Vytlačené dňa : 13.9.2019 , čas : 16:06:21

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Zostava podľa veku žiakov ZŠ / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 8   1   52   30   22 
 8   2   45   23   22 
 8   3   41   23   18 
 8   4   37   22   15 
 8   5   47   22   25 
 8   6   39   23   16 
 8   7   54   25   29 
 8   8   43   22   21 
 8   9   47   20   27 
 8   10   41   23   18 
 8   11   28   13   15 
 8   12   36   23   13 
 8   13   32   14   18 
 8   14   30   15   15 
 8   15   32   13   19 
 8   16   31   13   18 
 8   17   27   17   10 
 8   18   18   11   7 
 8   19   21   9   12 
 8   Sumár:   701   361   340 

Koniec.