Vytlačené dňa : 13.9.2019 , čas : 16:06:21

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Zostava podľa veku žiakov ZŠ / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 3   1   34   17   17 
 3   2   28   14   14 
 3   3   37   22   15 
 3   4   37   14   23 
 3   5   41   18   23 
 3   6   47   26   21 
 3   7   52   28   24 
 3   8   34   18   16 
 3   9   46   18   28 
 3   10   38   19   19 
 3   11   31   12   19 
 3   12   46   22   24 
 3   13   30   16   14 
 3   14   40   19   21 
 3   15   38   15   23 
 3   16   38   22   16 
 3   17   28   15   13 
 3   18   28   17   11 
 3   19   21   10   11 
 3   Sumár:   694   342   352 

Koniec.