legionárska   1   1   2 
 97   Legionárska   3   10631   2 
 98   Legionárska   5   10631   2 
 99   Legionárska   7   10631   2 
 100   Legionárska   9   10632   2 
 101   Legionárska   11   2   2 
 102   Legionárska   13   2   2 
 103   Legionárska   15   71   2 
 104   Legionárska   17   4   2 
 105   Legionárska   19   4   2 
 106   Legionárska   21   4   2 
 107   Legionárska   23   3538   2 
 108   Legionárska   27   3551   2 
 109   Mestská   1   270   2 
 110   Mestská   2   244   2 
 111   Mestská   3   270   2 
 112   Mestská   4   244   2 
 113   Mestská   5   270   2 
 114   Mestská   6   244   2 
 115   Mestská   7   271   2 
 116   Mestská   8   245   2 
 117   Mestská   9   271   2 
 118   Mestská   10   245   2 
 119   Mestská   11   271   2 
 120   Moravská   1   51   2 
 121   Moravská   3   8   2 
 122   Moravská   5   9   2 
 123   Moravská   7   10   2 
 124   Nová   1   13526   2 
 125   Nová   2   161   2 
 126   Nová   3   160   2 
 127   Nová   4   162   2 
 128   Osadná   1   259   2 
 129   Osadná   2   267   2 
 130   Osadná   3   260   2 
 131   Osadná   4   268   2 
 132   Osadná   6   268   2 
 133   Osadná   7   79   2 
 134   Osadná   7   262   2 
 135   Osadná   8   269   2 
 136   Osadná   9   263   2 
 137   Osadná   10   270   2 
 138   Osadná   12   270   2 
 139   Osadná   14   270   2 
 140   Osadná   16   271   2 
 141   Osadná   18   271   2 
 142   Osadná   20   271   2 
 143   Plzenská   1   16   2 
 144   Plzenská   3   16   2 
 145   Plzenská   4   3102   2 
 146   Plzenská   5   17   2 
 147   Plzenská   7   17   2 
 148   Plzenská   9   3103   2 
 149   Plzenská   11   18   2 
 150   Priečna   4   199   2 
 151   Priečna   8   201   2 
 152   Priečna   10   202   2 
 153   Račianska   2   1548   2 
 154   Račianska   4   1548   2 
 155   Račianska   6   1548   2 
 156   Račianska   8   1549   2 
 157   Račianska   10   1549   2 
 158   Račianska   12   1549   2 
 159   Račianska   14   1550   2 
 160   Račianska   16   10094   2 
 161   Račianska   18   10095   2 
 162   Račianska   20   1551   2 
 163   Račianska   20   11577   2 
 164   Račianska   20 A   11577   2 
 165   Račianska   24 E   13800   2 
 166   Račianska   24 I   13800   2 
 167   Račianska   26 E   13918   2 
 168   Račianska   26 F   13918   2 
 169   Rešetkova   1   176   2 
 170   Rešetkova   3   177   2 
 171   Rešetkova   5   178   2 
 172   Rešetkova   7   179   2 
 173   Rešetkova   9   180   2 
 174   Rešetkova   11   181   2 
 175   Rešetkova   13   182   2 
 176   Rešetkova   15   183   2 
 177   Robotnícka   3   20   2 
 178   Robotnícka   5   20   2 
 179   Robotnícka   6   27   2 
 180   Robotnícka   7   20   2 
 181   Robotnícka   8   3116   2 
 182   Robotnícka   9   20   2 
 183   Robotnícka   10   3116   2 
 184   Robotnícka   11   3211   2 
 185   Robotnícka   12   3103   2 
 186   Robotnícka   14   3103   2 
 187   Robotnícka   16   3103   2 
 188   Robotnícka   18   3103   2 
 189   Sadová   1   244   2 
 190   Sadová   4   274   2 
 191   Sliezska   1   43   2 
 192   Sliezska   3   44   2 
 193   Sliezska   5   45   2 
 194   Sliezska   7   46   2 
 195   Šancová   21   3574   2 
 196   Šancová   23   3574   2 
 197   Šancová   25   3574   2 
 198   Šancová   27   3574   2 
 199   Šancová   29   3573   2 
 200   Šancová   31   3573   2 
 201   Šancová   33   3573   2 
 202   Šancová   35   3572   2 
 203   Šancová   37   3572   2 
 204   Šancová   39   3572   2 
 205   Šancová   41   3571   2 
 206   Šancová   43   3571   2 
 207   Šancová   45   3571   2 
 208   Šancová   47   3570   2 
 209   Šancová   49   3570   2 
 210   Šancová   51   3570   2 
 211   Šancová   53   3569   2 
 212   Šancová   55   3569   2 
 213   Šancová   57   3569   2 
 214   Šancová   61   3568   2 
 215   Šancová   63   3568   2 
 216   Šancová   65   2824   2 
 217   Šancová   88   3567   2 
 218   Šancová   90   3567   2 
 219   Šancová   92   3567   2 
 220   Šancová   94   3567   2 
 221   Šancová   96   3563   2 
 222   Šancová   98   3563   2 
 223   Šancová   100   3563   2 
 224   Šancová   102   3562   2 
 225   Šancová   102 A   10860   2 
 226   Šancová   104   3561   2 
 227   Šancová   106   3560   2 
 228   Šancová   108   3558   2 
 229   Škultétyho   2   49   2 
 230   Škultétyho   3   3030   2 
 231   Škultétyho   4   49   2 
 232   Škultétyho   6   50   2 
 233   Škultétyho   10   52   2 
 234   Škultétyho   12   52   2 
 235   Škultétyho   14   52   2 
 236   Škultétyho   16   52   2 
 237   Škultétyho   18   52   2 
 238   Tehelná   2   244   2 
 239   Tehelná   4   225   2 
 240   Tehelná   6   226   2 
 241   Tehelná   8   227   2 
 242   Tehelná   9   208   2 
 243   Tehelná   10   228   2 
 244   Tehelná   11   208   2 
 245   Tehelná   12   229   2 
 246   Tehelná   13   3006   2 
 247   Tehelná   14   230   2 
 248   Tehelná   15   3006   2 
 249   Tehelná   16   231   2 
 250   Tehelná   17   443   2 
 251   Tehelná   18   232   2 
 252   Tehelná   19   443   2 
 253   Tehelná   20   233   2 
 254   Tehelná   21   443   2 
 255   Tehelná   22   234   2 
 256   Tehelná   23   443   2 
 257   Tehelná   25   3064   2 
 258   Tehelná   26   3120   2 
 259   Vajnorská   3   1306   2 
 260   Vajnorská   5   1306   2 
 261   Vajnorská   7   1306   2 
 262   Vajnorská   9   1306   2 
 263   Vajnorská   11   1306   2 
 264   Vajnorská   13   1306   2 
 265   Vajnorská   15   1307   2 
 266   Vajnorská   17   1307   2 
 267   Vajnorská   19   1307   2 
 268   Vajnorská   25   3179   2 
 269   Vajnorská   27   244   2 
 270   Vajnorská   29   244   2 
 271   Vajnorská   31   244   2 
 272   Vajnorská   35   245   2 
 273   Vajnorská   39   1313   2 

Koniec.