Vytlačené dňa : 13.9.2019 , čas : 16:06:21

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Zostava podľa veku žiakov ZŠ / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 6   1   61   30   31 
 6   2   97   53   44 
 6   3   74   38   36 
 6   4   76   35   41 
 6   5   77   49   28 
 6   6   63   35   28 
 6   7   56   32   24 
 6   8   65   35   30 
 6   9   52   26   26 
 6   10   51   24   27 
 6   11   37   17   20 
 6   12   33   19   14 
 6   13   38   26   12 
 6   14   31   20   11 
 6   15   32   13   19 
 6   16   28   11   17 
 6   17   36   20   16 
 6   18   41   15   26 
 6   19   38   14   24 
 6   Sumár:   986   512   474 

Koniec.