Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:18:59

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020 - občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.

ulíc a k nim prislúchajúcich vchodov

pre školský obvod : 7

Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava


 Americká: 1, 2, 3, 5, 7, 9;

 Blatnická: 1;

 Budyšínska: 32, 36, 38;

 Čajakova: 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 45;

 Filiálne nádražie: 3;

 Jozefa Cígera Hronského: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

 Kominárska: 7 A, 9, 9, 13;

 Kraskova: 2, 4, 6, 8, 10;

 Kyjevská: 1, 2, 3, 4, 5, 7;

 Legerského: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

 Ľubľanská: 1, 2, 4, 6, 8, 10;

 Mikovíniho: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

 Na Roličkách: 2, 6, 14, 18;

 Na Varte: 1 A, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 12;

 Na Zlatej nohe: 3, 4, 4 A, 4 B, 5, 9, 11;

 Ovručská: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

 Piešťanská: 1, 2, 3, 3 A, 5, 7;

 Pionierska: 1, 1 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;

 Pod Vtáčnikom: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

 Račianska: 5, 7, 11, 13, 17, 19, 22 A, 23, 24 A, 24 B, 24 B, 24 C, 24 D, 24 F, 24 G, 24 H, 24 I, 25, 26, 26 A, 26 B, 26 C, 26 D, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69 B;

 Račianske mýto: 1 A, 1 C, 1 D;

 Sibírska: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65;

 Smrečianska: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 16, 18;

 Svätovavrinecká: 2, 2 A, 2 B, 4, 6, 8, 10;

 Šuňavcova: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

 Tupého: 21, 21 A, 21 B, 21 C, 21 D, 23, 23 A, 25, 25 A, 27, 27 A, 29, 31;

 Ukrajinská: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10;

 Ursínyho: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;