Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:19:01

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020 - občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.

ulíc a k nim prislúchajúcich vchodov

pre školský obvod : 9

MÚ B-NM, Junácka č. 1, neštandartný trvalý pobyt + bez TP


 BEZ: 0, 0, 0, 0, 0;