Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:18:56

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Dáta zo dňa 25.10.2020 - občania SR a cudzinci s trvalým pobytom.

ulíc a k nim prislúchajúcich vchodov

pre školský obvod : 4

Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava


 Bajkalská: 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 I, 5, 5 A, 5 B, 5 C, 7 A, 9, 9 A, 9 B;

 Bartoškova: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

 Družstevná: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

 Junácka: 6;

 Kalinčiakova: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25;

 Odbojárov: 3, 4, 6, 8, 10;

 Pri starej prachá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18;

 Pri starej prachárni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

 Príkopova: 2, 4;

 Športová: 1, 5, 7;

 Tomášikova: 41, 43, 45 A, 45 B, 45 C, 50 A, 50 B, 50 C, 50 D, 50 E, 54, 54 A;

 Trnavská: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33;

 Vajnorská: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78;