Vytlačené dňa : 13.9.2019 , čas : 16:06:20

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Zostava podľa veku žiakov ZŠ / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 2   1   84   50   34 
 2   2   62   39   23 
 2   3   79   41   38 
 2   4   60   37   23 
 2   5   59   29   30 
 2   6   68   39   29 
 2   7   51   28   23 
 2   8   58   30   28 
 2   9   59   29   30 
 2   10   41   18   23 
 2   11   47   29   18 
 2   12   39   21   18 
 2   13   46   25   21 
 2   14   31   17   14 
 2   15   33   16   17 
 2   16   36   14   22 
 2   17   45   18   27 
 2   18   30   13   17 
 2   19   45   21   24 
 2   Sumár:   973   514   459 

Koniec.