Vytlačené dňa : 13.9.2019 , čas : 16:06:21

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Zostava podľa veku žiakov ZŠ / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 5   1   89   47   42 
 5   2   76   42   34 
 5   3   71   39   32 
 5   4   73   41   32 
 5   5   56   31   25 
 5   6   62   25   37 
 5   7   58   29   29 
 5   8   70   41   29 
 5   9   54   27   27 
 5   10   73   43   30 
 5   11   62   32   30 
 5   12   61   26   35 
 5   13   69   33   36 
 5   14   56   36   20 
 5   15   54   27   27 
 5   16   51   26   25 
 5   17   35   15   20 
 5   18   32   19   13 
 5   19   47   26   21 
 5   Sumár:   1149   605   544 

Koniec.